1. Hãy thao tác làm việc cùng với bạn em. Hãy phát âm chỉ dẫn về cách tái sử dụng thủy tinh. Em hãy coi các chỉ dẫn rồi viết lại bọn chúng nghỉ ngơi dạng tiêu cực với xếp toắt con theo trơ tráo từ đúng.

Bạn đang xem: Language focus trang 95


Language Focus

● Passive sầu khung (Dạng bị động)

● Adjective followed by (Tính tự được theo sau bởi)

- an infinitive (to lớn + hễ tự ngulặng thể)

- a noun clause (mệnh đề danh từ)


Bài 1

1. Work with a partner. Read a guide on how khổng lồ recycle glass. Look at the instructions, rewrite them in the passive sầu khung and put the pictures in the correct order.

(Làm việc cùng với bạn. Hãy đọc chỉ dẫn về phong thái tái chế chất thủy tinh. Em hãy xem những chỉ dẫn rồi viết lại chúng làm việc dạng thụ động với xếp tnhãi theo biệt lập trường đoản cú đúng.)

a) Break the glass into lớn small pieces. => The glass is broken inlớn small pieces.

(Làm vỡ lẽ chất thủy tinh thành từng miếng bé dại. => Tbỏ tinh được chia thành từng miếng nhỏ.)

b) Then wash the glass with a detergent liquid.

(Sau kia rửa thủy tinh trong bằng hóa học lỏng tẩy cọ.)

c) Dry the glass pieces completely.

(Sấy thô hoàn toàn những mảnh chất thủy tinh.)

d) Mix them with certain specific chemicals.

(Trộn chúng cùng với một số trong những Hóa chất cụ thể.)

e) Melt the mixture until it becomes a liquid.

(Làm tan rã các thành phần hỗn hợp cho đến Lúc nó biến chất lỏng.)

f) Use a long pipe, dip it inkhổng lồ the liquid, then blow the liquid inkhổng lồ intended shapes.

(Sử dụng một chiếc ống dài, nhúng nó vào chất lỏng, tiếp nối thổi hóa học lỏng vào những hình trạng dự định.)

*

Lời giải chi tiết:

a. The glass is broken into small pieces.

(Thủy tinh được tạo thành từng miếng nhỏ dại.)

b. Then the glass is washed with a detergent liquid.

(Sau đó, chất thủy tinh được cọ bởi chất lỏng tẩy rửa.)

c. The glass pieces are completely dried.

(Các miếng chất thủy tinh được sấy thô hoàn toàn.)

d. They are mixed with certain specific chemicals.

(Các mảnh thủy tinh trong được trộn cùng với một trong những Hóa chất cụ thể.)

e. The mixture is melted until it becomes a liquid.

(Hỗn hợp được đun chảy cho đến khi nó thay đổi chất lỏng.)

f. A long pipe is used lớn dip inlớn the liquid & then the liquid is blown into intended shapes.

(Một ống lâu năm được thực hiện để nhúng vào hóa học lỏng với kế tiếp chất lỏng được thổi thành hình dạng dự định.)

* Trật tự tranh: 1 –> 4 –> 3 –> 5 –> 2 –> 6


Bài 2

2. A famous inventor, Dr. Kim, is going khổng lồ build a time machine. One of his assistants. nhì. is asking him questions about the invention. Complete the dialogue. Use the correct khung of the verbs in brackets. 

(Tiến sĩ Klặng, một bên khoa học nổi tiếng chuẩn bị sửa thêm ráp một máy bộ thời hạn. Hải, một giữa những trợ giúp của ông hỏi ông một vài câu hỏi về phát minh sáng tạo này. Em hãy xong xuôi hội thoại, sử dụng vẻ ngoài đúng của cồn từ cho vào ngoặc.)

Hai: When (0) will the project be started, Doctor? (start)

Dr. Kim: Very soon.

Hai: Many people want lớn see the time machine.

Dr. Kim: Yes. It (1) __________________to the public when it is finished. (show)

Hai: (2) _____________ it _________by the kết thúc of the year, Doctor? (build)

Dr. Kim: I"m afraid not, but it (3) _____before Tet. (finish)

Hai: (4) __________ it _________by you? (make)

Dr. Kim: No, I need you to lớn build it. When can you start?

Hai: Let’s begin tomorrow.

Pmùi hương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:


Hai: When (0) will the project be started, Doctor?

(Khi làm sao dự án công trình được ban đầu, tiến sĩ?)

Dr. Kim: Very soon.

(Sẽ nhanh chóng thôi.)

Hai: Many people want to see the time machine.

(Rất nhiều người mong được xem như bộ máy thời hạn.)

Dr. Kim: Yes. It (1) will be shown to lớn the public when it is finished.

(Đúng vậy. Nó sẽ tiến hành triển lẵm trước công chúng Lúc nó được chấm dứt.)

Hai: (2) Will it be built by the kết thúc of the year, Doctor?

(Nó sẽ được thiết kế vào thời điểm cuối năm nay đúng không nhỉ thưa tiến sĩ?)

Dr. Kim: I"m afraid not, but it (3) will be finished before Tet.

(Tôi e là không, nhưng mà nó sẽ được dứt trước Tết.)

Hai: (4) Will it be made by you?

(Nó sẽ được tiến hành bởi vì ngài đúng không?)

Dr. Kim: No. I need you to build it. When can you start?

(Không, tôi đề nghị anh gây ra nó. Khi nào anh hoàn toàn có thể bắt đầu?)

Hai: Let"s begin tomorrow.

(Hãy ban đầu vào trong ngày mai nhé.)


Bài 3


3. Complete the dialogues. Use the words in the box. 

(Em hãy kết thúc hội thoại, dùng trường đoản cú đến trong size.)

easy/ underst& dangerous/ go difficult/ follow hard/ believe important/ wait

a) Ba: Turn right, then left, and the left again.

(Rẽ trái, rẽ đề nghị và lại rẽ trái.)

Nam: It"s (0) difficult to follow your directions. Can you start again, please?

(Hướng dẫn nặng nề tiến hành vượt. Quý Khách làm cho ơn bước đầu lại được không?)

b) Mr. Dao: Can you vày the exercise, Hoa?

Hoa: Yes, Mr. Dao. It"s (1) _____ .

c) Lan: In the future, mankind might live sầu on the moon.

Nga: Really? It"s (2) _____.

d) Mrs. Thoa: Stop, Tuan! It"s (3) _____ near the stove sầu.

Tuan: Sorry, Mom.

e) Hoa: Should I stir the mixture, aunt Thanh?

Aunt Thanh: No. It"s (4) _____ for five sầu minutes.

Phương thơm pháp giải:

easy/ understand: dẽ - phát âm

dangerous/ go: gian nguy - đi

difficult/ follow: khó khăn - tuân theo

hard/ believe: cực nhọc - tin

important/ wait: quan trọng - chờ

Lời giải bỏ ra tiết:

(1) easy khổng lồ understand(2) hard to believe(3) dangerous khổng lồ go(4) important lớn wait

b) Mr. Dao: Can you vì chưng the exercise, Hoa?

(Em rất có thể làm cho được bài bác tập này không?)

Hoa: Yes, Mr. Dao. It"s (1) easy khổng lồ understand.

  (Vâng, thưa thầy. Bài này dễ hiểu ạ.)

c) Lan: In the future, mankind might live on the moon.

(Trong sau này, loài bạn có thể sống xung quanh trăng.)

Nga: Really? It"s (2) hard lớn believe.

(Thật sao? Thật cực nhọc tin.)

d) Mrs. Thoa: Stop, Tuan! It"s (3) dangerous khổng lồ go near the stove.

(Dừng lại, Tuấn! Quá nguy khốn Lúc đi ngay sát bếp lò.)

Tuan: Sorry, Mom.

(Con xin lỗi người mẹ ạ.)

e) Hoa: Should I stir the mixture, aunt Thanh?

(Cháu khuấy tất cả hổn hợp này nhé dì?)

Aunt Thanh: No. It"s (4) important to lớn wait for five minutes.

(Chưa đâu. Điều quan trọng là nên hóng năm phút ít.)


Bài 4

4. Complete the letter. Use the correct forms of the verb be and the adjectives in the box.

(Hoàn thành bức thỏng này, dùng vẻ ngoài đủng của đụng tự be với tính tự mang đến trong khung.)

happy delighted certain relieved sure afraid

Dear Nam,

Your grandfather and I (0) are delighted that you passed your English exam. Congratulations!

Aunt Mai (1) that you remembered her birthday last week. She told me you gave sầu her a beautiful scarf. I (2) that your mother is feeling better. Please give her my love.

We"re looking forward to lớn seeing you in June. However, grandfather (3) that the day is wrong. (4) you that you"re arriving on Saturday 20th?

I (5) that there are no trains from Ha Noi on Saturdays.

Write soon & confirm your arrival date and time.

Love sầu,

Grandma

Pmùi hương pháp giải:

happy = delight: vui vẻ

certain = sure: chắc hẳn chắn

relieved: an tâm

afraid: e sợ

Lời giải bỏ ra tiết:

(1) was happy(2) am relieved(3) is afraid(4) Are you sure(5) am certain

Dear Nam,

Your grandfather & I (0) are delighted that you passed your English exam. Congratulations!

Aunt Mai (1) was happy that you remembered her birthday last week. She told me you gave her a beautiful scarf.

I (2) am relieved that your mother is feeling better. Please give her my love.

We"re looking forward khổng lồ seeing you in June. However, grandfather (3) is afraid that the day is wrong. (4) Are you sure that you"re arriving on Saturday 20th?

I (5) am certain that there are no trains from Ha Noi on Saturday.

Write soon và confirm your arrival date & time.

Love,

Grandma

Tạm dịch:

Nam thân quí,

Ông của con cháu và bà rất vui vày cháu vẫn quá qua kỳ thi giờ Anh của bản thân mình. Chúc mừng cháu nhé!Dì Mai khôn xiết vui vày con cháu đang nhớ sinc nhật của dì ấy vào tuần trước. Dì ấy nói với bà rằng cháu sẽ Tặng Kèm mang đến dì ấy một mẫu khăn uống vô cùng đẹp.Bà đang vơi nhõm hơn lúc biết rằng mẹ của con cháu vẫn thấy giỏi rộng. Ttốt bà gửi lời hỏi thăm mang lại mẹ cháu nhé.Ông bà hết sức mong muốn được gặp mặt bạn vào thời điểm tháng Sáu. Tuy nhiên, ông nội hại rằng ngày đi đã trở nên không đúng. Cháu gồm chắc chắn rằng cháu sẽ tới vào thiết bị Bảy ngày đôi mươi không?

Bà chắc chắn rằng không có chuyến tàu nào xuất bến từ bỏ thủ đô vào vật dụng Bảy.

Xem thêm: Hầm Rượu Vang Phan Thiết Mũi Né Có Gì, Chào Mừng Đến Với Lâu Đài Rượu Vang

Viết thư mang lại các cụ mau chóng với chứng thực ngày cùng giờ đồng hồ nhưng mà cháu cho nhé.Yêu cháu nhiều,