Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs khổng lồ complete the sentences. (Chuyển tính từ bỏ thành trạng tự. Sau đó thực hiện các trạng tự nhằm xong xuôi câu.)


Bài 1

Task 1. Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs lớn complete the sentences.

Bạn đang xem: Language focus unit 6: the environment

(Chuyển tính từ bỏ thành trạng từ. Sau đó thực hiện những trạng trường đoản cú để ngừng câu.)

AdjectiveAdverb
extremeextremely
good 
happy 
sad 
slow 

a) Hoa was extremely pleased that she got an A for her assignment.

b) The old man walked ____ in the park.

c) Tuan sighed ____ when he heard that he failed the thử nghiệm.

d) The baby laughed ____ as she played with her toys.

e) Ms. Nga speaks English quite ____.

Lời giải bỏ ra tiết:

Adjective (Tính từ)Adverb (Trạng từ)
extreme (cực kỳ, xung khắc nghiệt)extremely
good (tốt) well
happy (vui, hạnh phúc)happily 
sad (buồn)sadly 
slow (chậm)slowly 

a) Hoa was extremely pleased that she got an A for her assignment.

(Hoa cực kì ưa chuộng vị bài tập lấy điểm A.)

b) The old man walked slowly to the park.

(Ông núm quốc bộ lờ lững vào khu dã ngoại công viên.)

c) Tuan sighed sadly when he heard that he failed the kiểm tra.

(Tuấn thsinh hoạt nhiều năm một biện pháp đau khổ lúc nghe rằng anh ấy trượt bài xích khám nghiệm.)

d) The baby laughed happily as she played with her toys.

(Đứa nhỏ xíu cười cợt một phương pháp phấn khởi khi chơi với thứ nghịch của mình.)

e) Ms. Nga speaks English quite well.

(Cô Nga nói tiếng Anh hơi giỏi.)


Bài 2

Task 2. Join the pairs of sentences together. Use because, as or since. 

(Kết phù hợp những cặp câu lại với nhau. Sử dụng bởi because, as hoặc since.)

*

*

Phương pháp giải:

because = as = since + S + V: bởi vì

Lời giải bỏ ra tiết:

a. Ba is tired because/ as/ since he stayed up late watching TV.

(Ba mệt mỏi bởi vì các bạn ấy thức khuya coi truyền họa.)

b. Nam has a broken leg because/ since he fell over while he was playing basketball.

(Nam bị gãy chân vày bạn ấy bị té ngã lúc vẫn chơi bóng đá.)

c. Lan is going to be late for school as/ since the bus is late.

(Lan sắp đến trễ học tập vị xe pháo buýt mang lại muộn.)

d. Hoa brokes the cup because she was careless.

(Hoa làm vỡ tung mẫu bóc vì chưng cô ấy thiếu cẩn trọng.)

e. Mai wants khổng lồ go home because/ since she feels sichồng.

(Mai ao ước về nhà do bạn ấy cảm giác không khỏe mạnh.)

f. Nga is hungry because/ as she hasn"t eaten all day.

(Nga đói do cả ngày chúng ta ấy không nên ăn gì.) 


Bài 3

Task 3. Complete the dialogues. Use the words in brackets.

(Hoàn thành đoạn đối thoại. Sử dụng từ bỏ vào ngoặc.)

a) Ba: Dad! I got mark 9 on my test!

(Bố ơi! Con được 9 điểm đến bài xích kiểm soát ạ!)

Mr. Ha: That’s wonderful. I’m pleased that you are working hard. (pleased/work hard)

(Thật xuất sắc! Bố cực kỳ bằng lòng vì con học tập khôn cùng chuyên cần.)

b) Mrs. Quyen: When are you going on vacation with your family, Sally?

Mrs. Robinson: Tomorrow. I’m_______ . (excited/go/Da Lat)

c) Lan: I’m______________ . (sorry/break bicycle)

Tien: Don’t worry. I can fix it.

d) Liz: I forgot to tell you I was going lớn Lan’s place.

Mr. Robinson: I’m____________ . (disappointed/notphone)

e) Miss Lien: Congratulations!

Nga: Thanks. I’m____________ . (amazed/win first prize)

Lời giải đưa ra tiết:

b) Mrs. Quyen: When are you going on vacation with your family, Sally?

(lúc như thế nào bà sẽ đi nghỉ ngơi đuối cùng mái ấm gia đình hả Sally?)

Mrs. Robinson: Tomorrow. I"m excited that I"m going to lớn Da Lat.

(Ngày mai. Tôi cực kỳ háo hức sắp tới đi Đà Lạt.)

c) Lan: I"m sorry that I have broken your bicycle.

(Minch xin lỗi tôi đã làm lỗi xe đạp của người tiêu dùng rồi.)

Tien: Don’t worry. I can fix it.

(Đừng lo. Mình hoàn toàn có thể sửa nó mà lại.)

d) Liz: I forgot khổng lồ tell you I was going lớn Lan’s place.

(Con quên nói với ba con đang tới khu vực của Lan ạ.)

Mr. Robinson: I"m disappointed that you didn"t phone me.

(Bố thất vọng bởi bé đang không Điện thoại tư vấn điện đến cha.)

e) Miss Lien: Congratulations!

(Chúc mừng em!)

Nga: Thanks. I"m amazed that I win the first prize.

(Cảm ơn cô ạ! Em rất quá bất ngờ Khi giành được quán quân.)


Bài 4

Task 4. Match each half-sentence in column A with a suitable one in column B.

(Ghép từng nửa câu sống cột A với một ít cân xứng nghỉ ngơi cột B.)

A

B

1. If we pollute the water,...

2. If you cut down the trees in the forests,...

3. If there is too much exhaust fume in the air, ...

4. If you can keep your neighborhood clean, ...

5. If people stop using dynamite for fishing, ...

a) there will be big floods every year.

b) a lot of sea creatures will be well preserved.

c) more and more people will cope with respiratory problems.

d) you will have an ideal place khổng lồ live sầu.

e) we will have sầu no freshwater lớn use.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - e2 - a3 - c4 - d5 - b

1 - e: If we pollute the water, we will have sầu no freshwater lớn use.

(Nếu họ có tác dụng độc hại nước bọn họ đã không hề nước sạch sẽ nhằm dùng.)

2 - a: If you cut down the trees in the forests, there will be big floods every year.

(Nếu họ trong cây trong rừng sẽ sở hữu được anh em béo mỗi năm.)

3 - c: If there is too much exhaust fume in the air, more & more people will cope with respiratory problems.

(Nếu tất cả vô số sương thải trong không gian, càng ngày không ít người sẽ có được vụ việc về thở.)

4 - d: If you can keep your neighborhood clean, you will have an ideal place lớn live sầu.

(Nếu chúng ta có thể giữ lại mang lại xóm làng sạch đẹp, các bạn sẽ có một nơi lphát minh nhằm sinh sống.)

5 - b: If people stop using dynamite for fishing, a lot of sea creatures will be well preserved.

(Nếu con fan ngưng thực hiện dung dịch nổ để đành bắt cá, nhiều sinh thiết bị biển khơi sẽ tiến hành bảo tồn.)

 


Bài 5


Task 5. Complete the sentences.

(Hoàn thành các câu sau.)


Example: (Ví dụ) 

a) If the rice paddies are polluted,... (rice plants/die)

⟶ If the rice paddies are polluted, the rice plants will die.

(Nếu gần như cánh đồng bị ô nhiễm và độc hại, cây lúa đang bị tiêu diệt.)

b) If we go on littering,... (environment / become / seriously polluted)

c) If we plant more trees along the streets, ... (we / have sầu / more shade and fresh air)

d) If we use many pesticides on vegetables, ... (the vegetables / become / poisonous và inedible)

e) If we keep our environment clean,... (we / live sầu / happier and healthier life)


Lời giải bỏ ra tiết:

b) If we go on littering, the environment will become seriously polluted.

(Nếu bọn họ tiếp tục xả rác rưởi, môi trường vẫn tiếp tục bị ô nhiễm và độc hại nặng.)

c) If we plant more trees along the streets, we"ll have sầu more shade và fresh air.

Xem thêm: 11 Đặc Sản Hà Nội Mua Về Làm Quà Hà Nội Cho Người Miền Nam Ra Bắc Như Thế Nào?

(Nếu bọn họ trồng các cây ven đường, họ đang có rất nhiều láng non với không khí thanh khiết.)

d) If we use many pesticides on vegetables, the vegetables will become poisonous and inedible.

(Nếu họ thực hiện thuốc trừ sâu cho rau quả, rau quả sẽ ảnh hưởng lây truyền độc và ko ăn được.)