2. Viết một phiên bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tmê say gia. Những câu trả lời của không ít thắc mắc sau đây sẽ giúp em.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8: write trang 126, 127


*

*

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham mê Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making và rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching conthử nghiệm one person from each team had lớn (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making condemo two team members had khổng lồ make a fire in the (6) traditional way. They tried lớn rub pieces of (7) bamboo together lớn make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking condemo. They had to lớn (9) separate the rice from the husk và then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added và the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Tạm dịch:

Lễ hội nấu bếp cơmviết vì chưng thành viên Hội đồng Phạm Phương thơm Linh

Báo cáo này nói về lễ hội nấu nướng cơm trắng đã có được tổ chức ra sao.Lễ hội được tổ chức triển khai trên sân đình cách con sông khoảng chừng một cây số từ. Có tía cuộc thi: mang nước, nhóm lửa với thổi nấu cơm. Lễ hội ra mắt trong một ngày.

Trong cuộc thi lấy nước, một tín đồ từ bỏ mỗi team nên chạy ra sông để mang nước.Trong cuộc thi team lửa, nhị member trong team buộc phải nhóm lửa theo cách truyền thống cuội nguồn. Họ cố gắng ma liền kề phần đông miếng tre lại cùng nhau để tạo nên ngọn gàng lửa.Sáu fan từ bỏ mỗi nhóm tsay mê gia cuộc thi nấu cơm trắng. Họ yêu cầu bóc tách gạo ra khỏi trấu và sau đó nấu nướng cơm.Sau bố cuộc thi, tất cả những điểm số được cùng vào cùng nhóm Thôn Triệu đã giành được giải thưởng mập. Lễ hội thiệt hoàn hảo.


2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to lớn the questions below can help you.

(Viết một bạn dạng report tương tự như về một liên hoan em mới tmê mẩn gia. Những câu vấn đáp của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

a) What is the name of the festival?

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?


Hướng dẫn giải:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagodomain authority festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave sầu are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagodomain authority festival lasts from the 6th day of the 1st month lớn the end of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinch pagoda & sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoách pagoda lớn Trong pagodomain authority is full of visitors coming up & down. A pilgrimage to lớn the Huong Pagodomain authority is not only for religious reasons but also lớn see the numerous natural shapes that are typical of the landscape & the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Tạm dịch:

a) Tên của liên hoan là gì?b) Lễ hội được tổ chức triển khai nghỉ ngơi đâu?c) Lễ hội kéo dài bao lâu?d) Có bao nhiêu hoạt động ngơi nghỉ đó? Có bất kỳ cuộc thi làm sao không?e) Các hoạt động được tổ chức như vậy nào?f) Có bao nhiêu bạn tđắm say gia vào từng hoạt động?g) Em suy nghĩ gì về lễ hội?

Lễ hội ca tòng Hương

Báo cáo này nói về tiệc tùng, lễ hội cvào hùa Hương được tổ chức triển khai như thế nào.

Xem thêm: Du Lịch Hạ Long Feed - Kinh Nghiệm Du Lịch Hạ Long Đầy Đủ Nhất

Cvào hùa Hương cùng rượu cồn Hương Tích là phần đông chiến thắng chình ảnh danh tiếng của toàn nước. Lễ hội cvào hùa Hương kéo dãn từ thời điểm ngày 6 mon 1 mang đến thời điểm cuối tháng 3 âm định kỳ. Người ta tổ chức múa rồng vào Sảnh thường Trình cùng lái thuyền tôn thất. Lễ hội được tổ chức triển khai tại 3 địa điểm: Hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông nghịt tuyệt nhất từ thời điểm ngày 15 mang lại ngày trăng tròn mon 2 âm kế hoạch bởi thời gian này là chủ yếu hội. Con con đường núi dẫn tự ca dua Ngoài đến chùa Trong có nhiều du khách tăng và giảm. Một cuộc hành hương thơm mang lại ca dua Hương không những do lý do tôn giáo mà còn để du lịch thăm quan rất nhiều thắng cảnh nhỏng phong cảnh tự nhiên và thoải mái với những tòa công ty thấy những hình trạng tự nhiên điển hình của phong cảnh và các tòa nhà là những báu vật vô giá bán của nước nhà.


Mẹo Tìm đáp án nkhô cứng độc nhất Search google: "tự khóa + phanphoicaphe.com"Ví dụ: "Write - Viết - Unit 13 - Trang 126 - Tiếng Anh 8 phanphoicaphe.com"