Cnạp năng lượng cứ vào sơ thiết bị biểu thị hầu như đặc thù hóa học của các thích hợp chất vô cơ, các em nên chọn lựa các hóa học phù hợp để viết những phương trình chất hóa học cho mỗi một số loại thích hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ +.... → Bazơ;

b) Oxit bazơ +...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 43 sgk hóa 9

 → muối bột + nước;

c) Oxit axit + ... → axit;

d) Oxit axit + .... → muối + nước;

e) Oxit axit + oxit bazơ → .... ;2. Bazơ 

a) Bazơ + ....   → muối hạt + nước ;

b) Bazơ + ....  → muối + nước ;

c) Bazơ + ....  → muối hạt + bazơ ;

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a) Axit +... → muối + hiđro;

b) Axit +... → muối hạt + nước;

c) Axit + .... → muối + nước;

d) Axit + muối → muối hạt + axit;

4. Muối

a) Muối + ....

Xem thêm: Đồng Tiền Đầu Tiên Của Việt Nam Từ Thời Đinh Bộ Lĩnh Đến Nay

  → Axit + Muối ;

b) Muối + ....  → Muối + bazơ ;

c) Muối + .... → Muối + Muối ;

d) Muối + .... → Muối + klặng loại;

e) Muối → ..... ;


Video khuyên bảo giải


Phương thơm pháp điệu - Xem bỏ ra tiết

*


Dựa vào kiến thức đã học tập tự những bài bác trước để điền từ phù hợp vào địa điểm trống


Lời giải chi tiết

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

Na2O + H2O → 2NaOH

b) Oxit bazơ + axit → muối hạt + nước;

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) Oxit axit +  nước → axit;

SO3 + H2O → H2SO4

d) Oxit axit + bazơ → muối + nước;

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

e) Oxit axit + oxit bazơ → muối;

CO2 + CaO → CaCO3

2.Bazơ

a) Bazơ +  axit → muối + nước;

NaOH + HCl → NaCl + H2O

b) Bazơ + oxit axit → muối bột + nước;

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

c) Bazơ + muối → muối bột + bazơ;

2NaOH + CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

Cu(OH)2 ( o) CuO + H2O

3. Axit

a) Axit + kim loại → Muối + hiđro;

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

b) Axit + bazơ → muối bột + nước;

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

c) Axit + oxit bazơ → muối hạt + nước;

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

d) Axit + muối → muối + axit;

2HCl + CaCO3→ CaCl2 + H2O + CO2↑ (Axit H2CO3 không bền bị phân bỏ thành H2O với CO2)

4. Muối

a) Muối + axit  → axit + Muối;

2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + H2O + SO2↑ (Axit H2SO3 ko bền bị phân bỏ thành H2O cùng SO2)