Trung Hoa là nước bao gồm nền kinh tế cải tiến và phát triển bạo phổi trên trái đất. Như vậy được mô tả rõ trong bài toán biến hóa quý hiếm GDP, biến đổi trong sản lượng NNTT với trong cơ cấu cực hiếm Xuất – nhập khẩu.


*

I.THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDPhường của Trung Hoa với trái đất. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

- Tính tỉ trọng GDP. của Trung Hoa đối với nạm giới?

- Nhận xét?

Trả lời:

- Tỉ trọng GDPhường của China so với nạm giới: (đơn vị chức năng %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

- Nhận xét:

GDP của Trung Quốc tăng nkhô cứng, sau 19 năm tăng 6,9 lần.Tỉ trọng GDP của Trung Hoa góp sức vào GDP. của trái đất tăng lên qua các năm: từ là một,93% (1985) lên 4,03% (2004).

Bạn đang xem: Bài 10 thực hành địa 11

=> China càng ngày càng có sứ mệnh quan trọng vào nền tài chính thế giới.

II. THAY ĐỔI TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một trong những nông sản của Trung Quốc

*

Hãy dìm xét bình thường về sản lượng một vài sản phẩm nông nghiệp của Trung Quốc?

Trả lời:

Sản lượng nông sản rất nhiều tăng với tất cả thứ hạng tốt.Tuy nhiên từ bỏ 1995 - 2000 sản lượng của một số trong những nông sản giảm như: lương thực, bông, mía.Một số nông sản bao gồm sản lượng lớn nhất quả đât như: thực phẩm, bông, lạc . . .

III. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP. KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu trang bị biểu thị cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Nhận xét sự biến đổi trong cơ cấu xuất, nhập vào của nước này.

Xem thêm: - Can I Have A Look At That Pullover, Please

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

- Vẽ biểu đồ gia dụng hình tròn nhằm biểu đạt cơ cấu tổ chức xuất, nhập vào của Trung Quốc:

Cách vẽ biểu thiết bị tròn: Vẽ từ bỏ kim chỉ 12h, vẽ thứu tự thuận theo chiều xoay của kim đồng hồ đeo tay.Hoàn thiện tại biểu đồ: ghi số liệu chú giải, thương hiệu biểu trang bị.

*

- Nhận xét:

Tỉ trọng xuất khẩu: tăng thêm từ thời điểm năm 1985 mang lại 1995, tiếp đến lại giảm vào thời điểm năm 2004, nhưng mà nhìn bao quát từ năm 1985 mang lại năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.Tỉ vào nhập khẩu: giảm từ năm 1985 mang lại năm 1995, tiếp nối lại tăng vào thời điểm năm 2004, tuy vậy nhìn tổng thể cả giai đoạn sút.Năm 1985: Trung Hoa nhập siêu.Các năm 1995, 2004: Trung Hoa xuất khôn xiết.