Cho tía lực(​​overrightarrowF_1 =overrightarrowMA ,​​overrightarrowF_2 =overrightarrowMB ,​​overrightarrowF_3 =overrightarrowMC )thuộc tác động ảnh hưởng vào một trong những thiết bị trên điểm(M) cùng thiết bị đứng yên ổn.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 12 sgk hình học 10

Cho biết cường độ của(​​overrightarrowF_1,overrightarrowF_2 )hầu hết là(100N)và(widehatAMB=60^o). Tìm độ mạnh cùng hướng của lực(overrightarrowF_3 ).


Ta có(overrightarrowMA+overrightarrowMB=overrightarrowMD)với(D)là đỉnh của hình bình hành(MADB).

Vì 3 lực(​​overrightarrowF_1,overrightarrowF_2 ,overrightarrowF_3)thuộc ảnh hưởng vào vật làm cho đồ vật đứng yên ổn nên

(​​overrightarrowF_1​​+overrightarrowF_2+​​overrightarrowF_3=​​overrightarrow0\ Leftrightarrow overrightarrowMA+overrightarrowMB +overrightarrowMC=overrightarrow0\ Leftrightarrow overrightarrowMD+overrightarrowMC=overrightarrow0)

( Leftrightarrow M)là trung điểm của(CD).

Trên tia đối của tia(MD), lấy điểm (C)sao cho(MD=MC).

*

lúc đó(overrightarrowF_3 )bao gồm cường độ bằng(MD)với ngược phía với(overrightarrowMD )

hotline (O)là giao điểm của (AB)với (MD). Khi đó (O)là trung ương của hình bình hành(ADBM)

Xét (DeltaAMB)có: (MA=MB)với (widehatAMB=60^o)yêu cầu (DeltaAMB) phần lớn .

Xem thêm: Những Điểm Đặc Trưng Của Nước Đức Nổi Tiếng Về Cái Gì ? Nước Đức Nổi Tiếng Về Cái Gì

Suy ra(MO ot AB)

Suy ra(MO=MA.sin60^o=100.dfracsqrt32=50sqrt3,(N))

Ta có:(left|overrightarrowF_3 ight|=MD=2MO=2.50sqrt3=100sqrt3, (N))

Vậy(overrightarrowF_3 )tất cả cường độ bằng(100sqrt3,N)vàngược hướng với(overrightarrowMD )vào đó(D)là đỉnh của hình bình hành(MADB).

Ghi nhớ:

Quy tắc hình bình hành: Nếu ABCD là hình bình hành thì:

(overrightarrowAB+overrightarrowAD=overrightarrowAC)


*

Tyêu thích khảo giải mã những bài xích tập Bài 2: Tổng và hiệu của nhì vecto lớn khác • Giải bài 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho đoạn... • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho hình bình... • Giải bài 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Chứng minc rằng đối... • Giải bài bác 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho tam giácABC. Bên... • Giải bài 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho tam giác... • Giải bài bác 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho hình bình... • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Chứng minc... • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho cha...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 10 theo chương •Chương thơm 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương thơm 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Cmùi hương 2: Tích vô hướng của nhì vectơ với áp dụng - Hình học 10 •Chương thơm 2: Hàm số số 1 và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: Phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Cmùi hương 3: Pmùi hương trình - Hệ pmùi hương trình - Đại số 10 •Cmùi hương 4: Bất đẳng thức - Bất pmùi hương trình - Đại số 10 •Cmùi hương 5: Thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
Bài trước Bài sau