- Chọn bài -Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức sử dụng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức team hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối kết hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đơn thức mang lại đơn thứcBài 11: Chia nhiều thức đến đối chọi thứcBài 12: Chia nhiều thức một biến hóa đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập cmùi hương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tư liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải tân oán 8 Luyện tập (trang 12) giúp đỡ bạn giải các bài bác tập vào sách giáo khoa toán, học tốt tân oán 8 sẽ giúp đỡ chúng ta rèn luyện năng lực suy luận hợp lí cùng thích hợp xúc tích, sinh ra kỹ năng áp dụng kết thức toán thù học vào cuộc sống và vào những môn học khác:

Bài 20 (trang 12 SGK Toán thù 8 Tập 1): Nhận xét sự đúng, không đúng của tác dụng sau :

x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2

Lời giải:

Kết trái trên không nên.

Ta có: (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + 4y2 = x2 + 4xy + 4y2 ≠ x2 + 2xy + 4y2.

Các bài xích giải Tân oán 8 Bài 3 khác

Bài 21 (trang 12 SGK Toán thù 8 Tập 1): Viết các nhiều thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 9x2 – 6x + 1.

Bạn đang xem: Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 12

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1.

Hãy kiếm tìm một đề bài xích giống như.

Lời giải:

a) 9x2 – 6x + 1

= (3x)2 – 2.3x.1 + 12

= (3x – 1)2 (Áp dụng hằng đẳng thức (2) với A = 3x; B = 1)

b) (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y) + 1

= (2x + 3y)2 + 2.(2x + 3y).1 + 12

= <(2x + 3y) +1>2 (Áp dụng hằng đẳng thức (1) với A = 2x + 3y ; B = 1)

= (2x + 3y + 1)2

c) Đề bài tương tự:

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu :

4x2 – 12x + 9

(2a + b)2 – 4.(2a + b) + 4.


Các bài bác giải Toán 8 Bài 3 khác

Bài 22 (trang 12 SGK Toán thù 8 Tập 1): Tính nhanh:

a) 1012 ; b) 1992 ; c) 47.53

Lời giải:

a) 1012 = (100 + 1)2 = 1002 + 2.100 + 1 = 10000 + 200 + 1 = 10201

b) 1992 = (200 – 1)2 = 2002 – 2.200 + 1 = 40000 – 400 + 1 = 39601

c) 47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491.

Các bài giải Tân oán 8 Bài 3 khác

Bài 23 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minc rằng:

(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

(a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Áp dụng:

a) Tính (a – b)2, biết a + b = 7 và a.b = 12.

b) Tính (a + b)2, biết a – b = đôi mươi và a.b = 3.

Xem thêm: Tiền 100 Đồng Việt Nam, Tờ Tiền 100 Đồng Được Bán Với Giá Bao Nhiêu? ?

Lời giải:

+ Chứng minc (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

Ta có:

VPhường. = (a – b)2 + 4ab = a2 – 2ab + b2 + 4ab

= a2 + (4ab – 2ab) + b2

= a2 + 2ab + b2

= (a + b)2 = VT (đpcm)

+ Chứng minc (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab

Ta có:

VP = (a + b)2 – 4ab = a2 + 2ab + b2 – 4ab

= a2 + (2ab – 4ab) + b2

= a2 – 2ab + b2

= (a – b)2 = VT (đpcm)

+ Áp dụng, tính:

a) (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab = 72 – 4.12 = 49 – 48 = 1

b) (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab = 202 + 4.3 = 400 + 12 = 412.

Các bài bác giải Toán 8 Bài 3 khác

Bài 24 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý giá của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong những ngôi trường vừa lòng sau:

*

Lời giải:

A = 49x2 – 70x + 25

= (7x)2 – 2.7x.5 + 52

= (7x – 5)2

a) Với x = 5: A = (7.5 – 5)2 = 302 = 900

*

Các bài bác giải Tân oán 8 Bài 3 khác

Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

a) (a + b + c)2 ; b) (a + b – c)2 ; c) (a – b – c)2