b) Nếu một tam giác tất cả một cạnh là 2 lần bán kính của đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 100 sgk toán 9 tập 1


*

a) Xét tam giác ABC vuông tại A. Gọi O là trung điểm của BC.

Ta có(OA = OB = OC) (tính chất trung tuyến đường vào tam giác vuông)

Suy ra O là tâm của đường tròn trải qua A, B, C.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đặt Mua Vé Máy Bay Giá Rẻ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Book Vé Máy Bay Giá Rẻ Vietnam Airlines

Vậy vai trung phong của con đường tròn ngoại tiếp ΔABC là trung điểm của cạnh huyền BC. (đpcm)

b) Xét tam giác ABC nội tiếp con đường tròn (O) đường kính BC, ta có:

(OA = OB = OC)

Tam giác ABC có đường trung tuyến đường AO bởi nửa cạnh BC đề xuất suy ra tam giác ABC vuông tại A. (đpcm)

Ghi nhớ:

a) Tâm của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

b) Nếu một tam giác bao gồm một cạnh là 2 lần bán kính của mặt đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác sẽ là tam giác vuông.


Tmê mệt khảo giải thuật những bài xích tập Bài 1: Sự xác định con đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn. khác • Giải bài bác 1 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho hình chữ... • Giải bài 2 trang 100 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Hãy nối mỗi ô nghỉ ngơi... • Giải bài 3 trang 100 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Chứng minc những... • Giải bài bác 4 trang 100 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Trên khía cạnh phẳng... • Giải bài xích 5 trang 100 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Đố. Một tấm bài bác... • Giải bài 6 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trong các biển khơi báo giao... • Giải bài bác 7 trang 101 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Hãy nối từng ô sinh sống... • Giải bài xích 8 trang 101 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Cho góc nhọn xAy với... • Giải bài xích 9 trang 101 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Đố:a) Vẽ hình hoa...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 9 theo chương •Cmùi hương 1. Căn bậc nhị. Căn uống bậc cha - Đại số cửu •Cmùi hương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương thơm 3: Hệ phương thơm trình hàng đầu nhị ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc cùng với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương thơm 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9