Giải bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:
Bạn đang xem: Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Đề bài

Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)


Toán 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Toán lớp 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Luyện tập (trang 22-23)


Toán lớp 8: Bất phương trình một ẩn - Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Bài 3 + Bài 4: Bất phương trình một ẩn - Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 28,5K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 24,8K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8


Tải về· 22,1K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,6K

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,9K

Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8


Tải về· 14,6K

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8


Tải về· 10,5K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,76K

Bài giải liên quan


Bài 37 trang 30 SGK Toán 8 tập 2
Bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2
Bài 39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2
Bài 40 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 42 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 46 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2
Bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2
Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Mở đầu về phương trình
Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 4. Phương trình tích
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3. Bất phương trình một ẩn
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Mách Nhỏ List Khách Sạn 4 Sao Quy Nhơn, Top #10 Khách Sạn 4 Sao Tốt Nhất Quy Nhơn

Từ khóa

bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2