(eginarrayl;;x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2.x.3 + 3^2\ = left( x + 3 ight)^2.\endarray)
Bạn đang xem: Bài 43 sgk toán 8 tập 1

LG b

 (10x - 25 - x^2);

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;10x - 25 - x^2 \= - left( - 10x + 25+x^2 ight)\= - left( x^2 - 10x + 25 ight) \=-(x^2-2.x.5+5^2)\= - left( x - 5 ight)^2.\endarray)


LG c

(8x^3-dfrac18);

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;8x^3 - dfrac18 = left( 2x ight)^3 - left( dfrac12 ight)^3\= left( 2x - dfrac12 ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 ight>\= left( 2x - dfrac12 ight)left( 4x^2 + x + dfrac14 ight).\endarray)


LG d

(dfrac125x^2 - 64y^2)

Phương pháp giải:

 Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;dfrac125x^2 - 64y^2 = left( dfrac15x ight)^2 - left( 8y ight)^2\= left( dfrac15x - 8y ight)left( dfrac15x + 8y ight).endarray)

Loigiaixuất xắc.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề đọc Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết góp Loigiaituyệt.com
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 11 (Chuẩn), Giải Bài Tập Vật Lý 11

Cảm ơn chúng ta vẫn áp dụng phanphoicaphe.com. Đội ngũ giáo viên bắt buộc cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại báo cáo nhằm ad có thể tương tác cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký kết nhằm dấn lời giải xuất xắc cùng tài liệu miễn phí

Cho phép phanphoicaphe.com gửi các thông báo cho bạn nhằm nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn tổn phí.