*

*

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 5 (trang 112 SGK Hóa 9)

Phân tử hợp chất hữu cơ A có nhị nguyên tố. lúc đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Lời giải:

Công thức phân tử củaAbao gồm dạngCxHy.

Ta có:

*

Vậy công thức phân tử của A là C2H6.

Xem toàn bộGiải Hóa 9: Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ