a) Cho(a=log_303,,b=log _305). Hãy tính(log _301350)theo a, b.

b) Cho(c=log _153). Hãy tính(log _2515)theo c.
Bạn đang xem: Bài 5 trang 68 toán 12

a) Ta có

(log _301350=log _30left( 5.30.3^2 ight) \ =log _305+log _3030+log _303^2 \ =b+1+2log _303 \ =2a+b+1 )

b) Ta có

(log _2515=dfrac1log _1525=dfrac1log _155^2=dfrac12log _155 \ =dfrac12log _15dfrac153=dfrac12left( log _1515-log _153 ight)=dfrac12left( 1-c ight) )

Ghi nhớ: Giả sử(a, b, b_1, b_2)là các số dương và(a e 1)thì

(eginalign & log _aleft( b_1b_2 ight)=log _ab_1+log _ab_2; \ & log _aleft( fracb_1b_2 ight)=log _ab_1-log _ab_2; \ và log _ab=frac1log _ba.,,,,,,,,,,,,,, \ endalign )


Tsay đắm khảo lời giải các bài xích tập Bài 3: Lôgarit khác • Giải bài xích 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Không áp dụng sản phẩm... • Giải bài 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a)({4^{{{log... • Giải bài xích 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Rút ít gọn biểu... • Giải bài bác 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 So sánh các cặp số... • Giải bài 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 a)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 12 theo chương •Cmùi hương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra cùng vẽ trang bị thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Kân hận nhiều diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số nón cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Cmùi hương 2: Mặt nón, mặt trụ, khía cạnh cầu - Hình học 12 •Cmùi hương 3: Nguyên hàm - Tích phân cùng áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: Phương thơm pháp tọa độ vào không khí - Hình học 12 •Chương thơm 4: Số phức - Giải tích 12
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Tân oán 12
Bài 3: Lôgarit
• Giải bài xích 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài tập SGK Tân oán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra với vẽ vật dụng thị của hàm số Chương 1: Kân hận đa diện Cmùi hương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit Cmùi hương 2: Mặt nón, khía cạnh trụ, mặt cầu Chương 3: Ngulặng hàm - Tích phân và vận dụng Chương 3: Phương thơm pháp tọa độ vào không gian Cmùi hương 4: Số phức
+ Mở rộng lớn xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinch Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Tân oán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Tân oán lớp 7 Tân oán lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Danh Sách Tour Du Lịch Phú Yên Từ Hồ Chí Minh Giá Rẻ Tại Ivivu

Toán lớp 10 Tân oán lớp 11 Toán lớp 12