Hướng dẫn giải Bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ, cmùi hương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán thù 7 tập một. Nội dung bài giải bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk tân oán 7 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng cách làm, định hướng, cách thức giải bài bác tập phần đại số gồm vào SGK tân oán để giúp những em học viên học giỏi môn tân oán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 6 sgk toán 7 tập 1 trang 10

Lý thuyết

1. Quy tắc

– Muốn nắn cùng hai số hữu tỉ cùng vết, ta cộng hai quý hiếm tuyết đối của nhị số hữu tỉ kia với nhau còn vệt của hiệu quả là dấu tầm thường.

– Muốn cùng hai số hữu tỉ khác vết, ta tìm kiếm quý hiếm tuyệt đối hoàn hảo của bọn chúng rồi mang giá trị tuyệt đối hoàn hảo lớn hơn trừ đi giá trị hoàn hảo nhất nhỏ tuổi hơn và đặt trước hiệu tìm kiếm được vệt của số hữu tỉ có mức giá trị tuyệt đối hoàn hảo to hơn.

– Phxay cùng những số hữu tỉ cũng có những đặc điểm nlỗi phép cộng các số nguyên: Tính hóa học giao hoán thù, kết hợp, tất cả thành phần trung hoà là 0 với mỗi số hữu tỉ đều phải có một trong những đối, tổng của nhị số đối nhau thì bằng 0.

– Muốn nắn trừ đi một số trong những, ta cộng với số đối của chính nó.

2. Chú ý

– Trong tập thích hợp Q của các số hữu tỉ, ta cũng xét những tổng đại số nhưng mà trong những số đó, ta rất có thể chuyển đổi giá trị của những số hạng, team những số hạng một các tương thích dựa vào nguyên tắc vệt ngoặc cùng với lưu ý:

+ khi mnghỉ ngơi vết ngoặc mà trước lốt ngoặc có lốt “+” thì ta không thay đổi lốt của các số hạng trong vết ngoặc.

+ Khi msinh hoạt lốt ngoặc nhưng trước vệt ngoặc gồm dấu “-“ thì ta yêu cầu đổi vết những số hạng trong vệt ngoặc.

+ Lúc nhóm các số hạng vào trong lốt ngoặc mà lại trước vệt ngoặc cơ mà trước vết ngoặc có dấu “+” thì ta ko chuyển đổi vết của các số hạng trong vệt ngoặc.

Xem thêm: Du Lịch Vũng Tàu Ngầm Đi Vũng Tàu Cùng Tàu Cánh Ngầm Greenlines Cực Mới Lạ

+ Lúc nhóm các số hạng vào vào lốt ngoặc mà lại trước dấu ngoặc gồm vệt “-“ thì ta yêu cầu biến hóa lốt của những số hạng vào dấu ngoặc.

– Trong tập hòa hợp Q những số hữu tỉ, ta cũng đều có biện pháp giản ước:

(eginarraylx + z = y + z Rightarrow x = y\x + z > y + z Rightarrow x > y\x + z y Rightarrow x > y – z\x + z

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 9 sgk Tân oán 7 tập 1

Tính

(eqalign& a)kern 1pt ,,0,6 + 2 over – 3 cr& b),,kern 1pt kern 1pt 1 over 3 – left( – 0,4 ight) cr )

Trả lời:

Ta có

(eqalign& a),,kern 1pt 0,6 + 2 over – 3 = 6 over 10 + – 2 over 3 cr& = 3 over 5 + – 2 over 3kern 1pt = 3.3 over 5.3 + ( – 2).5 over 3.5 crvà = 9 over 15 + – 10 over 15 crvà = 9 – 10 over 15 = – 1 over 15 cr )

(eqalignvà b),,1 over 3 – left( – 0,4 ight) = 1 over 3 + 0,4 crvà = 1 over 3 + 4 over 10 = 1 over 3 + 2 over 5 crvà = 1.5 over 3.5 + 2.3 over 5.3 = 5 over 15 + 6 over 15 crvà = 5 + 6 over 15 = 11 over 15 cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 9 sgk Tân oán 7 tập 1

Tìm (x), biết:

(eqalignvà a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 cr& b),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr )

Trả lời:

(eqalignvà a),,x – 1 over 2 = – 2 over 3 crvà ,,,,,,,x = – 2 over 3 + 1 over 2 cr& ,,,,,,,x = – 4 over 6 + 3 over 6 cr& ,,,,,,,x = – 1 over 6 cr& b,),,2 over 7 – x = – 3 over 4 cr& ,,,,,,,x = 2 over 7 – left( – 3 over 4 ight) crvà ,,,,,,,x = 2 over 7 + 3 over 4 crvà ,,,,,,,x = 8 over 28 + 21 over 28 crvà ,,,,,,,x = 29 over 28 cr )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán thù 7 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

phanphoicaphe.com ra mắt với chúng ta không thiếu thốn cách thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài giải đưa ra tiết bài 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán thù 7 tập 1 của bài §2. Cộng, trừ số hữu tỉ trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực mang lại các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài bác giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 6 7 8 9 10 trang 10 sgk tân oán 7 tập 1

1. Giải bài 6 trang 10 sgk Toán thù 7 tập 1

Tính:

a) $frac-121$ + $frac-128$

b) $frac-818$ – $frac1527$

c) $frac-512$ + 0,75

d) 3,5 – $frac-27$

Bài giải:

a) $frac-121$ + $frac-128$

= $frac-1 . 28 -1 .2128 . 21$

= $frac-49588$ = $frac-112$

b) $frac-818$ – $frac1527$

= $frac-49$ – $frac59$

= $frac-99$ = $-1$

c) $frac-512$ + 0,75

= $frac-512$ + $frac75100$

= $frac-512$ + $frac34$

= $frac-512$ + $frac912$

= $frac412$ = $frac13$

d) 3,5 – $frac-27$

= $frac3510$ + $frac27$

= $frac72$ + $frac27$

= $frac49 + 414$ = $frac5314$

2. Giải bài 7 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ bên dưới những dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tổng của nhì số hữu tỉ âm . lấy ví dụ $frac-516$ = $frac-18$ + $frac-316$

b) $frac-516$ là hiệu của nhị số hữu tỉ dương. Ví dụ: $frac-516$ = 1 – $frac2116$

Với mỗi câu, em hãy tra cứu thêm một ví dụ

Bài giải:

Với từng câu có thể có không ít đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$

= $frac-316$ + $frac-216$

= $frac-116$ + $frac-520$

= $frac-116$ + $frac-14$ =…

b) $frac-516$

= $frac28$ – $frac916$

= $frac1716$ – $frac118$

= $frac14$ – $frac916$ =…

3. Giải bài xích 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>Bài giải:

a) $frac37$ + $frac-52$ + $frac3-5$

= $frac3070$ + $frac-17570$ + $frac-4270$

= $frac30 + (-175) + 42)70$ = $frac-18770$

= -2$frac4770$

b) $frac-43$ + $frac-25$ + $frac-32$

= $frac-4030$ + $frac-1230$ + $frac-4530$

= $frac-40 + (-12) + (-45)30$

= $frac-9730$ = -3$frac730$

c) $frac45$ – $frac-27$ – $frac710$

= $frac5670$ + $frac2070$ – $frac4970$

= $frac56 + đôi mươi – 4970$ = $frac2770$

d) $frac23$ – <($frac-74$ – ($frac12$ + $frac38$)>= $frac23$ – <$frac-14 – (4 + 3)8$> = $frac23$ + $frac218$

= $frac16 + 6324$ = $frac7924$ = 3$frac724$

4. Giải bài 9 trang 10 sgk Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) x + $frac13$ = $frac34$

b) x – $frac25$ = $frac57$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

d) $frac47$ – x = $frac13$

Bài giải:

a) x + $frac13$ = $frac34$

⇔ x = $frac34$ – $frac13$

⇔ x = $frac912$ – $frac412$

⇔ x = $frac512$

b) x – $frac25$ = $frac57$

⇔ x = $frac57$ + $frac25$

⇔ x = $frac2535$ + $frac1435$

⇔ x = $frac3935$ = 1$frac435$

c) -x – $frac23$ = $frac-67$

⇔ x = $frac-23$ + $frac67$

⇔ x = $frac-1421$ + $frac1821$

⇔ x = $frac421$

d) $frac47$ – x = $frac13$

⇔ x = $frac47$ – $frac13$

⇔ x = $frac1221$ – $frac721$

⇔ x = $frac521$

5. Giải bài 10 trang 10 sgk Toán thù 7 tập 1

Cho biểu thức:

A = (6 – $frac23$ + $frac12$) – (5 + $frac53$ – $frac32$) – (3 – $frac73$ + $frac52$)

Hãy tính quý hiếm của A theo nhị cách

Cách 1: Trước hết tính cực hiếm của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ vệt ngoặc rồi nhóm các số hạng say mê hợp

Bài giải:

♦ Cách 1: Tính quý giá từng biểu thức vào ngoặc

A = $frac36 – 4 + 36$ – $frac30 + 10 – 96$ – $frac18 – 14 + 156$

= $frac356$ – $frac316$ – $frac196$

= $frac-156$ = -2$frac12$

♦ Cách 2: Bỏ lốt ngoặc rồi team những số hạng ưa thích hợp

A = 6 – $frac23$ + $frac12$ – 5 – $frac53$ + $frac32$ – 3 + $frac73$ – $frac52$

= (6-5-3) – ($frac23$ + $frac53$ – $frac73$) + ($frac12$ + $frac32$ – $frac52$)

= -2 – 0 – $frac12$ = -(2 + $frac12$) = -$frac52$ = -2$frac12$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xích giỏi thuộc giải bài tập sgk tân oán lớp 7 với giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1!