Không tiến hành phnghiền phân tách, hãy kiếm tìm số dư khi phân tách từng số tiếp sau đây đến (2), đến (5):

(813; ,, 264; ,, 736; ,, 6547.)
Bạn đang xem: Bài 94 trang 38 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

- Dựa vào dấu hiệu chia hết cho(2)và cho(5), xét chữ số tận thuộc để tìm kiếm số dư

Bài giải:

- Số(813)tất cả chữ số tận cùng là(3)nên(813)chia(2)dư(1),(813)chia(5)dư(3)

(Giải thích:(813 = 812 + 1)mà(812 ,, vdots ,, 2)nên(813)chia(2)dư(1)

(813 = 810 + 3)mà(810 ,, vdots ,, 5)nên(810)chia(5)dư(3))

- Số(264)có chữ số tận cùng là(4)nên(264)chia(2)dư(0),(264)chia(5)dư(4)

-Số(736)có chữ số tận cùng là(6)nên(736)chia(2)dư(0),(736)chia(5)dư(1)

-Số(6547)tất cả chữ số tận thuộc là(7)nên(6547)chia(2)dư(1),(6547)chia(5)dư(2)

Lưu ý: Số dư luôn luôn nhỏ tuổi rộng số chia


*

Tđắm say khảo lời giải những bài xích tập Bài 11: Dấu hiệu chia không còn đến 2, đến 5 - Luyện tập trang 39 khác • Giải bài bác 91 trang 38 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 Trong các số sau số như thế nào... • Giải bài xích 92 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Cho những số (2141; ,,... • Giải bài xích 93 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Tổng (hiệu) sau gồm phân chia... • Giải bài bác 94 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Không tiến hành phép... • Giải bài xích 95 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Điền chữ số vào vết... • Giải bài bác 96 rèn luyện trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Điền chữ số vào vết... • Giải bài 97 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng tía chữ số(4,... • Giải bài bác 98 luyện tập trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Đánh lốt "X" vào ô... • Giải bài 99 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm số tự nhiên và thoải mái bao gồm hai... • Giải bài xích 100 luyện tập trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Ô tô trước tiên thành lập...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương thơm 1: Ôn tập với vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương thơm 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Tân oán 6
Bài 11: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, mang đến 5 - Luyện tập trang 39
• Giải bài bác 91 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 • Giải bài 92 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 93 trang 38 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 94 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 95 trang 38 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 96 rèn luyện trang 39 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài 97 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 98 luyện tập trang 39 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 99 luyện tập trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 100 rèn luyện trang 39 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1


Xem thêm: # Top 10 Quán Ăn Ngon "Bá Cháy" Ở Cần Thơ Làm Say Lòng Khách Du Lịch

Chương 1: Ôn tập với bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Cmùi hương 2: Góc Chương 2: Số nguyên ổn Chương thơm 3: Phân số