Giải bài bác tập trang 9 bài xích 2 Một số oxit đặc trưng Sách giáo khoa (SGK) Hóa học tập 9. Câu 1: Viết pmùi hương trình chất hóa học cho mỗi đổi khác sau...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 11


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết pmùi hương trình hóa học cho từng thay đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9

Hãy nhận ra từng chất trong mỗi team hóa học sau bởi phương thức hóa học

a) Hai hóa học rắn white color là CaO cùng P2O5

b) Hai chất khí ko màu sắc là SO2 cùng O2

Viết những phương thơm trình chất hóa học.

Bài giải:

a) Cho nước vào nhị ống nghiệm gồm cất CaO và P2O5. Sau đó đến quỳ tím vào từng dung dịch:

- dung dịch làm sao làm cho thay đổi màu quỳ tím thành xanh là dung dịch bazơ, hóa học ban đầu là CaO.

- dung dịch làm sao có tác dụng chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất thuở đầu là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo thứ tự từng khí vào dung dịch nước vôi trong, giả dụ có kết tủa xuất hiện thêm thì khí đem vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không có hiện tượng kỳ lạ gì thì khí đem vào là khí O2. Để khẳng định là khí O2 ta cần sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm đang tỏa nắng vào khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có rất nhiều khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, sulfur đioxit. Khí làm sao hoàn toàn có thể được thiết kế thô bằng canxi oxit ? Giải yêu thích.

Bài giải:

Làm thô một hóa học là một số loại nước ra khỏi hóa học kia dẫu vậy không làm cho chất đó biến thành chất không giống.

bởi vậy CaO chỉ làm cho khô phần nhiều hóa học không tồn tại bội nghịch ứng chất hóa học cùng với CaO, chính là những chất H2, O2. Những chất ko làm cho thô bằng CaO là CO2 cùng SO2, vì tất cả phản nghịch ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk hóa học 9

Có phần lớn chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết thêm hóa học như thế nào gồm đặc điểm sau:

a) nặng rộng không khí.

b) nhẹ nhàng hơn ko khí

c) cháy được trong bầu không khí.

d) tác dụng cùng với nước sản xuất thành dung dịch axit

e) làm cho đục nước vôi trong

g) thay đổi màu sắc giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) Những khí nặng nề hơn ko khí:CO2 , O2, SO2

b) Những khí nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được vào không khí: H2

d) Những khí tính năng với nước tạo thành thành dung dịch axit

e) Làm đục nước vôi trong : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9

Khí lưu huỳnh đioxit được chế tạo ra thành từ cặp chất nào sau đây ?

a) K2SO3 cùng H2SO4. b) K2SO4 và HCl. c) Na2SO3 và NaOH

d) Na2SO4 với CuCl2. e) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Kiểm Tra Đặt Chỗ Vietjet Air, Kiểm Tra Mã Đặt Chỗ Vietjet Air

Bài giải:

Trong các cặp hóa học mang đến, SO2 chỉ tạo nên từ bỏ cặp hóa học K2SO3 và H2SO4, bởi có phản nghịch ứng ra đời SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có mật độ 0,01 M, sản phẩm là muối hạt can xi sunfit.