Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vnghỉ ngơi bài xích tập

Lớp 3

Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tập giỏi môn Hóa học tập lớp 11, loạt bài xích Chulặng đề: Tổng hợp Lý tmáu và Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 tất cả lời giải được soạn theo từng dạng bài bác tất cả đầy đủ: Lý thuyết - Phương thơm pháp điệu, Bài tập Lý ttiết, bài tập từ luận cùng Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 có giải đáp giúp cho bạn học xuất sắc môn Hóa 11 hơn.

Mục lục Chulặng đề Hóa học 11

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Tổng đúng theo Lý tngày tiết chương Sự năng lượng điện li

Phương thơm pháp điệu những dạng bài bác tập chương Sự năng lượng điện li

các bài tập luyện trắc nghiệm

Chulặng đề: Nhóm Nitơ, Photpho

Tổng hợp Lý tmáu chương thơm Nhóm Nitơ, Photpho

Phương thơm pháp giải các dạng bài bác tập cmùi hương Nhóm Nitơ, Photpho

bài tập trắc nghiệm

Chuim đề: Nhóm Cacbon, Silic

Tổng đúng theo Lý thuyết chương thơm Nhóm Cacbon, Silic

Phương thơm pháp giải những dạng bài bác tập chương thơm Nhóm Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

Tổng hòa hợp Lý tmáu cmùi hương Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Phương thơm phdẫn giải các dạng bài tập cmùi hương Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Tổng vừa lòng Lý tmáu chương thơm Hidrocacbon no

Phương thơm pháp điệu những dạng bài tập cmùi hương Hidrocacbon no

Những bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Tổng đúng theo Lý tmáu cmùi hương Hidrocacbon ko no

Phương phdẫn giải các dạng bài xích tập chương Hidrocacbon không no

Những bài tập trắc nghiệm

Chuyên ổn đề: Hidrocacbon thơm, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Tổng vừa lòng Lý tmáu chương Hidrocacbon thơm

Phương thơm phdẫn giải những dạng bài bác tập chương thơm Hidrocacbon thơm

các bài luyện tập trắc nghiệm

Chulặng đề: Dẫn xuất Haloren, Ancol, Phenol

Tổng vừa lòng Lý tmáu chương Dẫn xuất Halogene, Ancol, Phenol

Phương thơm phdẫn giải những dạng bài tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

các bài luyện tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tổng hòa hợp Lý tngày tiết chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương thơm pháp giải các dạng bài xích tập chương thơm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

các bài luyện tập trắc nghiệm

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC phanphoicaphe.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa huấn luyện giỏi 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.phanphoicaphe.com