Để download tài liệu FULL BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (FILE WORD) + ĐÁP ÁN các bạn click vào nút download bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp dao đông điều hòa

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.


Nếu bạn thích tài liệu FULL BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (FILE WORD) + ĐÁP ÁN , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
*
Hướng dẫn
*
*

*
*

*

*
Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
*

Bài tập cơ hệ dao động - Full lời giải

82 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện


*

Bài tập chương Dao động cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

256 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện


Bài tập chương Dao động cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

231 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện


Bài tập Dao động cơ. Mức độ 1 - nhận biết

273 lượt tải về

Tải lên bởi: Trương Văn Thiện


CHUYÊN ĐỀ WORD - DAO ĐỘNG CƠ 2022

602 lượt tải về

Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị


CHỦ ĐỀ 7: ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (Lý thuyết + Bài tập)

176 lượt tải về

Tải lên bởi: Quốc Thái


Luyện thi 8,9,10- chương 1: Dao động cơ- có giải chi tiết

811 lượt tải về

Tải lên bởi: Đặng Đình Ngọc


RƠI TỰ DO TRONG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - PHÂN DẠNG CHI TIẾT (LÝ THUYẾT + BÀI TẬP) LUYỆN THI 2019

594 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


PHÂN LOẠI VÀ GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG CƠ NĂM THEO ĐỊNH HƯỚNG 2019 (PHẦN 2)

1,292 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


PHÂN LOẠI VÀ GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG CƠ NĂM THEO ĐỊNH HƯỚNG 2019 (PHẦN 1)

2,628 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ 2019 PHẦN 1(BẢN SỬA)

2,270 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


FULL CÁC DẠNG TOÁN SÓNG CƠ HỌC 2019 (BẢN SỬA)

1,476 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ CON LẮC ĐƠN BẢN SỬA

1,426 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ CON LẮC LÒ XO (PHẦN 2)

944 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


FULL BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (FILE WORD) + ĐÁP ÁN

6,829 lượt tải về

Tải lên bởi: minhchaungoc


Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.


100 BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (PHẦN 1)

(GIẢI CHI TIẾT)

Câu 1. Ta có thể tổng hợp hai dao động thành phần khi hai dao động này:

A. cùng phương, cùng tần số

B. cùng biên độ và cùng tần số

C. cùng tần số và có độ lệch pha không đổi

D. cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian

Câu 2. Chọn phát biểu sai: Trong tổng hợp dao động. Biên độ của dao động tổng hợp

A. cực đại khi độ lệch pha giữa hai dao động thành phần là 2π

B. cực tiểu khi độ lệch pha giữa hai dao động thành phần là π

C. phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần

D. phụ thuộc và độ lệch pha giữa hai dao động thành phần

Câu 3. Biểu thức xác định pha ban đầu của dao động tổng hợp từ hai dao động thành phần:

A. B.

C. D.

Câu 4. A1, A2 lần lượt là biên độ của các dao động thành phần. Gọi A là biên độ dao động tổng hợp. Điều kiện của độ lệch pha để là:

A. B. C. D.

Câu 5. Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình cm và. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình . Thay đổi A1 đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu. Khi đó giá trị của là:

A. B. C. D. 0

Câu 6. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có dạng như sau cm, cm (t tính bằng s), với . Biết phương trình dao động tổng hợp là cm. Giá trị bằng:

A. B. C. D.

Câu 7. Hai vật dao động trên trục Ox có phương trình và thì sau 1 s kể từ thời điểm t = 0 số lần hai vật đi ngang qua nhau là:

A. 5B. 6C. 7D. 8

Câu 8. (Nguyễn Khuyến) Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là và . Phương trình dao động tổng hợp là , trong đó . Tỉ số bằng?

A. hoặc B. hoặc C. hoặc D. hoặc

Câu 9. Nhận xét nào sau đây về biên độ dao động tổng hợp là không đúng? Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số?

A. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động hợp thành thứ nhất.

B. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động hợp thành thứ hai.

C. Có biên độ phụ thuộc vào tần số chung của hai dao động hợp thành

D. Có biên độ phụ thuộc vào độ lệch pha giữa hai dao độn hợp thành.

Câu 10. Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số cm. Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là m/s. Biên độ A2 bằng:

A. 7,2 cmB. 6,4cmC. 3,2 cmD. 3,6 cm

Câu 11. Xét dao động tổng hợp cuả hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc

A. biên độ của dao động thành phần thứ nhấtB. biên độ của dao động thành phần thứ hai

C. tần số chung của hai dao động thành phầnD. độ lệch pha của hai dao động thành phần

Câu 12. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần có phương trình lần lượt là x1 = 3cosπt cm và x2 = 4cosπt cm. Phương trình của dao động tổng hợp:

A. x = 3cos(πt + π) cm.B. x = 7 cosπt cm.C. x = 3cos(πt – π) cmD. x = 7cos2πt cm

Câu 13. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động thành phần và

A. B.

C. D.

Câu 14. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Độ lệch pha giữa chúng là 0,5π. Dao động tổng hợp có biên độ:

A. 3 cmB. 4 cmC. 5 cmD. 6 cm

Câu 15. Hai dao động thành phần có một chất điểm có phương trình lần lượt la f và Tốc độ của chất điểm này khi nó đi qua vị trí cân bằng là:

A. B. C. D.

Câu 16. Hai dao động thành phần của một vạt dao động điều hòa có phương trình lần lượt là và Gia tốc của vật đang ở biên âm gần giá trị nào sau đây nhất.

A. 50 cm/s2.B. 100 cm/s2.C. 150 cm/s2.D. 200 cm/s2.

Câu 17. Dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có dạng Xác định dao động thành phần x1 biết rằng

A. B.

C. D.

Câu 18. Dao động cuả một vật là tông hợp của hai dao động thành phần x1 = 6cos4πt cm và x2 = 3cos(4πt + π) cm. Tốc độ của vật taị vị trí vật có động năng bằng 3 lần thế năng là:

A. cm/s.B. cm/sC. D. cm/s

Câu 19. Cho hai dao động thành phần x1 = 2cosπt cm và cm. Giá trị của A2 để biên độ A của dao động tổng hợp cực tiểu là:

A. 1 cmB. 2 cmC. cmD. cm

Câu 20. Trong tổng hợp hai dao động thành phần và ta thu được . Giá trị của để A cực đại là:

A. 0.B. 0,5π.C. πD. 3 π.

Câu 21. Một vật có khối lượng 0,5 kg thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 4π rad/s, và Biết hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là 2,4N. Biên độ A1 có giá trị:

A. 5 cm.B. 6 cm.C. 7 cm.D. 3 cm.

Câu 22. (Chuyên Vĩnh Phúc - 2017) Hai con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500 g, dao động điều hòa với phương trình lần lượt là và cm trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gần nhau và cùng gốc tọa độ. Biết trong quá trình dao động, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất bằng 10 cm và vận tốc tương đối giữa chúng có độ lớn cực đại bằng 1 m/s. Để hai con lắc trên dừng lại phải thực hiện lên hệ hai con lắc một công cơ học có tổng độ lớn bằng

A. 0,25 JB. 0,1 JC. 0,5 JD. 0,15 J

Câu 23. (Hoàng Lệ Kha 2017) Một vật thực hiện đồng thời ba dao động cùng phương Tại thời điểm t1 các li độ có giá trị . Tại thời điểm t2 = t1 = 0,25T các giá trị li độ lần lượt là . Tìm biên độ dao động tổng hợp:

A. 50 cmB. 20 cmC. 30 cmD. cm

Câu 24. (Hoàng Lệ Kha - 2017) Hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao dộng diều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai dường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên dộ của con lắc thứ nhất là A = 4 cm, của con lắc thứ hai là A2 = cm, con lắc thứ hai dao dộng sớm pha hơn con lắc thứ nhất. Trong quá trình dao dộng khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục OX là a = 4 cm. Khi dộng năng của con lắc thứ nhất cực dại là W thì dộng năng của con lắc thứ hai là

A. B. C. D.

Câu 25. (Yên Lạc - 2017) Dao dộng của một vật là tổng hợp của hai dao dộng diều hòa cùng „hương, cùng tần số. Biết dao dộng thứ nhất có biên dộ A, = 6 cm và trễ pha 0,5π so với dao dộng tổng hợp. Tại thời diểm dao dộng thứ hai có li dộ bằng biên dộ của dao dộng thứ nhất thì dao dộng tổng hợp có li dộ bằng 9 cm. Biên dộ của dao dộng tổng hợp bằng

A. 18 cmB. 12 cmC. cmD. cm

Câu 26. (Chuyên Vinh – 2017) Hai dao động điều hòa có phương trình và . Biết và dao động tổng hợp có phương trình Giá trị của là?

A. B. C. D.

Câu 27. (Chuyên Long An - 2017) Hai điểm sáng dao động điều hòa trên trục Ox, chung vị trí cân bằng O, cùng tần số f, có biên độ dao động của điểm thứ nhất là A điểm thứ hai là 2A. Tại thời điểm ban đầu, điểm sáng thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, điểm sáng thứ hai ở vị trí biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm sáng là

A. B. C. D.

Câu 28. (Quốc Học - 2017) Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa có phương trình Gọi W là cơ năng của vật. Khối lượng của vật được tính theo công thức?

A. B.

C. D.

Câu 29. (Quốc Học - 2017) Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là . Tại thời điểm t1 các giá trị của li độ là tạ thời điểm các giá trị li độ Phương trình của tổng hợp dao động là?

A. B.

C. D.

Câu 30. (Chuyên KHTN - 2017) Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng ba lần thế năng thì tỉ số giữa động năng của M và của N là

A. B. C. D.

Câu 31. (Huỳnh Thúc Kháng - 2017) Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa kết hợp ngược pha nhau. Tại một thời điểm ly độ của dao động thành phần thứ nhất và dao động tổng hợp lần lượt là 2 cm và - 3 cm. Ở thời điểm ly độ dao động tổng hợp là 4,5 cm thì ly độ của dao động thành phần thứ hai là:

A. - 3 cmB. - 7,5 cmC. 7,5 cmD. 3 cm

Câu 32. Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm cùng trên một đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của các chất điểm tương ứng là

và (gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động). Trong quá trình dao động, khoảng cách theo phương ngang giữa hai chất điểm được biểu diễn bằng phương trình . Thay đổi A1 đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì:

A. B. C. D.

Câu 33. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình tương ứng là ; tần số góc không đổi. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là Giá trị lớn nhất của là:

A. B. C. 8 cm.D. 4cm

Câu 34. (Chuyên Hưng Yên - 2018)Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có li độ lần lượt là x1, x2, x3. Biết phương trình li độ tổng hợp của các dao động thành phần lần lượt là Khi li độ của dao động x1 đạt giá trị cực tiểu thì li độ của dao động x3 là:

A. B. 3 cm.C. D.

Câu 35. (Nguyễn Khuyến - 2018) Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 10 Hz với biên độ của hai dao động thành phần lần lượt là 4 cm và cm. Để vật có tốc độ cực đại bằng cm/s thì độ lệch pha của hai dao động thành phần nhận giá trị nào dưới đây?

A. B. C. D.

Câu 36. (Nguyễn Khuyến - 2018) Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là và . Gọi và Biết rằng biên độ dao động của x+ gấp 3 lần biên độ dao động của x-. Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 500.B. 400.C. 300.D. 600.

Câu 37. Cho hai dao động điêì hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là và . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng?

A. B. C. D.

Câu 38. (Chuyên Lam Sơn - 2018) Một vật tham gia đồng thời 2 dao động thành phần cùng chu kì, cùng phương. Biên độ của các dao động thành phần và dao động tổng hợp bằng nhau. Cho biết phương trình dao động tổng hợp là . Phương trình của hai dao động thành phần là?

A. và

B. và

C. và

D. và

Câu 39. Vật nặng khối lượng m thực hiện dao động điều hòa với phương trình thì cơ năng là W1, khi thực hiện dao động điều hòa với phương trình thì cơ năng là W2 = 4W1. Khi vật thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động trên thì cơ năng là W. Hệ thức đúng là:

A. W = 5W2.B. W = 7 W1.C. W = 3W1D. W = 2,5 W1

Câu 40. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là và cm. Gọi và Biết rằng biên độ dao động của gấp 3 lần biên độ của x(-). Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 300.B. 400.C. 600.D. 500.

Câu 41. (Vũ Thế Lang - 2018) Dao động của một chất điếm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình . Tại thời điếm x1 = x2, li độ của dao động tổng hợp là

A. x = 5 cm.B. x = ± 6 cm.C. x = ± cm.D. x = 6 cm.

Câu 42. Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ (t tính bằng s). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của vật bằng

A. 113 mJ.B. 225 mJ.C. 169 mJ.D. 57 mJ

Câu 43. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s), A1 có giá trị thay đổi được. Phương trình dao động tổng hợp của vật có dạng . Độ lớn gia tốc lớn nhất của vật có thể nhận giá trị là:

A. 2 m/s2.B. 8 m/s2.C. 4 m/s2.D. 8,3 m/s2.

Câu 44. (Chuyên Thái Bình 2018). Hai chất điểm thực hiện dao động trên hai đường thẳng song song, nằm ngang, có tọa độ nằm trên cùng đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của mỗi vật tương ứng là Gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động, khoảng cách theo phương ngang giữa hai vật được biểu diễn bởi phương trình . Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì?

A. B.

C. D.

Câu 45. (Đinh Tiên Hoàng - 2018). Hai chất điểm có khối lượng m1 và m2 = 3m1 dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acosω1t và x2 = Acos(ω2t - 0,5π). Ở thời điểm t1 hai vật gặp nhau lần thứ nhất, thời điểm t2 = 2t1 hai vật gặp nhau lần thứ hai và khi đó m1 chưa đổi chiều chuyển động. Hỏi thời điểm hai vật gặp nhau lần thứ 2018 thì tỉ số động năng của vật m2 so với m1 là bao nhiêu ?

A. 3.B. 2C. 1D. 27

Câu 46. (Yên Lạc - 2018) Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = Δt, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2Δt tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất?

A. 4,6 cm.B. 5,1 cmC. 3,8 cm/s.D. 2,3 cm/s.

Câu 48. (Chuyên Vinh - 2018) Cho hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm ban đầu t = 0, hai điểm sáng cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với cùng độ lớn vận tốc, đến khi vận tốc của điểm sáng 1 bằng không thì vận tốc của điểm sáng 2 mới giảm đi lần. Vào thời điểm mà hai điểm sáng có cùng độ lớn vận tốc lần tiếp theo sau thời điểm ban đầu thì tỉ số độ lớn li độ của chúng khi đó là

A. 1,5 B. 0,4C. 0,5D. 1,0

Câu 47. (Sở Hà Nội 2018). Cho và là hai phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương. Biết phương trình dao động tổng hợp là . Để tổng biên độ của các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì có giá trị là:

A. B. C. D.

Câu 49. (Chuyên Trần Phú - 2018). Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với biên độ lần lượt là A1 và A2. Nếu hai dao động thành phần vuông pha nhau thì biên độ dao động tổng hợp là 20 cm. Nếu hai dao động thành phần ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp là 15,6 cm. Hỏi nếu hai dao động thành phần cùng pha thì biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây ?

A. 24 cm.B. 30 cm.C. 28 cm.D. 22 cm

Câu 50. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các biên độ lần lượt là 12 cm và 16 cm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị nhỏ nhất là

A. 4 cm

Câu 51. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có phương trình lần lượt là và Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ nhất là:

A. 6 cmB. 9 cmC. 10 cmD. - 3 cm

Câu 52. Hai điểm M1 và M2 dao động điều hòa trên trục x, quanh điểm O, với cùng tần số f, cùng biên độ A và lệch pha nhau một góc . Độ dài đại số M1M2 biến đổi.

A. điều hòa theo thời gian với tần số f và có biên độ .

B. điều hòa theo thời gian với tần số 2f và có biên độ

C. điều hòa theo thời gian với tần số f và có biên độ

D. điều hòa theo thời gian với tần số 2f và có biên độ

Câu 53. (Quốc gia - 2013) Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ là A1 = 8 cm; A2 = 15 cm và lệch pha nhau 0,5n. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

A. 23 cm.B. 7 cm.C. 11 cm.D. 17 cm.

Câu 54. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ là A1 = 8 cm; A2 = 15 cm và lệch pha nhau 9. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 23 cm.B. 7 cm.C. 11 cm.D. 6 cm.

Câu 55. (Quốc gia – 2010). Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ . Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ Dao động thứ hai có phương trình li độ là?

A. B.

C. D.

Câu 56. Một vật thực hiện dao động tổng hợp. Biết hai dao động thành phần có phương trình và Phương trình dao động tổng hợp bằng?

A. B.

C. D.

Câu 57. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao động thành phần là và . Phương trình dao động tổng hợp của vật là:

A. B.

C. D.

Câu 58. Chuyển động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là và Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là:

A. 100 cm/s.B. 50 cm/s.C. 10 cm/s.D. 80 cm/s.

Câu 59. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ Dao động thứ hai có phương trình li độ là:

A. B.

C. D.

Câu 60. Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song cạnh nhau, cùng một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cùng một trục tọa độ song song với đoạn thẳng đó với các phương trình li độ lần lượt là và . Từ thời điểm t = 0, thời điểm để hai vật có khoảng cách lớn nhất là bao nhiêu?

A. 0,4 sB. 0,5 sC. 0,6 sD. 0,7 s

Câu 61. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là và. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm lần thứ2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là?

A. 1008 s.B. C. D.

Câu 62. (Tam Hiệp - 2018) Hai vật nhỏ dao động điều hòa với cùng chu kỳ T = 1 s dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi hai vật nhỏ cách xa nhau nhất thì vận tốc của vật một là -6π cm/s. Khi hai vật nhỏ gặp nhau thì vận tốc của vật hai là -8π cm/s. Biên độ dao động của một trong hai vật có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 3 cm.B. 4 cm.C. 6 cm.D. 5 cm.

Câu 63. (Chuyên Lương Văn Tụy - 2018) Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là cm và cm. Tại một thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là 1 và -2 thì li độ của dao động tổng hợp là cm. Giá trị của A là

A. 2,25 cm.B. 6 cm.C. 3 cm.D. cm.

Câu 64. (Việt Yên – 2018). Dao động của chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là và (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s. Tại thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp là:

A. 5,79 cm.B. 5,19 cm.C. 6 cm.D. 3 cm.

Câu 65. (Sp Hà Nội - 2018) Hai điểm sáng cùng dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang với phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos (5πt) cm và cm. Kể từ thời điểm ban đầu, tại thời điểm lần đầu tiên hai điểm sáng cách xa nhau nhất, tỉ số vận tốc của điểm sáng thứ nhất so với chất điểm thứ hai là

A. 1B. −1C. D. -

Câu 66. (Chuyên KHTN – 2013). Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là và . Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này có dạng . Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn nhất Amax. Giá trị đó?

A. B. C. D.

Câu 67. (Chuyên Vĩnh Phúc – 2018). Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, A2, Dao động tổng hợp có biên độ là 9cm. Khi A2 có giá trị cực đại thì A1 và A2 có giá trị là?

A. B.

C. D.

Câu 68. (Quốc gia – 2014). Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là và . Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là . Giá trị cực đại của gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 25 cm.B. 20 cm.C. 40 cm.D. 35 cm.

Lời giải chi tiết: Nằm trong bộ FULL CHUYÊN ĐỀ

FULL BỘ CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VẬT LÝ 12- 2019

1. Chuyên đề 1: FULL các dạng toán về dao động cơ phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1aFFrwvsLYX4T0iAJtAxyrpCkGIemTtq9/view?usp=sharing

2. Chuyên đề 1: FULL các dạng toán về dao động cơ phần 2:

https://drive.google.com/file/d/1cnE5bla9FILpkDAHwikmJCoweBSf5QYx/view?usp=sharing

3. Chuyên đề 2: FULL các dạng toán về Con lắc lò xo phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1pByr-GEvmCwBKtkUdy5b298KX15Ni92Q/view?usp=sharing

4. Chuyên đề 2: FULL các dạng toán về Con lắc lò xo phần 2:

https://drive.google.com/file/d/1JlSI2Hol3gFt8TQz-o5cuGETlijo_sh5/view?usp=sharing

5. Chuyên đề 3: FULL các dạng toán về Con lắc đơn:

https://drive.google.com/file/d/14B_SHr7blKZfDJNdr2CKGa8xfltl0dXZ/view?usp=sharing

6. Chuyên đề 4: FULL các dạng toán về Dao động cưỡng bức, duy trì, sự cộng hưởng

https://drive.google.com/file/d/1CvvHM5pt-PnEbCDkxowo4qqAKYVZbaiy/view?usp=sharing

7. Chuyên đề 5: FULL các dạng toán về TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:

https://drive.google.com/file/d/1qPDnR_O6QpaDTeW7zmXONpA5huMC0m7K/view?usp=sharing

8. Chuyên đề 6: Tổng hợp lý thuyết dao động điều hòa phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1lZO-IyQ1-luF8elKHb-S8wabpeN6b1nw/view?usp=sharing

9. Chuyên đề 6: Tổng hợp lý thuyết dao động điều hòa phần 2:

9.1. Chuyên đề 6: 100 BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (GIẢI CHI TIẾT)

10. Chuyên đề 7: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG CƠ HỌC:

https://drive.google.com/file/d/1uHJAinOLxHg2amGQVIJt0JGwEL0oFeTC/view?usp=sharing

11. Chuyên đề 8: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ Giao thoa sóng PHẦN 1

https://drive.google.com/file/d/1F6UgMx53Sz-24rzkGh7JTRvmuOnrU1LJ/view?usp=sharing

12. Chuyên đề 8: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ Giao thoa sóng PHẦN 2

https://drive.google.com/file/d/1Gn8uwuEOVsfdabibDNZZC8lg5301SxyK/view?usp=sharing

13. Chuyên đề 9: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ SÓNG ÂM

https://drive.google.com/file/d/1AowskjhtENMWDT1eSJQ4k_wCTUKrMgIz/view?usp=sharing

14. Chuyên đề 10: Tổng hợp lý thuyết Sóng cơ học phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1jOOwHgfUkoFU3NoQWfqqx7sTrHmK53RM/view?usp=sharing

15. Chuyên đề 10: Tổng hợp lý thuyết Sóng cơ học phần 2:

16. Chuyên đề 11: FULL CÁC DẠNG TOÁN về THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

17. Chuyên đề 12: FULL CÁC DẠNG TOÁN về ĐỒ THỊ VẬT LÝ

18. Chuyên đề 13: FULL CÁC DẠNG TOÁN về Điện xoay chiều Phần 1:

https://drive.google.com/file/d/1-km2Y-ld9sX_kuXpeQsnlrO7AOkR61kE/view?usp=sharing

19. Chuyên đề 13: FULL CÁC DẠNG TOÁN về Điện xoay chiều Phần 2:

https://drive.google.com/file/d/1_5TuxBl0Rr6h-iLdhABVVLU9a7tcKtl4/view?usp=sharing

20. Chuyên đề 14: FULL CÁC DẠNG TOÁN VỀ GIẢN ĐỒ VÉC TƠ:

21. Chuyên đề 15: FULL Các dạng toán Chuẩn hóa số liệu Điện xoay chiều Phần 1

22. Chuyên đề 16. FULL Các dạng toán Chuẩn hóa số liệu Điện xoay chiều Phần 2

23. Chuyên đề 17: FULL Các dạng Máy điện – Động cơ điện – Truyền tải điện năng đi xa.

24. Chuyên đề 18. FULL Tổng hợp lý thuyết Điện xoay chiều phần 1

25. Chuyên đề 18. FULL Tổng hợp lý thuyết Điện xoay chiều phần 2

26. Chuyên đề 18. FULL Các dạng toán Dao động điện từ

27. Chuyên đề 19. FULL Tổng hợp Lý thuyết Dao động điện từ

28. Chuyên đề 20. FULL Các dạng toán Sóng điện từ.

Xem thêm: Khu Du Lịch Miền Tây Hấp Dẫn Bậc Nhất, 10 Điểm Đến

29. Chuyên đề 21. FULL Tổng hợp Lý thuyết Sóng điện từ

30. Chuyên đề 22. FULL Các dạng toán Sóng ánh sáng Phần 1

31. Chuyên đề 23. FULL Các dạng toán Sóng ánh sáng Phần 2

32. Chuyên đề 24. FULL Tổng hợp Lý thuyết Sóng ánh sáng

33. Chuyên đề 25. FULL Các dạng toán Lượng tử Ánh sáng Phần 1

34. Chuyên đề 25. FULL Các dạng toán Lượng tử Ánh sáng Phần 2

35. Chuyên đề 25. FULL Tổng hợp lý thuyết Lượng tử Ánh sáng.

36. Chuyên đề 26. FULL Các dạng toán Vật lý Hạt nhân

37. Chuyên đề 27. FULL Tổng hợp lý thuyết Vật lý hạt nhân

180 Bài tập đồ thị Dao động cơ Trong Đề thi thử THPTQG 2018 Các trường Chuyên (Giải chi tiết)

100 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 1 Chuyên (Giải chi tiết)

100 BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 2 Chuyên (Giải chi tiết)

100 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 1 Chuyên (Giải chi tiết)

100 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 2 Chuyên (Giải chi tiết)

50 BÀI TẬP CON LẮC ĐƠN HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 PHẦN 1 Chuyên (Giải chi tiết)