Hướng dẫn giải Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Vật Lí 11 sẽ giúp những em học viên học tập xuất sắc môn đồ gia dụng lý 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành bài 35 vật lý 11


LÍ THUYẾT

​I – Mục đích thí nghiệm

1. Biết được phương pháp xác minh tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng phương pháp ghép nó đồng trục với thấu kính quy tụ nhằm tạo ảnh thiệt của đồ vật qua hệ nhì thấu kính.

2. Rèn luyện năng lực sử dụng giá quang quẻ học tập để khẳng định tiêu cự của thấu kính phân kì.

II – Dụng ráng thí nghiệm

Bộ sản phẩm thí nghiệm Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì được bố trí như Hình 35.1a.

*

1. Giá quang học G, có thước lâu năm 75cm

2. Đèn chiếu Đ, loại 12 V- 21 W

3. Bản chắn sáng sủa C, color đen, trên mặt bao gồm một lỗ tròn sở hữu hình hàng đầu cần sử dụng làm đồ vật AB.

4. Thấu kính phân kỳ L.

5. Thấu kính hội tụ L0.

6. Bản màn ảnh M


8. Sở hai dây dẫn có đầu phích căm.

III – Cửa hàng lý thuyết

– Sử dụng phương pháp tính địa điểm hình họa sản xuất vày thấu kính (frac1f) = (frac1d) + (frac1d’) (1)

⇒ f = (fracd.d’d+d’) (2)

– Lập quan hệ thân vị trí ảnh với tiêu cự của thấu kính qua hệ có thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

Trả lời thắc mắc C1 trang 219 Vật Lý 11

Hãy nêu rõ:

– tính chất của hình ảnh ảo A’B’ chế tạo bởi vì thấu kính phân kì so với thứ thiệt AB

– quy ước về vết đại số của các đại lượng d, d’, f’ vào cách làm (35.1)


Trả lời:

– Ảnh ảo A’B’ tạo ra vày đồ vật thiệt AB là hình ảnh có form size nhỏ rộng đồ dùng, với thuộc chiều so với thiết bị.

– Quy ước về vệt đại số của các đại lượng f, d, d’ vào phương pháp 35.1

+ Ảnh là hình họa ảo cần d’ IV – Giới thiệu mức sử dụng đo

*


V – Tiến hành thí nghiệm


– thay đổi khoảng cách đồ, thấu kính, màn chắn tương xứng nhằm nhận được ảnh thiệt từ 1 màn chắn.


– Đo những khoảng cách d, d’ cùng ghi chép các số liệu.

– Tính tiêu cự của thấu kính trong mỗi lần đo theo cách làm (1).

– Tính cực hiếm mức độ vừa phải của tiêu cự.

– Tính được không đúng số của phép đo.

– Trình bày được công dụng với dìm xét được nguim nhân gây ra sai số.

1. Trả lời câu hỏi C2 trang 221 Vật Lý 11

Muốn thấu kính hội tụ L0 tạo thành ảnh thật A’B’ to hơn đồ vật thiệt AB (Hình 35.2a), ta rất cần được chọn khoảng cách trường đoản cú đồ dùng AB với tự màn hình ảnh M cho thấu kính hội tụ L0 thỏa mãn điều kiện gì đối với tiêu cự của thấu kính này?


*

Trả lời:

Muốn nắn thấu kính hội tụ L0 tạo ra hình ảnh thiệt A’B’ to hơn vật thiệt AB thì vật AB đề nghị nằm trong vòng tự f đến 2f, Có nghĩa là f 0 được xem theo công thức:

$d’=fracd.fd-f$

2. Trả lời thắc mắc C3 trang 221 Vật Lý 11

Muốn ảnh sau cuối của thứ AB tạo nên vị hệ thấu kính (L, L0) sắp xếp nhỏng hình 35.2 là hình ảnh thiệt, thì khoảng cách thân thấu kính phân kì L với thấu kính hội tụ L0 đề xuất to hơn giỏi nhỏ rộng tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 ? Giải ham mê vì sao.

Trả lời:


Khoảng cách thân thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ L0 cần to hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ L0:

Vì hình họa ở đầu cuối của đồ AB là hình ảnh thật, yêu cầu hình ảnh đã ngược hướng với đồ, cho nên số pchờ đại của ảnh sau cuối đề xuất nhỏ dại hơn 0 (k 1 . k2 = $(-fracd’_1d_1).(-frac-d’_2d_2)$

Vì d’1 1 > 0 bắt buộc $fracd’_2d_2$ > 0 $Leftrightarrow$ d2 > f2

Điện thoại tư vấn L là khoảng cách nhị thấu kính ⇒ d2 = L – d’1 ⇔ L – d’1 > f2

Vì d’1 1 > f2 thì L > f2

Vậy muốn ảnh cuối cùng của đồ dùng AB tạo nên vì hệ thấu kính (L, L0) sắp xếp nhỏng hình 35.2 là ảnh thiệt, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L cùng thấu kính quy tụ Lo đề nghị lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ L0.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Họ với tên: …. Lớp: …. Tổ: ….

1. Tên bài thực hành

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

2. Bảng thực hành thực tế 35.1

Vị trí (1) đồ AB: 150 (mm)
Lần đod (mm)|d′| (mm)f (mm)Δf (mm)
16830-53,681,31
26730– 54,320,67
36831– 56,971,98
46830– 53,681,31
56931– 56,291,3
Trung bình$arf$ = – 54,99 (mm)$overlineDelta f$ = 1,314 (mm)

3. Tính công dụng của phxay đo vào Bảng thực hành 35.1

– Tính quý giá tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong những lần đo: Kết trái ghi trong bảng

– Tính quý giá vừa đủ $arf$ của các lần đo: $arf = – 54,99 (mm)$

– Tính sai số tuyệt vời trong mỗi lần đo: $Delta f$ = $left | arf -f ight |$

– Tính sai số hoàn hảo vừa phải $overlineDelta f$ của các lần đo:

$overlineDelta f = fracoverlineDelta f_1+overlineDelta f_2+overlineDelta f_3+overlineDelta f_4+overlineDelta f_55 = 1,314 (mm)$

– Tính không nên số tỉ đối trung bình:

$delta = fracoverlineDelta fleft = left | frac1,314-54,99 ight | = 0,024$

4. Viết hiệu quả phnghiền đo

$f=arfpm overlineDelta f=-54,99pm 1,314 (mm)$

Với $δ = 0,024$

CÂU HỎI

1. Giải bài bác 1 trang 223 Vật Lý 11

Viết công thức thấu kính với phân tích quy ước về dấu của các đại lượng gồm trong bí quyết này.

Trả lời:

Công thức về thấu kính:

$1 over f = 1 over d + 1 over d’$

+ f là tiêu cự của thấu kính: f > 0: thấu kính hội tụ, f 0: đồ dùng thiệt ; d 0: hình ảnh thật; d’ 0 với d > 0 : trang bị thiệt, hình họa thật

⇒ k 0 : đồ dùng thiệt, hình họa ảo

⇒ k > 0: đồ vật và hình ảnh cùng chiều.

2. Giải bài bác 2 trang 223 Vật Lý 11

Trình bày cách thức đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã được triển khai trong thể nghiệm này.

Vẽ hình ảnh thiệt của một đồ thiệt AB đặt vuông góc cùng với trục chủ yếu của một hệ nhị thấu kính đồng trục L, L0. Cho biết thấu kính phân kì L đặt gần đồ dùng AB rộng so với thấu kính quy tụ L0 và hình ảnh cuối cùng sinh sản do hệ thấu kính này là hình ảnh thật.

Trả lời:

– thay đổi khoảng cách thiết bị, thấu kính, màn chắn tương xứng để chiếm được hình họa thật xuất phát điểm từ 1 màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ với ghi chxay các số liệu.

3. Giải bài xích 3 trang 223 Vật Lý 11

Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi triển khai phân tách này được ko ? Nếu biết, em hãy phân tích ngôn từ này nằm trong phần nào của bài bác nghiên cứu.

Trả lời:

Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 trong mục V.2, Bài 35 SGK Vật Lý 11. Sau khi nhận được ảnh thiệt A’B’ lớn hơn đồ AB hiện rõ bên trên màn hình họa M, ta yêu cầu đo những khoảng cách d0 tự thứ AB cùng khoảng cách d’0 từ hình ảnh thật A’B’ đến thấu kính quy tụ L0 nhằm tính tiêu cự f0 của thấu kính này theo bí quyết (35.1).

4. Giải bài bác 4 trang 223 Vật Lý 11

Hãy phân tích phương pháp khẳng định đúng địa chỉ hình ảnh rõ ràng của một vật dụng hiện trên màn ảnh đặt tại phía đằng sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Trả lời:

Có thể khẳng định đúng vị trí ảnh rõ nét của một đồ vật trên màn hình họa M đặt ở phía sau một thấu kính hoặc hệ thấu kính bằng cách vừa quan liêu gần kề mnghiền những con đường viền của hình ảnh, vừa kết hợp di chuyển về cả nhì phía đối với một trong ba đối tượng: hoặc thứ, hoặc màn hình họa, hoặc các thấu kính, sao cho mxay các đường viền hình ảnh chuyển đổi dần từ bỏ ko rõ ràng (bị nhòe) đưa sang trọng sắc nét, rồi lại không rõ rệt. Sau vài lần đối chiếu nấc độ phân giải của mép những đường viền hình ảnh, ta rất có thể xác định được địa chỉ hình họa hiện nay rõ rệt độc nhất trên màn ảnh M.

5. Giải bài 5 trang 223 Vật Lý 11

Hãy cho thấy phần lớn nguim nhân như thế nào hoàn toàn có thể tạo ra không đúng số bất chợt của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thể nghiệm này.

Trả lời:

Nguyên ổn nhân hầu hết tạo ra không đúng số bỗng nhiên của phxay đo tiêu cự thấu kính phân kỳ trong phân tách này rất có thể do:

– Không xác minh được đúng vị trí hình ảnh hiện tại rõ nét nhất bên trên màn hình ảnh M;

– Các quang đãng trục của thấu kính phân kì L cùng thấu kính hội tụ L0 chưa trúng nhau;

– Đèn Đ không đủ hiệu suất nhằm phát sáng hoặc dây tóc đèn chưa được kiểm soát và điều chỉnh nằm ở vị trí tiêu diện của kính tụ quang (gắn thêm sinh hoạt đầu đèn Đ).

6. Giải bài bác 6 trang 223 Vật Lý 11

cũng có thể thực hiện phnghiền đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng cách ghép nó đồng trục với cùng 1 thấu kính hội tụ L0, nhưng mà thứ thật được đặt ngay sát thấu kính hội tụ hơn đối với thấu kính phân kì được không?

Nếu biết, em hãy trình diễn rõ công việc thực hiện nghiên cứu cùng vẽ hình minh họa sự tạo ảnh của thiết bị.

Trả lời:

Có thể tiến hành phnghiền đo tiêu cự của thấu kính phân kỳ L bằng phương pháp ghnghiền nó đồng trục với cùng 1 thấu kính hội tụ L0, nhưng lại vật dụng thật AB được đặt ngay sát thấu kính hội tụ L0 rộng đối với thấu kính phân kỳ L.

Xem thêm: Làm Hộ Chiếu Bao Lâu Được Lấy Hộ Chiếu, Thời Gian Làm Hộ Chiếu Mất Bao Lâu Thì Lấy Được

Phương án này đã đến công dụng đúng đắn rộng. Nguyên nhân là do chùm sáng từ bỏ đồ AB, sau khi truyền qua thấu kính quy tụ L0, được tụ lại ngay sát trục chính rộng. Vì nạm toàn bộ thông lượng ánh sáng vùng phía đằng sau thấu kính hội tụ L0 phần đa truyền qua thấu kính phân kỳ L, phải ảnh A2B2 hiện trên màn hình họa M đang rõ rệt hơn rất nhiều và độ tương làm phản sáng tối cũng rõ nét hơn.

Bài trước:

Trên đây là phần Hướng dẫn Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Vật Lí 11 rất đầy đủ, ngắn gọn gàng với dễ nắm bắt tuyệt nhất. Chúc các bạn có tác dụng bài xích môn Vật lý 11 tốt nhất!