- Chọn bài -Bài 1: Dao động điều hòaBài 2: Con rung lắc lò xoBài 3: Con rung lắc đơnBài 4: Dao hễ tắt dần dần. Dao hễ chống bứcBài 5: Tổng hợp nhì dao động điều hòa cùng phương thơm, cùng tần số. Phương pháp Fre-NenBài 6:Thực hành: Khảo liền kề thực nghiệm những định biện pháp giao động của nhỏ nhấp lên xuống đơn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 6:Thực hành: Khảo cạnh bên thực nghiệm các định chính sách xê dịch của con nhấp lên xuống đối kháng góp HS giải bài bác tập, nâng cấp kỹ năng bốn duy trừu tượng, tổng quan, cũng như định lượng trong vấn đề xuất hiện các quan niệm và định lao lý đồ vật lí:

I. Mục đích

+ Khảo gần cạnh thực nghiệm để phân phát hiện tác động của biên độ, khối lượng, chiều dài của nhỏ lắc 1-1 đối với chu kì dao động T, từ kia tìm thấy cách làm tính chu kì

*
, với áp dụng gia tốc trọng trường g trên địa điểm làm nghiên cứu.

II. Dụng vậy thí nghiệm

Gồm:

+ Sở ba quả nặng loại 50g

+ Sợi dây mhình họa không giãn lâu năm khoảng tầm 1m

+ Giá phân tích dùng treo con rung lắc đối chọi tất cả cơ cấu tổ chức kiểm soát và điều chỉnh chiều nhiều năm của bé rung lắc đối kháng.

+ Đồng hồ nước bnóng giây (không nên số ± 0,2s) hoặc đồng hồ hiện số gồm cổng quang quẻ điện.

+ Một thước đo chiều dài khoảng chừng 500mm.

+ Một tờ giấy kẻ ô mm.

III. Tiến hành thí nghiệm

1. Chu kì xê dịch T của nhỏ lắc 1-1 nhờ vào vào biên độ giao động như thế nào?

Tiến hành:

+ Quả nặng trĩu 50g, chiều dài con lắc solo 50cm; kéo nhỏ lắc lệch ngoài địa điểm thăng bằng biên độ A = 3centimet.

+ Đo thời gian con nhấp lên xuống triển khai 10 xấp xỉ toàn phần (các lần đo thời gian, ta đo lặp lại 5 lần, rồi đem giá trung bình)

+ Thực hiện phxay đo bên trên cùng với các cực hiếm khác nhau của biên độ A (A = 3, 6, 9, 18cm)

Ghi tác dụng vào bảng số liệu Bảng 6.1

Bảng 6.1: m = 50g, l = 50,0centimet

A (cm) sinα = A/l Góc lệch α (o) Thời gian 10 dao động t (s) Chu kì T (s)
A1 = 3,0 0,06 3,44o t1 = 14,32 ± 0,32 T1 = 1,432 ± 0,032
A2 = 6,0 0,12 6,89o t2 = 14,12 ± 0,đôi mươi T2 = 1,412 ± 0,0đôi mươi
A3 = 9,0 0,18 10,37o t3 = 14,54 ± 0,24 T3 = 1,454 ± 0,024
A4 = 18 0,36 21,1o t4 = 15,84 ± 0,31 T4 = 1,584 ± 0,031

Từ bảng số liệu đúc kết định luật pháp về chu kì của con lắc 1-1 xê dịch cùng với biên độ nhỏ tuổi.

Định luật: Con rung lắc đơn giao động cùng với biên độ nhỏ tuổi (α o) thì xem như là xấp xỉ ổn định, chu kỳ của bé nhấp lên xuống lúc đó ko nhờ vào vào biên độ xê dịch.


2. Chu kì dao động T của nhỏ rung lắc 1-1 phụ thuộc vào trọng lượng m của nhỏ rung lắc như vậy nào?

+ Chiều dài nhỏ nhấp lên xuống đối kháng cố định và thắt chặt 50cm, trọng lượng của bé nhấp lên xuống theo lần lượt là: 50; 100, 150g

+ Đo thời hạn 10 giao động toàn phần nhằm khẳng định chu kì T

Bảng 6.2: l = 50,0centimet, A = 3cm

m (g) Thời gian 10 dao động t (s) Chu kì T(s)
50 tA = 14,16 ± 0,26 TA = 1,416 ± 0,026
100 tB = 14,22 ± 0,đôi mươi TB = 1,422 ± 0,020
150 tC = 14,36 ± 0,28 TC = 1,436 ± 0,028

Từ bảng số liệu: Phát biểu định hình thức về trọng lượng của nhỏ lắc solo xê dịch nhỏ dại (α o): Chu kỳ của nhỏ nhấp lên xuống đơn xê dịch nhỏ (α > 10o) không dựa vào vào khối lượng của nhỏ lắc.

3. Chu kì xấp xỉ T của bé nhấp lên xuống đối chọi phụ thuộc vào chiều dài của con rung lắc như vậy nào?

– Dùng bé rung lắc đối chọi bao gồm trọng lượng là 50g, chiều dài là 50cm, Đo thời hạn 10 dao động để khẳng định chu kì T1

– Ttuyệt thay đổi chiều dài con nhấp lên xuống đơn, không thay đổi trọng lượng, đo thời gian 10 xấp xỉ nhằm tính chu kì T2 với T3

Bảng 6.3

Chiều nhiều năm l (cm) Thời gian t = 10T (s) Chu kì T(s) T2 (s2) T2/l (s2/cm)
l1 = 50,0 ± 0,1 t1 = 14,29 ± 0,28 T1 = 1,429 ± 0,028 T12 = 2,04trăng tròn ± 0,0800 T12/l1 = 0,0408 ± 0,00168
l2 = 45,0 ± 0,1 t2 = 13,52 ± 0,24 T2 = 1,352 ± 0,024 T22 = 1,8279 ± 0,0649 T22/l1 = 0,0416 ± 0,00157
l3 = 60,0 ± 0,1 t3 = 15,78 ± 0,32 T3 = 1,578 ± 0,032 T32 = 2,4900 ± 0,1010 T32/l1 = 0,0415 ± 0,00175

– Vẽ đồ thị biểu diễn sự nhờ vào của T vào l. Rút ít ra dấn xét

– Vẽ đồ gia dụng thị trình diễn sự nhờ vào của T2 vào l. Rút ra nhấn xét

– Phát biểu định chính sách về chiều nhiều năm của bé nhấp lên xuống đối kháng.

4. Kết luận:

a) Từ những tác dụng nhận thấy sinh hoạt bên trên suy ra: Chu kỳ giao động của nhỏ lắc đối kháng cùng với biên độ bé dại, tại cùng một địa điểm, không phụ thuộc vào vào cân nặng với biên độ dao động của con lắc nhưng mà tỉ lệ thành phần cùng với căn uống bậc hai chiều lâu năm của con rung lắc theo công thức: T = a√l

Trong số đó hiệu quả thí điểm cho ta quý hiếm a = 2,032

b) Theo phương pháp lí thuyết về chu kỳ luân hồi xê dịch của bé nhấp lên xuống đối kháng dao động cùng với biên độ nhỏ:

*

Trong số đó

*
(cùng với g lấy bởi 9,8m/s2)

So sánh hiệu quả đo a cho thấy thêm công thức (*) đã có nghiệm đúng.

c) Tính vận tốc trọng trường g tại vị trí có tác dụng phân tách theo quý giá a nhận được từ thực nghiệm.


*

Báo cáo thực hành

Khảo gần kề thực nghiệm các định quy định dao động của nhỏ nhấp lên xuống đơn

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

+ Phát hiện tại tác động của biên độ, khối lượng, chiều lâu năm nhỏ rung lắc đối kháng đối với chu kỳ xê dịch T.

+ Từ đó tìm thấy phương pháp

*
và áp dụng tính vận tốc trọng ngôi trường g trên chỗ có tác dụng thí điểm.

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Trả lời các câu hỏi SGK

1.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành vật lí 12 bài 6

Con lắc 1-1 gồm cấu trúc bao gồm 1 thứ bé dại gồm trọng lượng m được treo sống đầu của một tua dây ko dãn, cân nặng ko đáng kể, nhiều năm l. Chiều dài 1 rất lớn đối với kích cỡ trái cầu. Chiều lâu năm của con nhấp lên xuống được khẳng định bằng cách đo khoảng cách từ bỏ điểm treo cố định và thắt chặt mang đến trọng tâm của quả nặng.

Chiều dài l của con nhấp lên xuống đối chọi được đo bởi thước đo của giá bán xem sét dùng treo con rung lắc đơn có cơ cấu điều chỉnh chiều dài bé lắc đơn.

2. Để phát hiện sự phụ thuộc vào của chu kì xấp xỉ T của con rung lắc đối chọi dao động cùng với biên độ nhỏ vào biên độ xê dịch, ta xác định các chu kì xê dịch của và một nhỏ nhấp lên xuống với chiều nhiều năm 1 ko đổi, cơ mà gồm biên độ A biến đổi. Đo thời gian dao động tất cả biên độ A khác biệt.

3. Để phạt hiện tại sự nhờ vào chu kỳ luân hồi giao động T của nhỏ lắc solo xấp xỉ cùng với biên độ nhỏ tuổi vào chiều lâu năm con lắc đối chọi ta khảo sát chu kỳ dao động T của bé nhấp lên xuống 1-1 cùng với chiều dài tăng đột biến, có 3 trường hợp có thể xảy ra:

+ l tăng thì T sút

+ l tăng thì T không đổi tuyệt l không phụ thuộcT

+ l tăng thì T tăng

4. Để xác minh chu kì T với sai số ΔT = 0,02s khi sử dụng đồng hồ đeo tay tất cả kim giây. Ta nên đo thời gian t của N giao động toàn phần.

Trong quá trình đo t của đồng hồ đeo tay kyên ổn giây bao gồm không đúng số là 0,2s bao hàm không đúng số khinh suất khi bnóng với không nên số qui định cần Δt = n.ΔT = 0,2 + 0,02 = 0,22s, do đó bắt buộc đo số giao động toàn phần N > 11 xê dịch.

III. KẾT QUẢ

1. Khảo gần kề ảnh hưởng của biên độ xê dịch so với chu kỳ luân hồi T của bé rung lắc 1-1.

– Chu kỳ T1 = t1/10 = 1,432s; T2 = t2/10 = 1,412s; T3 = t3/10 = 1,454s.


– Phát biểu định cách thức về chu kỳ luân hồi của con rung lắc solo giao động với biên độ nhỏ:

Con nhấp lên xuống đối chọi dao động với biên độ nhỏ (α > 10o) thì xem như là xê dịch điều hòa, chu kỳ của bé nhấp lên xuống lúc ấy không phụ thuộc vào vào biên độ dao động.

2. Khảo giáp tác động của cân nặng của con rung lắc m so với chu kỳ dao động T.

+ Con nhấp lên xuống trọng lượng mA gồm chu kỳ TA = 1,416 ± 0,026

+ Con rung lắc cân nặng mB gồm chu kỳ TB = 1,422 ± 0,0trăng tròn

+ Con rung lắc khối lượng mC tất cả chu kỳ luân hồi TC = 1,436 ± 0,028

Phát biểu định lý lẽ về cân nặng của con nhấp lên xuống đơn:

Chu kỳ của con lắc đối kháng dao động bé dại (α > 10o) không phụ thuộc vào vào trọng lượng của nhỏ lắc.

3. Khảo gần kề tác động của chiều nhiều năm con rung lắc 1-1 l đối với chu kỳ luân hồi xê dịch T

Căn cđọng các hiệu quả đo cùng tính được theo bảng 6.3, vẽ trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của T vào l với trang bị thị của T2 vào l:

*

*

Nhận xét:

a) Đường màn biểu diễn T = f(l) gồm dạng cong lên cho biết thêm rằng: Chu kỳ giao động T dựa vào đồng vươn lên là cùng với độ dài bé nhấp lên xuống đơn.

Đường biểu diễn T2 = F(l) tất cả dạng mặt đường trực tiếp qua nơi bắt đầu tọa độ cho thấy rằng: Bình phương thơm chu kỳ giao động T2 phần trăm cùng với độ lâu năm con rung lắc đối chọi. T2 = k.l, suy ra T = a√l

– Phát biểu định phương pháp về chiều lâu năm của nhỏ rung lắc đơn:

“Chu kỳ xấp xỉ của con lắc solo cùng với biên độ nhỏ tuổi, trên cùng một khu vực, ko dựa vào vào cân nặng cùng biên độ giao động của con lắc nhưng tỉ lệ với căn bậc hai chiều dài của con nhấp lên xuống theo công thức: T = a√l với a = √k trong những số đó a là thông số góc của con đường trình diễn T2 = F(l).

b) Công thức lí tngày tiết về chu kỳ luân hồi xê dịch của con nhấp lên xuống đối chọi xê dịch với biên độ nhỏ:

*

Đã được nghiệm đúng, cùng với tỉ số

*

Từ đó tính được gia tốc trọng ngôi trường g trên vị trí có tác dụng thí nghiệm:


*

4. Xác định cách làm về chu kỳ dao động của con nhấp lên xuống đơn: Từ các kết quả thực nghiệm suy ra: Chu kỳ giao động của con nhấp lên xuống solo xê dịch cân bằng cùng với biên độ nhỏ tuổi không phụ thuộc vào trọng lượng cùng biên độ dao động của con nhấp lên xuống cơ mà tỉ lệ thành phần với cnạp năng lượng bậc hai chiều dài l của con nhấp lên xuống đối kháng với tỉ trọng nghịch với căn bậc hai của vận tốc rơi từ bỏ do vì nơi làm cho phân tích, thông số tỉ trọng bằng

*

Vậy

*

Bài 1 (trang 32 SGK Vật Lý 12): Dự đân oán coi chu kì xấp xỉ T của một nhỏ rung lắc đối kháng phụ thuộc vào phần lớn đại lượng đặc thù l, m, α của nó như thế nào? Làm phương pháp như thế nào để chất vấn từng dự đoán thù kia bằng thí nghiệm?

Lời giải:

Dự đoán thù chu kì T của bé rung lắc đối kháng dựa vào vào các đại lượng đặc thù chiều dài l, trọng lượng thứ nặng trĩu m, biên độ góc α0.

Để bình chọn từng dự đân oán kia, ta nên thực hiện thí nghiệm thay đổi một đại lượng cùng giữ lại không đổi nhì đại lượng sót lại.

Bài 2 (trang 32 SGK Vật Lý 12): Chu kì xê dịch của con nhấp lên xuống solo bao gồm dựa vào vào vị trí có tác dụng thí nghiệm giỏi không? Làm cách nào để vạc hiện điều ấy bởi thí nghiệm?

Lời giải:

Dự đoán thù chu kì dao động của bé rung lắc 1-1 phụ thuộc vào vào chỗ có tác dụng thí điểm, để kiểm chứng dự đân oán kia, ta phải thực hiện thể nghiệm với nhỏ nhấp lên xuống bao gồm chiều lâu năm ko đổi tại số đông địa điểm khác nhau.

Xem thêm: 19 Món Ăn Không Thể Thiếu Trong Mâm Cỗ Ngày Tết, Giúp Tết Thêm Tròn Vị

Bài 3 (trang 32 SGK Vật Lý 12): cũng có thể đo chu kì bé lắc solo có chiều lâu năm l

Lời giải:

Không thể đo chu kì bé lắc solo gồm chiều nhiều năm nhỏ rộng 10centimet bởi vì khi ấy kích cỡ của quả nặng nề là đáng kể so với chiều nhiều năm dây, vì vậy cạnh tranh tạo ra dao động cùng với biên độ nhỏ dẫn đến khó khăn đo chu kì T.

Bài 4 (trang 32 SGK Vật Lý 12): Dùng bé lắc nhiều năm tuyệt nđính thêm đang cho công dụng chính xác rộng Lúc khẳng định tốc độ rơi thoải mái g tại khu vực có tác dụng thí nghiệm?

Lời giải:

Dùng nhỏ nhấp lên xuống lâu năm nhằm khẳng định tốc độ trọng ngôi trường g đến công dụng đúng mực hơn khi dùng bé nhấp lên xuống nđính thêm bởi vì sai số tỉ đối