Trong buổi học hôm nay, các con sẽ làm quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài biểu thức có chứa một chữ. Top lời giải sẽ giúp các con tìm hiểu về cách giải dạng bài này, sau đó chúng mình cùng luyện tập nhé!

Làm thế nào để chúng mình nhận biết biểu thức có chứa một chữ. Vậy chúng mình cùng đi xem ví dụ dưới đây để hiểu bài học dễ dàng hơn nhé!

*

1. Nhận biết dạng bài biểu thức có chứa một chữ

1.1 Ví dụ

Lan có ba quả táo, mẹ Lan cho thêm ... quả táo. Lan có tất cả .. quả táo

*

1.2 Kết luận

3 + X là biểu thức có chứa một chữ.

Bạn đang xem: Biểu thức có chứa một chữ

Nếu X = 1 thì 3 + X = 3 + 1 = 4; 4 là giá trị của biểu thức 3 + X

Nếu X = 2 thì 3 + X = 3 + 2 = 5; 5 là giá trị của biểu thức 3 + X

Nếu X = 3 thì 3 + X = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + X

Mỗi lần thay chữ số X bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + X

2. Cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ


2.1. Ví dụ: 

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) 170 + x với x=13

b) 2000 - y với y=100

c) 25 x a với a= 4

d) y : 5 với y=100

2.2. Hướng dẫn chi tiết cách tính

a) Nếu x=13 thì 170 + x = 170 + 13= 184

b) Nếu y=100 thì 2000 - y= 2000 -100= 1900

c) Nếu a= 4 thì 25 x a= 25 x 4= 100

d) Nếu y=100 thì y : 5= 100 : 5= 20

2.3. Cách tính giá trị của toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

Bước 1: Xác định giá trị của chữ (x, y, z,…) xuất hiện trong biểu thức từ đề bài đã cho

Bước 2: Thay giá trị tương ứng của chữ số đó vào biểu thức ban đầu

Bước 3: Thực hiện phép tính giá trị biểu thức (nhân chia trước cộng trừ sau,, trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau)

Bước 4: Đưa ra kết quả và kết luận.

2.4. Chú ý:

- Nhiều số và chữ được nối với nhau bằng các dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) cùng với các dấu ngoặc tạo thành các biểu thức có chứa chữ.

- Khác với biểu thức số, biểu thức có chứa một chữ không biểu diễn một số xác định (khi chưa xác định giá trị của chữ)

- Mỗi lần thay chữ bằng một số, ta tính được một giá trị mối tương ứng với giá trị của chữ đó

3. Các dạng bài tập biểu thức có chứa một chữ 


3.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a) 6412 + 513 x m với m = 7;

b) 1500 – 1500 : b với b = 3;

c) 28 x a + 22 x a với a = 5;

d) 125 x b – 25 x b với b = 6;

Bài 2: Tính giá trị biểu thức 145 - m với m=24; m=45; m=100

Bài 3: Cho hình vuông có độ dài cạnh là a:

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và biểu thức tính diện tích S của hình vuông theo a.

b) Áp dụng: Tính giá trị của biểu thức p và s với a = 21cm; a = 35cm.

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

a) Với m = 7, ta có : 6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 =10003

b) Với b = 3, ta có : 1500 – 1500 : b = 1500 – 1500 : 3 = 1500 – 500 = 1000

c) Với a = 5, ta có 28 x a + 22 x a = 28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250.

d) Với b = 6 ta có: 125 x b – 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600.

Bài 2:

Nếu m = 24 thì 145 -m = 145 - 24 = 121

Nếu m = 45 thì 145 - m = 145 - 45 = 100

Nếu m = 100 thì 145 - m = 145 - 100 = 45

Bài 3:

a) P = a x 4 ; S = a x a.

b) Với a = 5cm, ta có: P = 21 x 4 = 84 (cm); S = 21 x 21 = 441 (cm2).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Địa Lí 10, Đề Thi Giữa Kì 1 Địa Lí 10

Với a = 7cm, ta có: P = 35 x 4 = 140 (cm); S = 35 x 35 = 1225 (cm2).

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài biểu thức có chứa một chữ đã kết thúc, các con đã nhận biết được dạng bài, cách tính giá trị và vận dụng kiến thức giải các bài biểu thức có chứa một chữ. Chúc các con chăm ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top lời giải còn rất nhiều nhiều bài học hay liên quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đăng ký để trở thành thành viên của Top lời giải để nhận nhiều tài liệu hay. Hẹn gặp lại các con ở các bài học tiếp theo!