Cho 22,4 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm CH4, C2H4, C2H2 với H2 bao gồm tỉ kăn năn so với H2 là 7,3 đi đủng đỉnh qua ống sứ đọng đựng bột Ni nung lạnh, chiếm được hỗn hợp khí Y có tỉ kân hận so với H2 là 73/6. Số mol H2 vẫn tsay mê gia phản ứng là
Bạn đang xem: Cho 6 lít hỗn hợp co2 và n2

Rót thanh nhàn hỗn hợp đựng a mol HCl vào hỗn hợp các thành phần hỗn hợp chứa a mol NaHCO3 cùng b mol Na2CO3, chiếm được (a+b)/7 mol khí CO2 và dung dịch X. Hấp thú a mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp cất a mol Na2CO3 và b mol NaOH, nhận được hỗn hợp Y. Tổng khối lượng chất tung vào 2 dung dịch X và Y là 59,04 gam. Cho hỗn hợp BaCl2 dư vào hỗn hợp Y thu được m1 gam kết tủa. Giá trị của m1 là


Lúc tbỏ phân hoàn toàn 0,2 mol peptit X mạch hsinh hoạt (X chế tạo vì chưng các amino axit có một đội amino cùng một đội nhóm cacboxylic) bởi lượng hỗn hợp KOH gấp rất nhiều lần lượng buộc phải phản nghịch ứng, cô cạn dung dịch chiếm được lếu láo hơp hóa học rắn tăng đối với trọng lượng X là 108,4 gam. Số liên kết peptit trong X là


Cho 55,86 gam tất cả hổn hợp X tất cả K2CO3, KOH, CaCO3 và Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl dư, chiếm được 5,376 lít CO2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được 33,525 gam muối bột kali và m gam muối hạt canxi. Giá trị của m là


Cho thanh nhàn chất X vào hỗn hợp Y, sự đổi thay thiên lượng kết tủa Z tạo thành vào phân tách được màn biểu diễn trên thứ thị sau:

*

Phát biểu sau đây đúng là


Khi cần sử dụng phễu tách hoàn toàn có thể tách bóc riêng biệt nhì hóa học lỏng X cùng Y. Xác định các chất X, Y tương xứng vào hình vẽ?

*

Phễu chiết gồm tính năng bóc riêng biệt các hóa học lỏng gồm trọng lượng riêng biệt khác nhau cùng không biến thành hòa hợp sát vào nhau. Vậy X, Y cấp thiết là NaOH và phenol; H2O với axit axetic; nước muối với nước con đường. X, Y là benzen với H2O.


Để bảo vệ vỏ tàu biển cả làm cho bằng vật liệu thép, fan ta hay gắn vào vỏ tàu (phần ngâm bên dưới nước) hồ hết tấm sắt kẽm kim loại :


Phân kali clorua thêm vào từ bỏ quặng xinvinit (chứa NaCl cùng KCl) hay chỉ gồm độ bổ dưỡng bằng 1/2. Hàm lượng xác suất của KCl vào phân bón đó là


Điện phân trọn vẹn 200 ml hỗn hợp AgNO3 cùng với 2 năng lượng điện rất trơ, nhận được một dung dịch tất cả pH=2. Xem thể tích hỗn hợp đổi khác không đáng chú ý thì khối lượng Ag bám sinh sống catot là
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 8 - Giải Sbt Vật Lý 8 Bài 16: Cơ Năng Chính Xác

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam