nH2(phan  ung)=1,2−1=0,2  mol→nCnH2n=nH2(phan  ung)=0,2  mol

→nH2(ban  dau)=nX−nCnH2n=1,2−0,2=1  mol

Lại có: mX= 1,2.3,33.4 = 16 gam

→ 0,2.14n + 1.2 = 16

→ n = 5

Vậy bí quyết của anken là C5H10
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm anken và hiđro có tỉ khối so với heli bằng 3 33

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hỗn thích hợp X tất cả anken Y cùng H2. Tỉ khối khá của X đối với H2là 7,67. Dẫn X qua Ni nung lạnh cho phản bội ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Z bao gồm tỉ khối đối với H2là 11,50. Anken Y là


Câu 2:


Một hỗn hợp X có erã, propen và butađien. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp X so với H2là đôi mươi. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X, tiếp đến mang đến cục bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa nhận được là


Câu 3:


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu được CO2cùng khá nước. Hấp thú hoàn toàn sản phẩm bởi 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu được dung dịch new trong những số ấy độ đậm đặc của NaOH chỉ với 5%. Công thức phân tử của X là


Câu 4:


Cho 0,2 mol hỗn hợp X bao gồm etung, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí sót lại đem đốt cháy trọn vẹn nhận được 6,48 gam nước. Phần trăm thể tích etan, propan cùng propen lần lượt là


Câu 5:


Hỗn phù hợp khí x tất cả H2cùng C2H4có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung lạnh, nhận được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối hận so với He là 5. Hiệu suất của bội nghịch ứng hiđro hóa là


Câu 6:


Có từng nào đồng phân anken là chất khí ở điều kiện thường?


Câu 7:


Để phân minh etung cùng eten, bạn ta sử dụng bội phản ứng nào là thuận tiện nhất?


Câu 8:


Dẫn các thành phần hỗn hợp X bao gồm CnH2nvới H2(số mol bằng nhau) qua Ni, nhận được tất cả hổn hợp Y. Tỉ kân hận hơi của Y đối với X là một,6. Hiệu suất của bội phản ứng là


Câu 9:


Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO40,2M chế tạo thành hóa học rắn gray clolor đen yêu cầu V lkhông nhiều khí C2H4(nghỉ ngơi đktc). Giá trị về tối tđọc của V là


Câu 10:


0,05 mol hiđrocacbon mạch hlàm việc X làm mất đi color hoàn toản dung dịch đựng 8 gam brom cho ra thành phầm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là


Câu 11:


Một các thành phần hỗn hợp X gồm ankan A cùng anken B, A có khá nhiều rộng B một nguyên tử cacbon, A cùng B hầu hết sống thể khí (nghỉ ngơi đktc). lúc đến 6,72 lít khí X (đktc) đi qua nước brom dư, cân nặng bình brom tăng lên 2,8 gam; thể tích khí còn sót lại chỉ bởi 2/3 thể tích các thành phần hỗn hợp X ban sơ. Công thức phân tử của A, B với cân nặng của các thành phần hỗn hợp X là


Câu 12:


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X bao gồm anken và ankađien chiếm được CO2với H2O trong đó số mol CO2nhiều hơn thế số mol H2O là 0,1 mol. Vậy 0,15 mol các thành phần hỗn hợp X hoàn toàn có thể làm mất đi màu hỗn hợp cất về tối nhiều bao nhiêu mol brom?


Câu 13:


Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp nhị anken là đồng đẳng sau đó thu được m gam H2O cùng (m + 39) gam CO2. Công thức phân tử của hai anken là


Câu 14:


Cho hình mẫu vẽ bộc lộ thử nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp X

Hình vẽ trên minh họa đến phản ứng


Câu 15:


Cho các phát biểu sau:

(1) Trong phân tử anken bao gồm một link đôi C=C

(2) Những hiđrocacbon bao gồm bí quyết phân tử CnH2nlà anken

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hnghỉ ngơi bao gồm phương pháp phân tử CnH2n

(4) Anken là hiđrocacbon no, mạch hlàm việc có đựng link song C=C vào phân tử

Số nhấn xét đúng là


Hỏi bài xích
*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách


Xem thêm: Du Lịch Cần Thơ Có Gì - Kinh Nghiệm Du Lịch Cần Thơ

Kết nối