X là anken , hiđro hóa hoàn toàn X mang lại ankan gồm 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Mặt khác, mang lại X chức năng cùng với HCl, thì cho một thành phầm duy nhất; X là


Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen bao gồm công thức phân tử C8H10. lúc tác dụng cùng với brom xuất hiện bột Fe hoặc không xuất hiện bột sắt, trong những ngôi trường hợp hầu như tạo nên một dẫn xuất monobrom. Tên của X là


Thực hiện tại những làm phản ứng sau:

(1)Tách 1 phân tử hiđro từ bỏ phân tử burã.

Bạn đang xem: Có 3 chất lỏng benzen anilin stiren

(2) Cho buta – 1,3 – đien chức năng cùng với dd Br2 ngơi nghỉ 40oC (tỉ trọng mol 1:1).

(3) Cho 2,3 – đimetylbutung chức năng với Cl2 (as tỉ lệ thành phần mol 1:1).

(4) Đề hiđrat hóa tất cả hổn hợp butan -1-ol và butan – 2-ol.

(5) Hiđro hóa không còn hỗn hợp glucozơ với fructozơ.

(6) Cho toluen tac dụng cùng với Br2 ( bột sắt, to lớn, tỉ trọng mol 1:1).

(7) Cho but-1-en, vinyl axetilen chức năng với H2 dư (Ni, to).

Xem thêm: Cách Khui Rượu Vang Đà Lạt, Cách Mở Nắp Chai Rượu Vang Khi Không Có Đồ Khui

(8) Hiđrat hóa isobutilen.

Các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Số ngôi trường vừa lòng tạo ra nhì thành phầm cơ học (ngoài đồng phân cis - trans) là


Câu 5:


Chất làm sao sau đây không làm mất đi màu sắc dung dịch KMnO4 ngơi nghỉ điều kiện thường


Câu 6:


Hiđrat hóa propen thu được sản phẩm hữu cơ X. Cho toluen công dụng cùng với Br2 trong ĐK gồm bột sắt nhận được sản phẩm hữu cơ Y. X cùng Y thuộc là phđộ ẩm chủ yếu, X cùng Y theo trang bị từ bỏ là


Câu 7:


Trong các thích hợp hóa học sau: CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3. Số chất cơ học hữu cơ là


Câu 8:


Cho các hóa học sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số hóa học làm mất thuốc nước brom là


Câu 9:


khi được thắp sáng, hiđrocacbon nào sau đây tđắm đuối gia phản nghịch ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu được nhiều dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau nhất


Câu 10:


Cho các phù hợp chất đựng vòng thơm: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH, (T) C2H3C6H4OH. Những vừa lòng hóa học nằm trong cùng một hàng đồng đẳng là


Câu 11:


Ankin là các hiđrocacbon ko no, mạch hsinh hoạt, bao gồm bí quyết bình thường là


Câu 12:


Hợp chất X (C8H10) có cất vòng benzen. X rất có thể tạo ra 4 dẫn xuất cố kỉnh monoclo (C8H9Cl). Vậy X là


Câu 13:


Cho những hóa học sau: đivinyl, toluen, etilen, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen. Số hóa học làm mất màu sắc hỗn hợp KMnO4 sống ánh nắng mặt trời thường là


Câu 14:


Để rành mạch được các hóa học Hex-1-in, Toluen, Benzen ta sử dụng 1 dung dịch test tuyệt nhất là


Câu 15:


Cho isopren phản bội ứng cộng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất monobrom tối nhiều nhận được là


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam