Cách ghi ghi nhớ Công thức biến đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi nhớ Công thức biến đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu song cô đôi chàngcòn tính tung tử + song chảy (giỏi là: rã tổng lập tổng 2 tan)1 trừ tan tích mẫu mã mang tmùi hương rầunếu gặp hiệu ta chớ lo ngại,thay đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng

Một biện pháp lưu giữ không giống của câu Tang bản thân + cùng với tang ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình bản thân cùng lại tình ta, xuất hiện hai người con mình nhỏ ta

*

Cách giải bài tập Công thức biến hóa tích thành tổng

A. Phương thơm pháp giải

Để có tác dụng bài bác tập dạng này, ta đề xuất nắm rõ công thức biến đổi tích thành tổng cùng vận dụng để đổi khác.

Công thức thay đổi tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*