Đề bình chọn 1 ngày tiết Toán thù 9 Chương 1 Đại số ( Đề 8)

Đề 8:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số có căn bậc nhì số học tập của nó bằng 9 là:

-3 B. 3 C. -81 D.81

Câu 2: Biểu thức

*
xác định với mức giá trị:

*

Câu 3:

*
sau khoản thời gian vứt vệt cnạp năng lượng, tác dụng là:

A.x - 2 B.2 - x C.2 - x cùng x - 2 D.|x - 2|

Câu 4: Giá trị của biểu thức

*
bằng:

A.-2√3 B.2√3 C.4 D.1

Câu 5: Giá trị của biểu thức 

*
 bằng:

A.1 B.√3 - 2 C. 2 - √3 D. √5

Câu 6: Rút ít gọn gàng biểu thức 

*
được công dụng là:

A.-1 B.1 C.-11 D.11

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện nay phnghiền tính:

*

Bài 2: (2 điểm)

a) Tính cực hiếm biểu thức:

*

b) Với x > 0, x ≠ 4 với x ≠ 9. Hãy chứng minh rằng quý hiếm của biểu thức sau không nhờ vào vào giá trị của biến đổi x

*

Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Rút ít gọn gàng A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1 đại số có đáp án

b) Tìm a nhằm A Bài 4: (0,5 điểm) Chứng minc rằng ko mãi sau một tam giác gồm độ lâu năm tía đường cao là 1; √3; √3 + 1 ( thuộc đơn vị chức năng đo).

Đáp án cùng thang điểm

I.

Xem thêm: Đi Đà Lạt Mặc Gì Đi Đà Lạt Mặc Gì ? Đi Đà Lạt Mặc Gì

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện các phnghiền tính:

*

= |3 + √2| - |3 - √2|

= 3 + √2 - 3 + √2

= 2√2

*

Bài 2:

*

b) Với x > 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có:

*

Vậy quý hiếm của B không nhờ vào vào quý giá của đổi mới x

Bài 3:

*

Bài 4:

Giả sử lâu dài một tam giác bao gồm độ nhiều năm các đường cao là : h1 = 1; h2 = √3; h3 = 1 + √3 (cùng đơn vị đo )

Gọi a1; a2; a3 theo lần lượt là độ nhiều năm tía cạnh tương ứng với những mặt đường cao h1; h2 ; h3 .

Ta có: 

*

a1; a2; a3 thứu tự là 3 cạnh của tam giác nên:

*

Vậy ko mãi mãi một tam giác gồm độ nhiều năm 3 đường cao lần lượt là 1; √3; 1 + √3 (thuộc đơn vị đo)