Đề chất vấn 1 ngày tiết Tân oán 9 Chương 4 Đại số (Đề 4)

Đề 4:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 trải qua điểm A(2;-1) thì hệ số a là:

A.a = 1/3 B. a = -50% C .a = -1/4 D.a = 1/2

Câu 2: Cho phương trình x2 + (m + 2)x + m = 0. Giá trị của m nhằm phương thơm trình gồm 2 nghiệm đồng âm là:

A. m > 0 B. m Câu 3: Trong những phương trình tiếp sau đây pmùi hương trình như thế nào là pmùi hương trình bậc hai ẩn x?

A. x3- 2x2+ 1 = 0 B.x(x2 - 1) = 0

C.-3x2 - 4x + 7 = 0 D.x4 - 1 = 0

Câu 4: Phương thơm trình nào sau đây gồm hai nghiệm phân biệt?

A. x2 + 4 = 0 B. x2 - 4x + 4 = 0

C. x2- x + 4 = 0 D. 2x2+ 5x - 7 = 0

Câu 5: Biết tổng nhị nghiệm của phương trình bởi 5 với tích nhị nghiệm của phương trình bởi 4. Phương trình bậc nhì đề nghị lập là:

A. x2 - 4x + 5 = 0 B. x2 - 5x + 4 = 0

C. x2- 4x + 3 = 0 D. x2- 5x + 4 = 0

Câu 6: Cho parabol (P): y = x2/4 với đường thẳng (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là:

A. (-2;1) B. (-2;-1) C.(-3;2) D.(2;-3)

II. Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm) Cho hàm số y= - x2 (P) cùng con đường thẳng (d): y = 2mx - 5

a) Vẽ vật thị (P) của hàm số y = - x2

b) Chứng tỏ rằng cùng bề mặt phẳng Oxy đường trực tiếp (d) cùng parabol (P) luôn luôn cắt nhau tại nhì điểm riêng biệt. Tìm tọa độ nhì giao Khi m = 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 4 đại số

Bài 2: (2,5 điểm) Cho pmùi hương trình bậc hai x2 + 4x + m = 0 (1)

a) Giải phương trình (1) Lúc m = -5.

b) Xác định m nhằm phương thơm trình (1) bao gồm nghiệm knghiền.

c) Xác định m nhằm pmùi hương trình (1) bao gồm nhị nghiệm x1với x2 vừa lòng x12 + x22 = 10.

Bài 3: (2 điểm) Cho phương trình x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0.

a) Với quý hiếm như thế nào của m thì pmùi hương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt

b) hãy kiếm tìm 1 hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không dựa vào vào quý giá của m

Đáp án cùng thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.A

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Lập giá trị:

x

-2

-1

0

1

2

y = -x2

-4

-1

0

-1

-4

Đồ thị hàm số y = -x2 là 1 trong những đường parabol nằm phía dưới trục hoành, dìm trục Oy làm trục đối xứng, dìm nơi bắt đầu O (0; 0) làm đỉnh cùng là vấn đề tối đa.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm, Lịch Trình Du Lịch Phú Quốc 4 Ngày 3 Đêm Tự Túc

*

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

-x2 = 2mx - 5 ⇔ x2 + 2mx - 5 = 0

Δ"= m2 + 5 với m ∈ R

Vậy xung quanh phẳng Oxy mặt đường thẳng (d) cùng Parabol (P) luôn luôn giảm nhau tại nhì điểm phân minh.

Lúc m = 2, phương trình hoành độ giao điểm của (P) với (d) là:

-x2 = 4x - 5 ⇔ x2 + 4x - 5 = 0

Δ = 42 - 4.1.(-5) = 36

⇒ Pmùi hương trình có 2 nghiệm

*

Vậy tọa độ nhị giao điểm là M(1;-1) và N(-5;-25)

Bài 2:

a) khi m = -5 ta được pmùi hương trình x2+ 4x - 5 = 0

Ta có a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0 nên phương trình gồm nhì nghiệm phân minh là x1 = 1; x2 = c/a = (-5)/1 = -5