Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 đem lại mang lại các bạn 5 đề bình chọn tất cả đáp án cụ thể hẳn nhiên bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta bao gồm thêm các gợi ý tham khảo, củng gắng kỹ năng và kiến thức làm thân quen với kết cấu đề thi học kì 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 hóa 8


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 2

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính hóa học của Oxi - Oxit

- Nhận biết hóa học được dùng làm pha trộn oxi vào phòng thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- Phân biệt Oxit axit cùng Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- Khái niệm sự Oxi hóa chậm

- Phân biệt các phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và tính toán hóa học

- Viết với thăng bằng phương trình hoá học

- Tính thể tích khí sẽ tđắm đuối gia bội nghịch ứng

- Tính cân nặng của chất buộc phải dùng để phân diệt hóa học khác nhờ vào thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

I/ Trắc nghiệm khách hàng quan (2 điểm)

Câu 1. Cho những hóa học sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Không khí g. H2O

Những hóa học được dùng để pha trộn oxi vào phòng thí nghiệm là:

A. b, c.

B. b, c, e, g.

C. a,b,c,e.

D. b, c, e.

Câu 2. Người ta chiếm được khí oxi bằng cách đẩy nước là phụ thuộc tính chất:

A. khí oxi tan nội địa.

B. khí oxi ít chảy nội địa.

C. khí oxi khó hóa lỏng.

D. khí oxi nhẹ hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa lờ đờ là:

A. Sự lão hóa mà lại ko lan sức nóng.

B.Sự oxi hóa mà lại không phát sáng.

C. Sự lão hóa toả nhiệt nhưng không thắp sáng.

D. Sự từ bốc cháy.

Câu 4. Trong những team oxit sau, đội oxit nào là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy kết thúc bảng sẽ mang đến tiếp sau đây bằng cách lưu lại (+) vào cột gồm pmùi hương trình đúng với ghi lại (-) vào cột bao gồm phương trình không đúng :

STT

Phương thơm trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 sắt + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

sắt + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 126g Fe vào bình cất khí O2.

a. Hãy viết pmùi hương trình phản ứng xẩy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ngơi nghỉ đktc) đang tyêu thích gia bội phản ứng bên trên.

c. Tính cân nặng KClO3 đề nghị dùng để lúc phân huỷ thì chiếm được tiện tích khí O2(sinh sống đktc) bằng với thể tích khí O2 đang thực hiện sinh sống làm phản ứng bên trên.

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Pmùi hương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi phản nghịch ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi phản nghịch ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối hận lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Hóa học 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ nhấn thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, chất tung trong dung dịch.

-Khái niệm dd, dd chưa bão hòa, nồng độ %

-Những nhân tố ảnh hưởng mang lại đọ rã. Kí hiệu độ rã. Tính tung.

-Tính C%

-Tính trọng lượng khi biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng hợp

-Bài toán thù.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy chọn giải đáp đúng trong số câu sau:

Câu 1. Trong những dãy chất dưới đây, dãy hóa học nào có tác dụng qùy tím thay đổi màu xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét những chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối hạt thứu tự là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Nồng độ % của một dung dịch mang đến biết

A. Số gam chất tung tất cả vào 100g nước.

B. Số gam chất tung tất cả trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam chất tung bao gồm trong 100ml nước.

D. Số gam chất tan có trong 100g hỗn hợp.

Câu 4. Biết độ chảy của KCl ở 300C là 37. Kăn năn ít nước bay hơi sống 300C trường đoản cú 200g dung dịch KCl 20% và để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Canada Tự Túc Đầy Đủ Nhất, Chi Phí Có Cao Như Bạn Nghĩ

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần từ bỏ luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hoàn thành các phương trình hóa học sau cùng cho thấy thêm bọn chúng trực thuộc một số loại phản bội ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu phương thức nhận biết các hóa học khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí merã (CH4). Viết PTHH nếu có?

Câu 7. Cho 5,4 gam bột Nhôm công dụng hoàn toản cùng với 400ml dung dịch HCl

a. Tính mật độ mol/lkhông nhiều dung dịch HCl sẽ dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được làm việc trên cho qua bình đựng 32g CuO nung nóng chiếm được m gam chất rắn. Tính % trọng lượng các hóa học trong m?

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần trường đoản cú luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS khẳng định không nên từng làm phản ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng hỗn hợp nước vôi vào nhận biết khí CO2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ nhận thấy khí O2

Phương thơm trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí còn sót lại dẫn qua bột CuO nung lạnh, khí có tác dụng thay đổi màu sắc CuO thành đỏ gạch ốp là khí H2