Đề thi học kì 1 Tin học 11 năm 2021 - 2022 gồm 3 đề bình chọn unique cuối kì 1 có giải đáp cụ thể dĩ nhiên bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tin học 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tin học tập được soạn cùng với cấu trúc đề cực kỳ đa dạng và phong phú bao gồm cả từ luận và trắc nghiệm, bsát hại câu chữ công tác học trong sách giáo khoa. Thông qua bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tin quý thầy cô cùng các em học sinh tất cả thêm các tư liệu ôn tập củng vậy kỹ năng và kiến thức luyện giải đề sẵn sàng sẵn sàng mang đến kì thi tới đây. Vậy sau đó là văn bản chi tiết đề thi HK1 Tin 11, mời chúng ta thuộc theo dõi trên trên đây.


Đề thi học tập kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 1 lớp 12 môn Tin học

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬPhường TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬPhường. TRÌNH

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

8

CHỦ ĐỀ 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 25

21, 22

CHỦ ĐỀ 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẬP

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

PHẦN II

Cộng điểm

3.25

2

2.75

2

Đề thi học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 12

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Lập trình là

A. áp dụng cấu trúc dữ liệu cùng những lệnh của ngôn từ thiết kế cụ thể nhằm mô tả tài liệu và miêu tả các thao tác của thuật toán thù.B. thực hiện cấu tạo tài liệu với những lệnh của ngôn từ xây dựng rõ ràng để biểu thị tài liệu.C. áp dụng những lệnh của ngôn từ thiết kế cụ thể nhằm bộc lộ dữ liệu và diễn tả những làm việc của thuật toán thù.D. sử dụng kết cấu tài liệu nhằm biểu đạt tài liệu và biểu đạt những làm việc của thuật toán.


Câu 2: Ngôn ngữ lập trình sẵn là

A. ngôn từ dùng làm biểu đạt bài bác tân oán.B. ngữ điệu dùng làm viết lịch trình.C. ngữ điệu dùng làm thiết kế thuật toán.D. ngôn ngữ dùng để làm nói.

Câu 3: Chức năng của chương trình dịch là

A. Nối kết lịch trình nguồn cùng với lịch trình đích mang lại trang bị tiến hành.B. Chuyển đổi công tác đích thanh lịch công tác nguồn.C. Chuyển thay đổi lịch trình viết bằng ngôn ngữ không giống quý phái ngôn từ thiết bị.D. Dịch công tác đích thanh lịch ngữ điệu máy mang đến đồ vật hiểu và tiến hành.

Câu 4: Biên dịch được tiến hành bằng cách

A. Duyệt, phạt hiện tại lỗi. Dịch toàn bộ chương trình mối cung cấp thành một chương trình khác.B. Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn. Dịch toàn bộ công tác nguồn thành một chương trình đích hoàn toàn có thể triển khai trên máy cùng tàng trữ để áp dụng về sau.C. Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong công tác mối cung cấp. Thực hiện tại các lệnh vừa chuyển đổi được.D. Duyệt, phân phát hiện nay lỗi, chất vấn tính đúng mực của lệnh vào công tác nguồn. Dịch toàn thể chương trình nguồn thành một lịch trình đích rất có thể triển khai trên trang bị và lưu trữ để áp dụng về sau.

Câu 5: Các một số loại công tác dịch là

A. Hợp dịch cùng biên dịch. B. Thông dịch với biên dịch.C. Biên dịch và diễn dịch. D. Thông dịch với thích hợp dịch.


Câu 6: Các yếu tắc cơ bản của ngôn từ lập trình sẵn là

A. Cú pháp và ngữ nghĩa. B. Cú pháp.C. Bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.D. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa.

Câu 7: Hằng được định nghĩa

A. Là đại lượng có mức giá trị không thay đổi vào quá trình triển khai lịch trình.B. Là đại lượng số thực có giá trị ko thay đổi Lúc triển khai công tác.C. Là đại lượng số nguyên ổn có mức giá trị ko thay đổi lúc thực hiện chương trình.D. Là đại lượng có mức giá trị biến hóa trong quá trình tiến hành lịch trình.

Câu 8: Chọn tuyên bố không nên.

A. “TIN HOC” là hằng xâu. B. 15 -13 là những hằng nguim.C. 4.0 0.523 là những hằng thực. D. ‘TIN HOC’ là hằng xâu.

Câu 9: Có mấy một số loại hằng?

A. 1 B. 2C. 3 D. 4

Câu 10: Cấu trúc một chương trình có mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4D. 1

Câu 11: Chọn tuyên bố không đúng.

A. Phần knhì báo hiện đang có thể tất cả hoặc không.B. Phần khai báo thỏng viện hoàn toàn có thể gồm hoặc ko.C. Phần khai báo thương hiệu công tác cần phải gồm.D. Phần thân lịch trình bắt buộc phải gồm.

Câu 12: Từ khóa VAR dùng làm knhì báo

A. hằngB. tên chương trìnhC. đổi mới D. tlỗi viện

Câu 13: Kiểu ngulặng là

A. real B. charC. boolean D. integer

Câu 14: Kiểu thực là

A. realB. char C. boolean D. integer

Câu 15: Biểu thức số học nào sau đó là đúng (cùng với x, y, z là những số nguyên)?

A. xy/(x+y)B. xy:x+yC. x*y:(x+y) D. x*y/(x+y)

Câu 16: Xét biểu thức (2x B. 1 C. 3 D. 4

Câu 17: Kết quả của biểu thức 6 mod 3 là

A. 2 B. 1 C. 0D. 7

Câu 18: Kết quả của biểu thức 8 div 2 là

A. 5 B. 4 C. 2 D. 6

Câu 19: Biểu thức

*
 viết trong tân oán hoc đang là


*
*
*
*

Câu 20: Biểu thức

*
 viết trong Pascal là

A. b/sqrt(a+b) B. b/abs(a+b) C. b/sqr(a+b) D. b/(a+b)

Câu 21: Thực hiện công tác sau, ta thu được kết quả của a là

Var a, n: integer;

Begin

n:=640;

a:=5+n gian lận 10;

End.

A. 69B. 5C. 10 D. 11

Câu 22: Thực hiện nay lịch trình sau, ta chiếm được tác dụng là

Var a, b: integer;

Begin

a:= 5; b:= 3;

Write(a,b);

End.

Xem thêm: Soan Bai Chu Nguoi Người Tử Tù Lớp 11, Soạn Bài Chữ Người Tử Tù

A. 35B. 53 C. 55 D. 33

Câu 23: Thực hiện đoạn lịch trình sau, ta nhận được tác dụng của Phường là

P:= 0;

For i:= 1 lớn 4 do

P:=P+i;

A. 24 B. 11 C. 0 D. 10

Câu 24: Thực hiện tại đoạn lịch trình sau, ta thu được tác dụng của a là

a:= 2;

While aB. 4C. 16 D. 32

Câu 25: Cho biết lịch trình sau lỗi trên mẫu nào?

1.Var n: integer;

2. x,y: real;

3.Begin

4. m:=-4;

5. n:=5;

6. x:=6;

7. y:=+10.5;

8. Write(x+y);

9. Realn;

10.End.

A. Lỗi tại những dòng 4,9B. Lỗi tại các chiếc 5,9C. Lỗi trên những dòng 4,5D. Lỗi trên các mẫu 4,5,10

Câu 26: Thực hiện đoạn công tác sau, ta thu được công dụng là

for i:=1 khổng lồ đôi mươi do

if i hack 9=0 then

write(i," ");

A. 9 9 9 9B. 9 18 C. 18 27D. 36 45

Câu 27: Thực hiện nay đoạn chương trình sau, ta chiếm được kết quả là

For i:=10 downkhổng lồ 1 do

Write(i," ");

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Câu lệnh không nên C. 2 4 5 6 7 8 9 10 1 0 D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Câu 28: Thực hiện đoạn lịch trình sau, ta chiếm được tác dụng của Q là

Q:= 1;

For i:= 1 to 5 do

If i mod 2 = 0 then

Q:=Q+Q;

A. 8 B. 1 C. 0 D. 4

Câu 29: Hãy bố trí các lệnh sau đây để hoàn chỉnh chương trình tính S:= 1 + 2 + 3 +…+ 10

1. S:=S+i;

2. S:=0;

3. Write(‘S la:’,S);

4. For i:= 1 to lớn 10 do

A. 1-2-3-4 B. 3-1-4-2 C. 2-4-1-3 D. 4-1-2-3

Câu 30: Đoạn chương trình sau gồm mấy lỗi

If a 0 then

a:=1;

Else

a:=2;

A. 1 B. 3 C. 4D. 2

Câu 31: Cho biết đoạn chương trình sau triển khai các bước gì?

i:=0;

While i=0 do

Write(i);

A. Đưa ra màn hình hiển thị 10 chữ số 0; B. Lặp vô hạn Việc chỉ dẫn screen số 0C. Không giới thiệu lên tiếng gì D. Đưa ra màn hình hiển thị một chữ số 0


Câu 32: Thực hiện nay đoạn công tác sau, cho thấy thêm chữ “Hello Word “ được in ấn ra screen mấy lần?

i:=1;

While i B. 3 C. 4 D. 1

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Điền từ bỏ thích hợp vào chỗ trống để ngừng công tác tính cùng in ra màn hình tổng các số trường đoản cú m mang đến n (với m, n nhập từ bỏ keyboard, m >0 cùng n>0, m Đề gồm 32 thắc mắc trắc nghiệm, từng câu 0,25 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16
ABCDBCAACACCDADA
Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32
CBCABBDAABDDCDAA

II.PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm):