Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê say khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tsay đắm khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Sở đề thi Toán lớp 7- Đề thi Giữa kì 1 Tân oán 7- Đề thi Học kì 1 Toán 7- Đề thi Giữa kì 2 Tân oán 7- Đề thi Học kì 2 Toán thù 7
Bộ 50 đề thi Toán thù lớp 7 Học kì 2 năm học tập 2021 - 2022 có đáp án
Trang trước
Trang sau

Sở 50 đề thi Toán thù lớp 7 Học kì 2 năm học tập 2021 - 2022 có đáp án

Để ôn luyện và có tác dụng tốt những bài bác đánh giá Tân oán lớp 7, bên dưới đó là Top 60 Đề thi Toán thù lớp 7 Học kì 2 tinh lọc, có giải đáp gồm các đề chất vấn 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 2, đề thi học tập kì 2 rất gần cạnh đề thi xác nhận. Hi vọng cỗ đề thi này để giúp đỡ chúng ta ôn luyện & đạt điểm trên cao trong các bài xích thi Tân oán 7.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7


Lưu trữ: Đề thi Toán thù lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu trúc của trăng tròn hộ mái ấm gia đình vào một tháng

(tính theo kWh) được lưu lại sống bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) Dấu hiệu nghỉ ngơi đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số mức độ vừa phải cộng với search kiểu mẫu của vết hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính quý hiếm của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x tại x = 1 và x = -50%

Bài 3 (3điểm): Cho nhị đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) Tìm bậc của nhị nhiều thức bên trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC trên D. Kẻ DH vuông góc cùng với BC trên H.

a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) Hai con đường thẳng DH và AB cắt nhau tại E. Chứng minh tam giác BEC cân nặng.

c) Chứng minh AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) Txuất xắc x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) Ttốt x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của đa thức P(x) là 4.

Bậc của nhiều thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một máu môn Tân oán của học sinh một tờ 7 tại một ngôi trường THCS được đến trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) Dấu hiệu khảo sát làm việc đó là gì? Dấu hiệu tất cả từng nào quý giá khác nhau?

b) Tìm mốt. Tính số mức độ vừa phải cùng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn solo thức A. Xác định phần hệ số và search bậc của đơn thức thu gọn, biết:

*

b) Tính quý giá của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) Cho nhị đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) Tìm nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) Tìm m để đa thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 gồm một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) Cho vuông tại A, biết AB = 6 centimet, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC cùng chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) Cho vuông trên A, con đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ

*
.

a) Chứng minh:

*

b) Trên tia đối của AB đem điểm K làm thế nào cho AK = HC. Chứng minc tía điểm K, D, H thẳng mặt hàng.

Đáp án cùng Hướng dẫn làm bài

Câu 1.

a) Dấu hiệu điều tra: “Điểm chất vấn 1 máu môn Toán của từng học viên một tờ 7” (0,25 điểm)

Số các cực hiếm không giống nhau là 8. (0,25 điểm)

b) Mốt của dấu hiệu là 7 (vì chưng đây quý giá có tần số mập nhất: 11) (0,25 điểm)

Số vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của đối chọi thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) Tgiỏi x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 cùng y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của đa thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của nhiều thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = một là một nghiệm của đa thức f(x) buộc phải ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy với nhiều thức f(x) bao gồm một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

DA = DH (D nằm tại tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) bao gồm

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = BH + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi kia, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao xuất phát điểm từ đỉnh B

=> D là trực trọng tâm của

(Do D là giao của hai tuyến đường cao BD với AC) (0,5 điểm)

Mặt không giống,

=> KH là đường cao kẻ tự đỉnh K của đề nghị KH yêu cầu đi qua trực vai trung phong D.

Vậy cha điểm K, D, H trực tiếp hàng. (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo nên .....

Đề khám nghiệm 15 phút Chương thơm 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả khám nghiệm môn Vnạp năng lượng của 35 học sinh lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Dấu hiệu cần quyên tâm là gì?

b. Có bao nhiêu cực hiếm không giống nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số vừa phải cộng và search kiểu mốt của vệt hiệu

e. Vẽ biểu thiết bị cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học sinh được điểm 9 chiểm từng nào phần trăm?

Đáp án và thang điểm

a.Dấu hiệu nên quyên tâm là hiệu quả soát sổ môn Văn uống của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị không giống nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số vừa đủ cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu đồ gia dụng cột (2 điểm)

*

f.Số học viên ăn điểm 9 chiếm phần 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Xem thêm: 1287 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Cương Kim Loại Có Lời Giải Chi Tiết (Cơ Bản

Đề bình chọn 1 huyết Chương thơm 3 Đại số

Môn: Toán thù lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong từng câu tiếp sau đây, hãy lựa chọn cách thực hiện vấn đáp đúng:

Câu 1: Chọn câu trả lời sai

A. Số toàn bộ các giá trị (không tuyệt nhất thiết yêu cầu khác nhau) của dấu hiệu thông qua số những đơn vị chức năng điều tra

B. Các số liệu tích lũy được lúc điều tra về một tín hiệu Gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra

D. Số lần xuất hiện thêm của một quý hiếm vào dãy cực hiếm của dấu hiệu là tần số của quý hiếm đó.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là những số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu

B. Tần số của một quý giá là một trong những quý giá của vết hiệu

C. Cả A với B gần như sai

D. Cả A với B hầu hết đúng

BÀI 1: Thời gian giải dứt một bài toán thù (tính theo phút) của 30 học viên được lưu lại trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: Dấu hiệu buộc phải quan tâm là:

A. Thời gian giải chấm dứt một bài bác toán thù của 30 học tập sinh

B. Thời gian làm cho bài kiểm soát của học sinh

C, Số học viên tyêu thích gia giải toán

D. Thời gian có tác dụng hoàn thành bài bác vnạp năng lượng của học sinh

Câu 4: Số học sinh giải bài xích tân oán trong 9 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học viên giải dứt bài toán kia nkhô giòn tuyệt nhất là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Thời gian giải toán mức độ vừa phải của 30 học sinh là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: Thời gian đi từ bỏ đơn vị đến trường (tính theo phút) của 40 học viên được lưu lại trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: Thời gian đi từ bỏ bên đến trường trung bình của 40 học sinh là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: Có bao nhiêu học sinh đi trường đoản cú nhà mang đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: Có bao nhiêu quý hiếm khác biệt của dấu hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số bạn đi trường đoản cú đơn vị mang đến trường trong 12 phút ít chiếm phần bao nhiêu phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: Thời gian đi từ công ty mang đến ngôi trường nkhô giòn độc nhất là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: Có bao nhiêu bạn đi trường đoản cú đơn vị cho trường mất rộng 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số bé trong mỗi mái ấm gia đình của 40 gia đình của một làng được ghi lại vào bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: Có từng nào quý hiếm của vệt hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số những cực hiếm khác biệt của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của gia đình có 2 con là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình bao gồm 5 bé chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số gia đình không tồn tại bé chiếm phần từng nào phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: Thời gian giải hoàn thành một bài toán (tính theo phút) của 40 học viên được đánh dấu vào bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: Dấu hiệu buộc phải quyên tâm là:

A. Thời gian có tác dụng bài bác chất vấn học kì toán

B. Số học sinh nữ trong 40 học sinh

C. Thời gian giải xong xuôi một bài toán của 30 học sinh

D. Thời gian giải hoàn thành một bài bác toán thù của 40 học sinh

Câu 22: Số vừa phải cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: Có từng nào chúng ta giải dứt bài toán thù trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số các bạn giải kết thúc bài xích toán kia trong 5 phút ít chiếm phần từng nào phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số những quý hiếm không giống nhau của dấu hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án cùng thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài bác 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài bác 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài xích 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523