Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 mang lại 2 đề thi, tất cả giải đáp hẳn nhiên của bộ sách Kết nối học thức cùng với cuộc sống, Cánh diều. Qua kia, giúp thầy cô xem thêm nhằm desgin đề thi học tập kì 2 năm 2021 - 2022 cho học viên của mình.

Với 2 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1, còn làm các em học sinh lớp 1 luyện giải đề thật thuần thục, để ôn thi cuối học kì 2 đạt công dụng cao. Chi huyết mời thầy cô cùng những em sở hữu miễn giá thành 2 đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1:
Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 1 học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 sách mới

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức cùng với cuộc sốngĐề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề soát sổ học kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022

I. Look at the picture và complete the words

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

3. _ o r s _

4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1.

I can see a ________________

2.

He is ____________________

3.

That’s a _________________


Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022

I. Look at the picture & complete the words

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề đánh giá học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A.

2. What toy vì you like?

- I like dolls

B.

3. I have two hands

C.


Execise 3: Read và circle the correct answer

1.

A. Stvà up

B. Line up

2.

A. Teddy bear

B. Robot

3.

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read & match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. B

2. B

3. A


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
phanphoicaphe.com
Mời các bạn tấn công giá!
Lượt tải: 18.038 Lượt xem: 31.665 Dung lượng: 1,3 MB
Liên kết sở hữu về

Link phanphoicaphe.com chủ yếu thức:

Sở đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 (Sách mới) phanphoicaphe.com

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần


Xem thêm: Phương Nam Cần Giờ Resort Phương Nam Cần Giờ, Resort Phương Nam Cần Giờ

Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA