Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 - 2022, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 4 học kì 1 năm 2021

* Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúngCâu 1: Để in đậm từ “Bác Hồ” trong câu “Bác Hồ của chúng em.”, em chọn từ “Bác Hồ”, sau đó:A. Nháy chuột vào nút IB. Nháy chuột vào nútBC. Nháy đúp chuột vào nút I D. Nháy đúp chuột vào nútBCâu 2: Trong phần mềm soạn thảo Word, để căn giữa, em chọn nút lệnh:
*
Câu 3: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau?
*
Câu 4: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?A. HT B. ST C. PenUp D. PenDownCâu 5: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 900 em dùng lệnh?A. BK 100 B. RT 90 C. LT 90 D. HT 90Câu 6: Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ HELLO trên sân chơi Windows Logo:A. Label HELLO” B. Label HELLO C. Label “HELLO D. Label“HELLO Câu 7: Đâu là biểu tượng của chương trình em học nhạc Encore
*
Câu 8: Để khởi động chương trình em học nhạc Encore em thực hiện:A.Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình LogoB.Nháy chuột lên biểu chương trình em học nhạc EncoreC.Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình em tập soạn thảo WordD.Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình em học nhạc EncoreCâu 9: Nhóm lệnh nào dưới đây để điều khiển hướng đi của Rùa như hình vẽ:
*
A. FD 100 RT 90 FD 100 B. FD 100 RT 60 FD 100C. FD 100 LT 90 FD 100 D. FD 100 LT 60 FD 100Câu 10: Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 4 ?
*

Câu 1. Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau:
*
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau:
*Xem thêm: 15+ Quán Bán Món Ăn Sáng Ở Phú Yên Nên Ăn Gì? Điểm Tâm Sáng Đặc Trưng Và Phổ Biến Phú Yên

Câu 1. Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sauREPEAT 3 (2 Điểm)Hoặc: FD 100 RT 120 FD 100 RT 120 FD 100 RT 120)Câu 2: Sử dụng các lệnh trong Logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau:-REPEAT 4< FD 200 RT 90> (1,5 Điểm)-REPEAT 4< FD 100 RT 90> (1,5 Điểm)