- Lúc thủy phân hoàn toàn tất cả hổn hợp X ta nhận được glucozơ cùng fructozo đều có CTPT C6H12O6. call bí quyết bình thường của bọn chúng là C6H12O6.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x

BTNT C ⟹ nC6H12O6 = 1/6.nC(X).

- lúc đến glucozơ cùng fructozơ trứa gương:

C6H12O6 → 2Ag

⟹ nAg = 2nC6H12O6 ⟹ mAg.

Giải chi tiết:

- khi đốt cacbohiđrat luôn luôn có: nCO2 = nO2(pư) = 0,6 mol.

BTNT C ⟹ nC(X) = nCO2 = 0,6 mol.

- Khi tbỏ phân hoàn toàn tất cả hổn hợp X ta thu được glucozơ cùng fructozo đều phải có CTPT C6H12O6. Call phương pháp bình thường của chúng là C6H12O6.

BTNT C ⟹ nC6H12O6 = 1/6.nC(X) = 0,1 mol.

Xem thêm: Danh Sách 4 Địa Điểm Picnic Ở Quận 7 Tphcm Rộng Rãi, Nhiều Cây Xanh Mát

- lúc mang đến glucozơ và fructozơ tcầm cố gương:

C6H12O6 → 2Ag

0,1 → 0,2 (mol)

⟹ mAg = 0,2.108 = 21,6 gam.


Câu trả lời này có có ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Chất như thế nào sau đây tất cả nhiệt độ sôi cao nhất?


Câu 2:


Cho m gam alanin phản nghịch ứng vừa đủ cùng với dung dịch NaOH chiếm được dung dịch chứa 27,75 gam muối hạt chảy. Giá trị của m là


Câu 3:


Hỗn vừa lòng X cất butung, đietylamin, etyl propionat cùng valin. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X cần cần sử dụng 2,66 mol O2, nhận được CO2, H2O và N2. Toàn bộ sản phẩm cháy được đem vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy tất cả a mol khí không trở nên hấp thụ. Giá trị của a là


Câu 4:


Đun nóng 13,6 gam hỗn hợp bao gồm benzyl fomat với phenyl axetat cùng với dung dịch KOH dư, thấy lượng KOH phản bội ứng là 0,16 mol, nhận được m gam muối bột. Giá trị m là


Câu 5:


Cho 4,5 gam amin X no, đơn chức, mạch hnghỉ ngơi chức năng cùng với hỗn hợp HCl dư thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro vào phân tử X là


Câu 6:


Lên men rượu m gam tinch bột chiếm được V lkhông nhiều CO2 (đktc). Toàn bộ lượng CO2 có mặt được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 12 gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men là 90%. Giá trị của m là


Câu 7:


Chất nào tiếp sau đây bao gồm tính lưỡng tính?


Câu 8:


Cho hàng các dung dịch: saccarozơ, etyl axetat, glixerol, ancol etylic, axit axetic, Gly-Ala, anbumin. Số chất bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 sinh sống ĐK thường xuyên là


Câu 9:


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este mạch hnghỉ ngơi, no, đối chọi chức chiếm được CO2 và H2O tất cả tổng trọng lượng là 27,9 gam. Công thức phân tử của X là


Câu 10:


Đun tất cả hổn hợp X có 12 gam axit axetic với 11,5 gam ancol etylic cùng với xúc tác H2SO4 sệt trong điều kiện phù hợp thu được 12,32 gam este. Hiệu suất làm phản ứng este hóa là


Câu 11:


Số tripeptit mạch hsinh sống gồm công thức phân tử C7H13O4N3 là


Câu 12:


Cho tất cả hổn hợp A tất cả 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic công dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp B. Cho B bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl nhận được dung dịch D chứa m gam các thành phần hỗn hợp muối bột tan. Giá trị của m là


Câu 13:


Cho tất cả hổn hợp E có những oligopeptit đều được sinh sản thành từ bỏ Gly; Ala và Val. Tdiệt phân trọn vẹn 0,12 mol E vào NaOH dư thì thấy gồm 0,72 mol NaOH tyêu thích gia phản bội ứng. Toàn cỗ lượng muối bột chiếm được mang đốt cháy thì nên cần dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Khối hận lượng (gam) của 0,12 mol E là


Câu 14:


Phát biểu làm sao sai về tripeptit Gly-Ala-Val?


Câu 15:


lúc tdiệt phân este metyl benzoat trong hỗn hợp NaOH dư, đun nóng thu được thành phầm cơ học gồm


Hỏi bài
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố thủ đô hà nội, Việt Nam

tin nhắn.com


Liên kết
Thi trực tuyến
Tlỗi viện thắc mắc
Đánh giá năng lượng
THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2