Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 19 Luyện tập Tính hóa chất của cacbon, silic cùng những vừa lòng hóa học của chúng

Câu hỏi :

Đốt cháy trọn vẹn tiện thể tích khí thiên nhiên bao gồm merã, echảy, propan bởi oxi không gian (vào bầu không khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), nhận được 7,84 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 9,9 gam nước. thể tích không khí (dktc) bé dại tốt nhất buộc phải dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên bên trên là :


*