(eginaligned và eginaligned left( sqrta-b+sqrtb ight)^2&=sqrtleft( a-b ight)^2+2sqrtbleft( a-b ight)+sqrtb^2 \ & =left| a-b ight|+2sqrtbleft( a-b ight)+left| b ight| \ & =a+2sqrtbleft( a-b ight)>a=left( sqrta ight)^2 \ endaligned \ & Leftrightarrow sqrta-b+sqrtb>sqrta \ & Leftrightarrow sqrta-b>sqrta-sqrtb,left( extđpcm ight) \ endaligned )

Ghi nhớ:

lúc minh chứng bất đẳng thức chứa căn uống, ta có thể chứng minh bất đẳng thức tương đương: Bình phương nhị vế bất đẳng thức
Bạn đang xem: Giải bài 31 sgk toán 9 tập 1

Xem đoạn Clip bài giảng với làm cho thêm bài xích rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc rộng.
Tham khảo lời giải các bài bác tập Bài 4: Liên hệ giữa phép chia với phnghiền knhì phương thơm khác • Giải bài xích 28 trang 18 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{dfrac{2... • Giải bài bác 29 trang 19 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Tính:a)(dfrac{sqrt{2... • Giải bài bác 30 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút ít gọn các biểu thức... • Giải bài 31 trang 19 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 a) So... • Giải bài xích 32 trang 19 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Tính:a)(sqrt{1dfrac{... • Giải bài bác 33 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Giải pmùi hương... • Giải bài bác 34 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Rút ít gọn gàng các biểu thức... • Giải bài xích 35 trang trăng tròn – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Tìm (x),... • Giải bài 36 trang trăng tròn – SGK Toán lớp 9 tập 1 Mỗi xác định sau... • Giải bài 37 trang trăng tròn – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Đố: Trên lưới ô...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 9 theo chương •Cmùi hương 1. Cnạp năng lượng bậc hai. Cnạp năng lượng bậc bố - Đại số 9 •Chương thơm 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Cmùi hương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương thơm 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Cmùi hương 3: Hệ phương thơm trình bậc nhất nhị ẩn - Đại số 9 •Cmùi hương 3: Góc cùng với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương thơm 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương thơm trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
Bài trước Bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 4: Liên hệ thân phép chia và phxay knhị phương
• Giải bài 28 trang 18 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 29 trang 19 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 • Giải bài 30 trang 19 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 • Giải bài 31 trang 19 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 32 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 33 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 34 trang 19 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 35 trang 20 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 36 trang 20 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 • Giải bài 37 trang 20 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Giải bài tập SGK Tân oán 9
Chương thơm 1. Căn uống bậc nhị. Căn uống bậc ba Cmùi hương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Cmùi hương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương thơm trình bậc nhất nhì ẩn Cmùi hương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương thơm trình bậc nhì một ẩn Chương thơm 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài xích tập SGK Toán thù 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 2
+ Msinh sống rộng lớn xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinc Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Toán lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán lớp 4 Toán thù lớp 5
Toán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Dịch Vụ Hỗ Trợ Xin Visa Du Lịch New Zealand Cần Những Thủ Tục Gì? Thủ Tục Gì?

Tân oán lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán lớp 12