Part 1. Read the passage và choose the best option (A, B, C or D) to lớn complete each of the following sentences.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 10 unit 1

Đọc đoạn văn uống với chọn câu trả lời đúng tốt nhất để xong xuôi những câu sau.

It was five o"clochồng in the afternoon when Mrs. Lan came trang chủ from work. She walked into lớn the living room & looked at her two children. They are 10 & 14 years old. They were watching TV.

The living room was in a mess. There were dirty socks on the floor, và cookies on the sofa. Games & toys were everywhere. Mrs. Lan was angry. "This place is a mess/" she told her children. "I can"t work all day & then bởi the housework all evening. I"m not going to vì chưng the housework!"

Mrs. Lan didn"t vị the housework. She didn"t clean or wash the dishes. She didn"t wash clothes, either. Every evening she sat on the sofa and watched TV.

After two weeks, every plate, fork, & glass in the house was dirty. All the children"s clothes were dirty. All the garbages were full. The house was a mess.

Then one day, Mrs. Lan came home page from work and she got a big surprise. The kitchen was clean. The children had cleaned the kitchen!

The next day, the living room was clean, and the children were washing their clothes. Mrs. Lan told her children, "OK, I"ll vì chưng the housework again. But you have sầu to lớn help me."

Now Mrs. Lan & her two children do the housework together. Then they all sit on the sofa và watch TV!

 

Dịch:

Đó là 5:00 vào chiều tối Lúc cô Lan về nhà tự chỗ thao tác làm việc. Cô bước vào phòng tiếp khách với quan sát hai người con của mình. Chúng 10 và 14 tuổi. Chúng đã xem TV. 

Phòng khách là 1 trong mớ hỗn độn. Có vớ dơ trên sàn bên, và bánh quy trên ghế tựa. Trò nghịch và thứ nghịch sống mọi những vị trí. Cô Lan vẫn khó chịu. "Nơi này là 1 mớ hỗn độn " cô nói cùng với người con của mình. "Mẹ quan trọng thao tác làm việc cả ngày với kế tiếp làm việc bên tất cả những đêm hôm. Mẹ sẽ không làm việc nhà!" 

Cô Lan đang không làm việc công ty. Cô ko vệ sinh hoặc rửa bát. Cô cũng không giặt áo xống. Mỗi trời tối cô ngồi trên ghế tựa cùng xem TV. 

Sau hai tuần, từng loại đĩa, dĩa, và kính trong bên rất nhiều bẩn. Tất cả áo quần của lũ tthấp cũng bẩn. Tất cả thùng rác rưởi đã đầy.

Rồi một ngày, cô Lan về lại quê hương từ bỏ địa điểm thao tác và cô ấy bao gồm một bất ngờ lớn. Nhà bếp được dọn sạch mát. Những đứa trẻ đang lau chùi công ty bếp! 

Ngày bữa sau, phòng tiếp khách được dọn không bẩn, cùng hầu như đứa trẻ sẽ giặt quần áo của bọn chúng. Cô Lan nói với đứa con của chính mình, "OK, mẹ đang thường xuyên làm việc bên. Nhưng những bé buộc phải góp chị em." 

Bây giờ đồng hồ cô Lan và nhì đứa con của cô thao tác công ty bên nhau. Sau kia, toàn bộ bọn họ phần đông ngồi bên trên ghế làm việc và coi TV!

 

1. When Mrs. Lan came home page from work, she found the house____________ .

A. clean & dirty

B. dirty and untidy

C. dirty but tidy

D. clean but tidy

2. She was filled with_____________ at the mess her children had made in the living room.

A. happiness

B. delight

C. worry

D. anger

3. Mrs. Lan told her children____________ .

A. she would vày the housework

B. she wouldn"t bởi the housework

C. she could bởi vì the housework

D. she couldn’t vì chưng the housework

4. Then she watched TV________ the housework.

A. và didn’t do

B. and let her children do

C. & then did

D. after doing

5. Two weeks later, the house was

A. very clean

B. tidy

C. untidy

D. rather dirty

 

Đáp án:

1. B 2.D 3.B 4.A 5. B


Part 2. Read the passage & decide whether the statements are true (T) or false (F).

Đọc đoạn vnạp năng lượng với xem những câu sau đúng giỏi sai.

I retired about a year ago. The company had a big tiệc ngọt for me & gave sầu me a gold watch for more than thirty years of service. At the tiệc nhỏ everyone said to me, “Retirement is a time khổng lồ vị all the things you didn’t have sầu time khổng lồ bởi. It’s a new thing.” I can’t say that I dislượt thích retirement, but after working for thirty-five sầu years, it’s hard to lớn adjust lớn all this free time.

Just after I retired, my wife, Peg, and I went to visit our children - John Smith in London và Ann in Liverpool. We really had a good time. We enjoyed being together. In fact, John Smith invited us to come to live with him. He knows that living on retirement salary is not easy. But we decided not to live sầu with hlặng. We have our lives, và he & his wife have theirs. We are going to lớn stay here in town. We may move khổng lồ an apartment because the house is too big for only the two of us and it’s hard lớn keep clean. Peg is having some trouble with her back. She’s seeing the doctor tomorrow.

Money isn’t a serious problem for us because we have some savings, but we have khổng lồ make careful decisions about what we can afford. We’re not used to lớn living on a fixed income, but we make ends meet. I still belong khổng lồ the club and I play cards there once a week, và we spover time with other retired couples in the area. My only regret is that I didn’t spover enough time thinking about retirement before it happened.

 

Dịch:

Tôi về hưu khoảng chừng một năm trước. shop sẽ tổ chức một bữa tiệc Khủng cho tôi với Tặng tôi một chiếc đồng hồ thời trang kim cương mang lại rộng cha mươi năm phục vụ. Tại buổi tiệc tùng, lễ hội tất cả số đông fan nói với tôi, “về hưu là thời hạn để triển khai toàn bộ những điều ông đang không có thời gian để gia công. Đó là 1 trong điều bắt đầu.”Tôi không thể nói rằng tôi không thích hợp về hưu, tuy thế sau khoản thời gian làm việc bố mươi lăm năm, thật khó khăn để thích hợp nghi với tất cả thời hạn thong thả này.

Ngay sau thời điểm tôi về hưu, bà xã tôi, Peg, và tôi đang đi tới thăm nhỏ công ty chúng tôi - John Smith nghỉ ngơi London cùng Ann sống Liverpool. Chúng tôi thực thụ vẫn gồm một quãng thời hạn sung sướng. Chúng tôi khôn cùng ham mê được nghỉ ngơi cùng cả nhà. Thật ra, John Smith mời chúng tôi cho sinh sống với nó. Nó biết rằng sống bởi tiền lương hưu là không thuận lợi. Nhưng Cửa Hàng chúng tôi quyết định không sống phổ biến cùng với nó. Chúng tôi bao gồm cuộc sống đời thường của Cửa Hàng chúng tôi, cùng nó với bà xã nó tất cả cuộc sống đời thường của chúng. Chúng tôi đang làm việc lại đây vào thị xã. Chúng tôi hoàn toàn có thể sẽ chuyển mang lại một căn hộ vì chưng công ty quá to so với chỉ nhì công ty chúng tôi với thiệt khó để giữ sạch sẽ. Peg gồm một trong những băn khoăn cùng với sườn lưng. Nó sẽ đi gặp gỡ bác bỏ sĩ vào trong ngày mai.

Xem thêm: Sách Giải Văn Lớp 7 Tập 1 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Soạn Văn Lớp 7 Tập 1

Tiền chưa phải là một vụ việc rất lớn đối với Cửa Hàng chúng tôi chính vì Cửa Hàng chúng tôi tất cả một trong những tiền tiết kiệm ngân sách, tuy vậy công ty chúng tôi cần chỉ dẫn đưa ra quyết định cẩn trọng về phần đa gì Shop chúng tôi hoàn toàn có thể download được. Chúng tôi xa lạ cùng với bài toán sinh sống bằng thu nhập cố định và thắt chặt, nhưng lại chúng tôi vẫn đủ sống. Tôi vẫn ngơi nghỉ trong câu lạc bộ cùng tôi chơi bài xích làm việc đó một lần một tuần, cùng công ty chúng tôi dành riêng thời hạn với những cặp bà xã chồng vẫn nghỉ hưu không giống trong khoanh vùng. Hối tiếc nhất của tôi là tôi đang không dành riêng đầy đủ thời gian Để ý đến về câu hỏi về hưu trước lúc nó xẩy ra.