Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 5: Things I Do đúng chuẩn nhất, cung ứng những em ôn tập, củng nắm kiến thức và kỹ năng, cải thiện kỹ năng với phương pháp giải bài xích tập vào sách bài tập Tiếng anh 6.

Bạn đang xem:


Nội dung bài viết

My day (trang 55-59 SBT Tiếng Anh 6) My routine (trang 59-64 SBT Unit 5 Tiếng Anh lớp 6) Classes (trang 64-67 Unit 5 sách bài bác tập Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 5: Things I Do trang 55-67 nđính gọn, chi tiết, bám sát nội dung công tác học giúp những em kết nạp bài bác giảng một biện pháp dể đọc và cung ứng các em ôn luyện thêm kiến thức và kỹ năng.

Dưới đó là giải pháp giải sách bài tập Unit 5: Things I Do nhưng Cửa Hàng chúng tôi vẫn chọn lọc với tổng vừa lòng góp các em học sinh bao gồm nguồn tham khảo cực tốt.

My day (trang 55-59 SBT Tiếng Anh 6)

Giải câu 1 trang 55 SBT Tiếng Anh 6 Unit 5

Write the verbs in their correct forms. (Viết dạng đúng của động từ)


I

listen

to music

You

listen

He

listens

She

listens

(It)

listens

We

listen

They

listen


I

watch

television

You

watch

He

watches

She

watches

(It)

watches

We

watch

They

watch


Giải câu 2 trang 55 SBT Tiếng Anh lớp 6

Choose the correct verb forms (Chọn dạng đúng của đụng từ)

b) brush c) does

d) vì e) play

f) go g) have

h) watches i) play

j) does

Hướng dẫn dịch

a. Mỗi sáng, Hoa mang lại ngôi trường.

b. Chúng tôi đánh răng sau ăn sáng.

c. Anh ấy có tác dụng bài tập về đơn vị mỗi buổi tối.

d. Tôi có tác dụng bài bác tập về đơn vị từng chiều tối.

e. Hoa và Lan chơi trò chơi sau giờ đồng hồ chảy học.

f. Chúng tôi mang lại trường mỗi giờ chiều.

g. Tôi nạp năng lượng trưa vào mức 11h30 mỗi ngày.

h. Cô ấy coi TV từng tối.

i. Họ đùa soccer sau giờ đồng hồ tan học.

j. Thu thao tác làm việc đơn vị hằng ngày.

Giải câu 3 trang 55-56 SBT Anh lớp 6 Unit 5

Write the sentences (Viết các câu)

b) What does he do? He does exercises.

c) What does he do? He reads book.

d) What bởi they do? They play football.

e) What does she do? She listens lớn music.

f) What does he do? He brushes his teeth.

g) What vì chưng they do? They watch television.

Hướng dẫn dịch

b. Anh ấy làm cho gì? Anh ấy bằng hữu dục.

c. Anh ấy làm gì? Anh ấy xem sách.

d. Họ có tác dụng gì? Họ chơi bóng đá.

e. Cô ấy có tác dụng gì? Cô ấy nghe nhạc.

f. Anh ấy có tác dụng gì? Anh ấy đánh răng.

g. Họ có tác dụng gì? Họ xem truyền họa.

Giải câu 4 trang 56 SBT lớp 6 Tiếng Anh

Write the questions. (Viết câu hỏi)

c) Do you listen to music?

d) Do you play soccer?

e) Does he vì chưng his homework?

f) Do Nga & Lan go lớn school?

g) Does Nam have sầu breakfast at 6?

h) Do you get up at 5.30?

Hướng dẫn dịch

c. Bạn có nghe nhạc không?

d. Bạn bao gồm nghịch soccer không?

e. Anh ấy bao gồm làm bài tập về công ty không?

f. Nga với Lan có mang đến ngôi trường không?

g. Nam bữa sáng vào lúc 6h nên không?

h. quý khách hàng thức dậy vào khoảng 5h30 đúng không?

Giải câu 5 trang 57-58 Unit 5 SBT Anh lớp 6

Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)

c) Does he brush his teeth? No, he doesn't.

What does he do? He washes his face.

d) Does she play volleyball? Yes, she does.

e) Do they play volleyball? No, they don't.

What vì they do? They play soccer.

f) Does he wash his face? Yes, he does.

g) Does he read? No, he doesn't.

What does he do? He listens to music.

h) Do they play sports? Yes, they vị.

Hướng dẫn dịch

c) Anh ấy gồm tấn công răng không? Không, anh ấy không.

Anh ấy làm gì? Anh ấy rửa khía cạnh.

d) Cô ấy đùa trơn chuyền không? Vâng, cô ấy tất cả.

e) Họ đùa trơn chuyền cần không? Không, họ không.

Họ làm gì? Họ chơi soccer.

f) Anh ta cọ khía cạnh không? Vâng, anh ấy bao gồm.

g) Anh ấy có đọc sách không? Không, anh ấy ko.

Anh ấy làm gì? Anh ta nghe nhạc.

h) Họ gồm chơi thể thao không? Có, họ có chơi

Giải câu 6 trang 58 sách bài xích tập Tiếng Anh 6

Answer (Trả lời)

a) No, I don't.

b) Yes, I vì.

c) Yes, I do.

d) Yes, I do.

e) Yes, I bởi.

Giải câu 7 trang 58 SBT Tiếng Anh lớp 6

Match the verb in column A with its phrase in the column B. (Nối từ sống cột A cùng với các từ tương ứng sinh sống cột B)

have sầu small breakfast

get up very early in the morning

wash my face

brush her teeth

play games after school

vị my homework

listen to lớn music

play volleyball

sing a song

Hướng dẫn dịch

Ăn sáng sủa nhẹ

Thức dậy mau chóng vào mỗi sáng

Rửa mặt

Đánh răng

Ctương đối trò chơi sau giờ tan học

Làm bài xích tập về nhà

Nghe nhạc

Chơi nhẵn chuyền

Hát một bài bác hát

Giải câu 8 trang 59 SBT Tiếng Anh 6

Make sentences in the phrases in the exercise 7. (Đặt câu cùng với các trường đoản cú nghỉ ngơi bài 7)

I have small breakfast before going to school.

She gets up very early in the morning.

I wash my face twice a day.

She brushes her teeth.

We play games after school.

I do my trang chủ work at eight o’cloông xã.

He listens lớn music.

They play volleyball in the backyard.

We sing a tuy nhiên for Christmas.

Hướng dẫn dịch

Tôi ăn sáng vơi trước lúc đến lớp.

Cô ấy dậy cực kỳ mau chóng hằng sáng.

Tôi cọ khía cạnh 2 lần hằng ngày.

Cô ấy tấn công răng.

Chúng tôi chơi game sau khoản thời gian rã học tập.

Tôi làm bài bác tập về nhà vào tầm khoảng 8h.

Anh ấy nghe nhạc.

Họ chơi trơn chuyền trong sân.

Chúng tôi hát một bài hát mừng Giáng sinch.

Giải câu 9 trang 59 SBT Unit 5 Tiếng Anh 6

Give the third person singular form of the verbs. (Chia đụng từ nghỉ ngơi ngôi đồ vật ba số ít)

Hướng dẫn dịch

a) watches b) plays

c) washes d) goes

e) does f) has

g) brushes h) finishes

i) starts j) takes

My routine (trang 59-64 SBT Unit 5 Tiếng Anh lớp 6)

Giải câu 1 trang 59 SBT Tiếng Anh 6

Write the questions (Viết câu hỏi)

b) What time vị you have lunch?

c) What time does Lan go khổng lồ bed?

d) What time vày you play soccer?

e) What time vị the watch TV?

f) What time does he vày his homework?

g) What time bởi the classes start?

h) What time bởi vì the classes end?

Hướng dẫn dịch

b. quý khách hàng ăn uống trưa thời điểm mấy giờ?

c. Lan đi ngủ dịp mấy giờ

d. quý khách bóng đá cơ hội mấy giờ?

e. Quý khách hàng coi vô tuyến lúc mấy giờ?

f. Anh ấy làm cho bài tập về nhà thời điểm mấy giờ?

g. Các lớp học bước đầu thời điểm mấy giờ?

h. Các lớp học kết thúc lúc mấy giờ?

Giải câu 2 trang 60 SBT Tiếng Anh 6 Unit 5

Write the questions và answers (Viết thắc mắc và trả lời)

b) What time does she wash her face? She washes her face at 5.45.

c) What time vì you have sầu breakfast? We have breakfast at 6.15.

d) What time vì chưng you brush your teeth? I brush my teeth at 6.30.

e) What time do they go to school? They go to lớn school at 6.45.

f) What time bởi you go home? We go trang chủ at 11.15.

g) What time does she have sầu lunch? She has lunch at 11.30.

h) What time vì chưng you bởi homework? I vì chưng my homework at 1.00.

i) What time vì chưng they play sports? They play sports at 4.15.

j) What time does he have dinner? He has dinner at 6.30.

k) What time vì you đánh giá lesson? We Đánh Giá lessons at 7.30.

l) What time vì they watch TV? They watch TV at 8.30.

m) What time vì chưng you brush your teeth? I brush my teeth at 9.45.

n) What time does she go lớn bed? She goes to lớn bed at 10.00.

Hướng dẫn dịch

b) Thời gian cô ấy rửa mặt? Cô ấy cọ phương diện vào tầm 5 giờ 45.

c) Quý khách hàng ăn sáng bao giờ? Chúng tôi bao gồm bữa ăn sáng thời điểm 6.15.

d) Quý khách hàng tiến công răng vào lúc nào? Tôi tấn công răng vào mức 6h30.

e) Họ tới trường lúc mấy giờ? Họ tới trường thời gian 6.45.

f) quý khách hàng về đơn vị dịp nào? Chúng tôi về nhà cơ hội 11.15.

g) Cô ấy ăn trưa cùng với cô ấy mấy giờ? Cô ấy ăn uống trưa dịp 11h30.

h) Quý Khách làm cho bài bác tập về công ty cơ hội nào? Tôi có tác dụng bài tập ở trong nhà lúc một.00.

i) Họ chơi thể dục mấy giờ? Họ đùa thể dục thể thao thời gian 4.15.

j) Anh ấy bữa ăn thời gian mấy giờ? Anh ấy bữa ăn thời gian 6 tiếng 30.

k) Quý khách hàng xem xét lại bài học kinh nghiệm dịp nào? Chúng tôi xem lại những bài học kinh nghiệm thời điểm 7.30.

l) Họ xem TV thời gian mấy giờ? Họ coi truyền họa lúc 8.30.

m) Quý khách hàng đánh răng vào mức nào? Tôi tấn công răng vào khoảng 9 giờ 45.

Giải câu 3 trang 61-62 SBT Unit 5 Tiếng Anh lớp 6

Complete the sentences about Hoa's day. (Hoàn thành các câu về mội ngày của Hoa)

b) Then she takes a shower.

c) She brushes her teeth at 6.30.

d) After that, she has a breakfast.

e) She gets dressed.

f) At 6.50, she goes to lớn school.

g) She eats lunch at trang chủ.

h) Hoa does her homework at 2.00.

i) Then, she play volleyball at 4.30.

j) At 6.45, she eats dinner with her family.

k) Then she Review lessons.

l) She watches TV.

m) Hoa goes to bed at 10.30.

Hướng dẫn dịch

b) Sau kia cô ấy rửa mặt vòi vĩnh sen.

c) Cô ấy đánh răng vào tầm 6 giờ đồng hồ rưỡi.

d) Sau đó, cô ấy ăn sáng.

e) Cô ấy mặc xống áo.

f) Lúc 6 tiếng rưỡi, cô ấy đi học.

g) Cô ấy ăn trưa trong nhà.

h) Hoa làm cho bài xích tập về nhà ở thời gian 2.00.

i) Sau kia, cô ấy đùa trơn chuyền dịp 4.30.

j) Lúc 6 giờ 45, cô ấy ăn tối cùng với gia đình.

k) Sau đó cô ấy ôn lại những bài học.

l) Cô ấy coi TV.

Giải câu 4 trang 62 sách bài bác tập Tiếng Anh 6

About you. Write sentences about your daily routine. What vì you bởi vì every day? (Viết câu về thời hạn biểu hàng ngày của người sử dụng. Bạn làm những gì từng ngày?)

I wake up at 5.45 every morning. Afterwards, I brush my teeth and wash my face in about fifteen minutes. Then I spkết thúc about 15 minutes doing exercises. I have breakfast with bread và milk at 6.15. I get dressed & go lớn school at 6.30. My classes start at 7.00 và kết thúc at 11.30. I go home page & have sầu lunch with my family at 12.00. In the afternoon, I bởi vì my homework và play soccer until 6.00pm. I have sầu dinner with my family at 7.00pm. Before going to lớn bed at 10.30, I review lessons và watch TV.

Hướng dẫn dịch

Tôi ngủ dậy lúc 5.45 hằng ngày. Sau đó, tôi tấn công răng với cọ mặt trong tầm mười lăm phút. Sau kia tôi dành khoảng tầm 15 phút ít đồng đội dục. Tôi ăn sáng cùng với bánh mỳ và sữa vào lúc 6.15. Tôi khoác áo xống với tới trường thời gian 6.30. Các ngày tiết học tập của mình bước đầu từ bỏ 7.00 cùng hoàn thành dịp 11.30. Tôi về nhà và nạp năng lượng trưa cùng với gia đình tôi thời điểm 12 tiếng. Vào chiều tối, tôi có tác dụng bài xích tập về công ty cùng nghịch bóng đá cho đến 6 tiếng chiều. Tôi bữa tối với mái ấm gia đình thời gian 7 giờ đồng hồ về tối. Trước Khi đi ngủ thời điểm 10 giờ 30, tôi ôn lại bài học kinh nghiệm và xem TV.

Giải câu 5 trang 62-63 sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 

Read the diary. Put 10 questions and give sầu the answers. (Đọc nhật kí. Đặt 10 thắc mắc và đưa ra câu vấn đáp.)

a) What time does she get up? She gets up at half past five sầu.

b) What time does she have sầu breakfast? She has breakfast at six o'clochồng.

c) What time does she go to lớn school? She goes to school at six forty-five.

d) What time does she go home? She goes home page at eleven twenty.

e) What time does she have sầu lunch? She has lunch at twelve sầu o'clock.

f) What time does she bởi vì homework? She does homework at half past two.

g) What time does she play sports? She play sports at half past four.

h) What time does she have sầu dinner? She has dinner at six o'cloông xã.

i) What time does she review lessons? She Reviews lessons at seven o'clochồng.

j) What time does she go lớn bed? She goes to lớn bed at half past nine.

Hướng dẫn dịch

a) Cô ấy tỉnh dậy thời gian mấy giờ? Cô ấy dậy thời điểm 5h30.

b) Cô ấy ăn sáng bao giờ? Cô ấy đang bữa sớm dịp 6 giờ.

c) Cô ấy mang đến trường vào tầm nào? Cô tới trường vào thời gian 6h45.

d) Cô ấy về công ty dịp nào? Cô ấy về công ty cơ hội 11htrăng tròn.

e) Cô ấy ăn trưa thời gian mấy giờ? Cô ấy ăn uống trưa thời điểm mười nhì giờ đồng hồ.

f) Cô ấy làm bài xích tập về công ty cơ hội nào? Cô ấy làm bài bác tập ở trong nhà thời điểm 2h30 chiều.

g) Cô ấy chơi thể dục gì? Cô nghịch thể dục thể thao dịp tư rưỡi.

h) Cô ấy bữa tối sinh sống đâu? Cô ấy bữa ăn dịp 6 tiếng.

i) Cô ấy xem xét lại bài học kinh nghiệm cơ hội mấy giờ? Cô ấy ôn lại các bài học kinh nghiệm lúc 7 tiếng.

j) Cô ấy đi ngủ vào giờ nào? Cô ấy đi ngủ thời gian 9h30 buổi tối.

Giải câu 6 trang 63 Unit 5 sách bài tập Anh 6

Correct the sentences. There is one mistake in each sentence. (Sửa lại phần đông câu sau. Có một lỗi sai trong mỗi câu.)

a) watch --> watches

b) get in --> get up

c) evening --> morning

d) homeworks --> homework

e) listen on --> listen to

Giải câu 7 trang 64 SBT Tiếng Anh 6 Unit 5

Write the questions và answers. (Viết thắc mắc với trả lời)

a) What time does Tkhô cứng go lớn school? He goes lớn school at 7.00.

b) What time bởi you play table tennis? I play table tennis at 8.30.

c) What time bởi Mai & Chi leave sầu home? They leave sầu trang chính at 6.30.

d) What time vày the classes finish? They finish at 11.15.

e) What time does your sister go lớn bed? She goes to lớn bed at 9.00.

Hướng dẫn dịch

a) Tkhô cứng đi học thời gian mấy giờ? Anh ấy tới trường thời điểm 7h00.

b) quý khách hàng nghịch láng bàn thời gian mấy giờ? Tôi nghịch bóng bàn lúc 8h30.

c) Thời gian nào Mai với Chi rời ra khỏi nhà? Họ rời bên thời gian 6.30.

d) Mấy giờ những tiết học kết thúc? Chúng chấm dứt cơ hội 11.15.

Xem thêm: Các Công Trình Kiến Trúc Gothic Ở Việt Nam, Kiến Trúc Gothic

e) Chị gái của chúng ta đi ngủ thời gian mấy giờ? Cô ấy đi ngủ thời gian 9h.

Classes (trang 64-67 Unit 5 sách bài xích tập Tiếng Anh 6)

Giải câu 1 trang 64 SBT Tiếng Anh 6

Fill in the spaces (Điền vào địa điểm trống)