(dfrac2 + i3 - 2i = dfracleft( 2 + i ight)left( 3 + 2i ight)left( 3 - 2i ight)left( 3 + 2i ight) ) (= dfrac6 + 7i + 2i^29 + 4 = dfrac413 + dfrac713i.)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 138

LG b

b) ( dfrac1+isqrt22+isqrt3);

Lời giải chi tiết:

(dfrac1 + isqrt 2 2 + isqrt 3 = dfracleft( 1 + isqrt 2 ight)left( 2 - isqrt 3 ight)left( 2 + isqrt 3 ight)left( 2 - isqrt 3 ight))

(= dfrac 2 + left( 2sqrt 2 - sqrt 3 ight)i - sqrt 6 i^24 + 3 ) (= dfrac 2 + sqrt 6 7 + dfrac2sqrt 2 - sqrt 3 7i.)


LG c

c) ( dfrac5i2-3i);

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac5i2 - 3i = dfrac5ileft( 2 + 3i ight)left( 2 - 3i ight)left( 2 + 3i ight)) ( = dfrac10i + 15i^24 + 9 = - dfrac1513 + dfrac1013i.)


LG d

d) ( dfrac5-2ii).

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac5 - 2ii = dfracleft( 5 - 2i ight)ii^2 ) (= - left( 5i - 2i^2 ight) = -2 - 5i.)

 Loigiaigiỏi.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt yêu cầu là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc phát âm Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp Loigiaigiỏi.com
Xem thêm: Những Danh Lam Thắng Cảnh Quảng Bình Không Thể Bỏ Qua !, Các Điểm Tham Quan Tại Quảng Bình

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng Loigiaituyệt.com. Đội ngũ gia sư yêu cầu nâng cấp điều gì để các bạn đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại công bố để ad có thể tương tác cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký kết nhằm dìm giải mã hay cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.com gửi những thông báo mang đến chúng ta nhằm cảm nhận các giải thuật giỏi tương tự như tài liệu miễn phí tổn.