Giải SBT Toán thù lớp 8 trang 23, 24 tập 1 bài xích 1: Phân thức đại số tương đối đầy đủ cung cấp những em học sinh củng gắng kỹ năng và kiến thức cùng hiểu rõ cách thức giải các dạng bài tập vào sách bài xích tập

Giải sách bài xích tập Toán 8 trang 23, 24 tập 1 bài 1: Phân thức đại số được giải đáp cụ thể với ví dụ độc nhất vô nhị, giúp cho các bạn học sinh rất có thể xem thêm với sẵn sàng cực tốt đến bài học sắp tới đây nhé.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 sbt tập 1 đại số

Giải bài bác 1 trang 23 Toán lớp 8 SBT tập 1

Dùng tư tưởng hai phân thức cân nhau chứng minh các đẳng thức sau:

Lời giải:

a. Ta có: x2y3.35xy = 35x3y4

5.7x3y4 = 35x3y4

Suy ra: x2y3.35xy = 5.7x3y4

Vậy

b. Ta có: x2(x + 2)(x + 2) = x2(x + 2)2

x(x + 2)2.x = x2(x + 2)2

Suy ra: x2(x + 2)(x + 2) = x(x + 2)2.x

Vậy

c) Ta có:

(3 – x). (9 - x2) = (3 – x).( 3 - x).(3 + x)= (3 – x)2(3 + x) (1)

Và ( 3 + x).( x2 – 6x + 9) = (3 + x).(x - 3)2 = (3 + x). (3 - x)2) (2)

( Vì (x - 3) = -(3 - x) phải (x - 3)2 = <- (3 - x)>2 = (3- x)2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: (3 - x).(9 - x2) = (3 + x).(x2 – 6x + 9)

Do đó: 

d. Ta có: (x3 – 4x).5 = 5x3 – 20x

(10 – 5x)(- x2 – 2x) = - 10x2 – 20x + 5x3 + 10x2 = 5x3 – 20x

Suy ra: (x3 – 4x).5 = (10 – 5x)(- x2 – 2x)

Vậy

Giải bài xích 2 trang 24 SBT lớp 8 Toán tập 1

Dùng định nghĩa nhị phân thức đều nhau, hãy tra cứu nhiều thức A trong mỗi đẳng thức sau:

Lời giải:

a. ⇒ A(4x2 – 1) = (2x – 1).(6x2 + 3x)

⇒ A(2x – 1)(2x + 1) = (2x – 1).3x(2x + 1) ⇒ A = 3x

Vậy 

b.  ⇒ (4x2 – 3x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ (4x2 + 4x – 7x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ <4x(x + 1) – 7(x + 1)>(2x+ 3) = A(4x - 7)

⇒ (x + 1)(4x – 7)(2x + 3) = A(4x – 7)

⇒ A = (x + 1)(2x + 3) = 2x2 + 3x + 2x + 3 = 2x2 + 5x + 3

Vậy 

c.  ⇒ (4x2 – 7x + 3).(x2 + 2x + 1) = A.(x2 – 1)

⇒ (4x2 – 4x – 3x + 3).(x + 1)2 = A.(x + 1)(x – 1)

⇒ <4x(x – 1) – 3(x – 1)>.(x + 1)2 = A.(x + 1)(x – 1)

⇒ (x – 1)(4x – 3)(x + 1)2 = A(x + 1)(x – 1)

⇒ A = (4x – 3)(x + 1) = 4x2 + 4x – 3x – 3 = 4x2 + x – 3

Vậy 

d.  ⇒ (x2 – 2x).A = (2x2 – 3x – 2)(x2 + 2x)

⇒ x(x – 2).A = (2x2 – 4x + x – 2).x(x + 2)

⇒ x(x – 2).A = <2x(x – 2) + (x – 2)>.x(x + 2)

⇒ x(x – 2).A = (x – 2)(2x + 1).x.(x + 2)

⇒ A = (2x + 1)(x + 2) = 2x2 + 4x + x + 2 = 2x2 + 5x + 2

Vậy 

Giải bài xích 3 trang 24 SBT Tân oán lớp 8 tập 1

Bạn Lan viết những đẳng thức dưới đây cùng đố các bạn vào nhóm tiếp thu kiến thức đưa ra địa điểm sai. Em hãy kiếm tìm và sửa nơi không nên đến đúng.

Lời giải:

a. (5x + 3)(x2 – 4) = 5x3 – 20x + 3x2 – 12 (1)

(x – 2)(5x2 + 13x + 6) = 5x3 + 13x2 + 6x – 10x2 – 26x – 12

= 5x3 – 20x + 3x2 – 12 (2)

Từ (1) với (2) suy ra: ( 5x+ 3). ( x2 – 4) = ( x- 2).(5x2 + 13x + 6).

Vậy đẳng thức đúng.

b. (x + 1)(x2 + 6x + 9) = x3 + 6x2 + 9x + x2 + 6x + 9 = x3 + 7x2 + 15x + 9

(x + 3)(x2 + 3) = x3 + 3x + 3x2 + 9

Ta có: (x + 1)(x2 + 6x + 9) ≠ (x + 3)(x2 + 3)

Vậy đẳng thức không nên.

c. (x2 – 2)(x + 1) = x3 + x2 – 2x – 2

(x2 – 1)(x + 2) = x3 + 2x2 – x – 2

Ta có: (x2 – 2)(x + 1) ≠ (x2 – 1)(x + 2)

Vậy đẳng thức sai.

d. (2x2 – 5x + 3)(x2 + 5x + 4)

= 2x4 + 10x3 + 8x2 – 5x3 – 25x2 – 20x + 3x2 + 15x + 12

= 2x4 + 5x3 – 14x2 – 5x + 12

(x2 + 3x – 4)(2x2 – x – 3)

= 2x4 – x3 – 3x2 + 6x3 – 3x2 – 9x – 8x2 + 4x + 12

= 2x4 + 5x3 – 14x2 – 5x + 12

Ta có: (2x2 – 5x + 3)(x2 + 5x + 4) = (x2 + 3x – 4)(2x2 – x – 3)

Vậy đẳng thức đúng.

Xem thêm: Các Trò Chơi Team Building Indoor Hay Nhất Dành Cho Doanh Nghiệp

►► CLICK NGAY vào nút ít TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách bài xích tập Toán lớp 8 tập 1 trang 23, 24 file word, pdf trọn vẹn miễn giá tiền.