- Chọn bài -Bài 1: Nhân solo thức cùng với nhiều thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: Những hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương thức team hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương thơm phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia solo thức mang lại 1-1 thứcBài 11: Chia nhiều thức cho đơn thứcBài 12: Chia đa thức một phát triển thành sẽ sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tư liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tư liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải tân oán 8 Luyện tập (trang 8-9) giúp đỡ bạn giải các bài xích tập vào sách giáo khoa tân oán, học giỏi toán 8 sẽ giúp các bạn rèn luyện kĩ năng tư duy hợp lí cùng hòa hợp xúc tích, có mặt năng lực áp dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 10 (trang 8 SGK Toán thù 8 Tập 1): Thực hiện nay phxay tính :

*

Lời giải:

*

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y)

= (x2 – 2xy + y2).x + (x2 – 2xy + y2).(–y)

= x2.x + (–2xy).x + y2.x + x2.(–y) + (–2xy).(–y) + y2.(–y)

= x3 – 2x2y + xy2 – x2y + 2xy2 – y3

= x3 – (2x2y + x2y) + (xy2 + 2xy2) – y3

= x3 – 3x2y + 3xy2 – y3.

Các bài bác giải Toán 8 Bài 2 khác

Bài 11 (trang 8 SGK Tân oán 8 Tập 1): Chứng minh rằng quý giá của biểu thức sau ko nhờ vào vào quý giá của biến: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

Lời giải:

(x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

= x.(2x + 3) + (–5).(2x + 3) – 2x.(x – 3) + x + 7

= (x.2x + x.3) + (–5).2x + (–5).3 – (2x.x + 2x.(–3)) + x + 7

= 2x2 + 3x – 10x – 15 – 2x2 + 6x + x + 7

= (2x2 – 2x2) + (3x – 10x + 6x + x) + 7 – 15

= – 8

Vậy với tất cả cực hiếm của vươn lên là x, biểu thức luôn luôn có mức giá trị bằng –8

Các bài bác giải Tân oán 8 Bài 2 khác

Bài 12 (trang 8 SGK Tân oán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) trong mỗi trường vừa lòng sau:

a) x = 0 ; b) x = 15 ; c) x = -15 ; d) x = 0,15


Lời giải:

Rút ít gọn gàng biểu thức:

A = (x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2)

= x2.(x + 3) + (–5).(x + 3) + x.(x – x2) + 4.(x – x2)

= x2.x + x2.3 + (–5).x + (–5).3 + x.x + x.(–x2) + 4.x + 4.(–x2)

= x3 + 3x2 – 5x – 15 + x2 – x3 + 4x – 4x2

= (x3 – x3) + (3x2 + x2 – 4x2) + (4x – 5x) – 15

= –x – 15.

a) Nếu x = 0 thì A = –0 – 15 = –15

b) Nếu x = 15 thì A = –15 – 15 = –30

c) Nếu x = –15 thì A = –(–15) – 15 = 15 – 15 = 0

d) Nếu x = 0,15 thì A = –0,15 – 15 = –15,15

Các bài bác giải Tân oán 8 Bài 2 khác

Bài 13 (trang 9 SGK Tân oán 8 Tập 1): Tìm x, biết:

(12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81

Lời giải:

Rút ít gọn vế trái:

VT = (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x)

= 12x.(4x – 1) + (–5).(4x – 1) + 3x.(1 – 16x) + (–7).(1 – 16x)

= 12x.4x+ 12x.(–1) + (–5).4x + (–5).(–1) + 3x.1 + 3x.(–16x) + (–7).1 + (–7).(–16x)

= 48×2 – 12x – 20x + 5 + 3x – 48×2 – 7 + 112x

= (48×2 – 48×2) + (– 12x – 20x + 3x + 112x) + (5 – 7)

= 83x – 2

Vậy ta có:

83x – 2 = 81

83x = 81 + 2

83x = 83

x = 83 : 83

x = 1.

Các bài bác giải Tân oán 8 Bài 2 khác

Bài 14 (trang 9 SGK Toán thù 8 Tập 1): Tìm bố số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của nhì số sau to hơn tích của nhì số đầu là 192.

Lời giải: