Bài 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 7

Bài 1.7 trang 4 SBT Vật Lí 7: Khi nào ta thấy một vật?

A.khi vật được chiếu sáng

B.khi ta mở mắt hướng về phía vật

C.khi vật phát ra ánh sáng

D.khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

Lời giải:

Đáp án: D

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 7 sbt

Bài 1.8 trang 4 SBT Vật Lí 7: Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng mặt trời, rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải nguồn sáng không? Tại sao?

A.Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng

B.Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt trời chiếu vào phòng

C.Không là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng

D.Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng

Lời giải:

Đáp án: D

Vì nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng mà gương không tự phá ra ánh sáng, nó chỉ hắt lại ánh sáng được Mặt Trời chiếu tới.

Bài 1.9 trang 4 SBT Vật Lí 7: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A.mặt trời

B.ngọn nến đang cháy

C.con đom đóm lập lòe

D.mặt trăng

Lời giải:

Đáp án: D

Vì Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng, sở dĩ ta nhìn thấy mặt trăng là do có ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng rồi hắt lại vào mắt ta.

Bài 1.10 trang 4 SBT Vật Lí 7: Trường hợp nào dưới đây không nhận bết được miếng bìa màu đen?

A.Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện

B.Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối

C.Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy

D.Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng

Lời giải:

Đáp án: B

Vì không có nguồn sáng (phòng tối) nên không có ánh sáng chiếu vào tờ giấy, do đó cũng không có ánh sáng từ tờ giấy hắt lại truyền vào mắt ta.

Bài 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 7: Trong trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen?

A.Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối

B.Dán miếng bìa màu đen lên trên một bảng đen rồi đặt dưới ngọn đèn điện đang sáng

C.Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày

D. Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong bóng tối.

Xem thêm: Bạn Có Biết? Đà Lạt Nằm Trên Cao Nguyên Nào ? Nằm Trên Cao Nguyên Nào?

Lời giải:

Đáp án: C

Vì đặt ngoài trời lúc ban ngày có ánh sáng chiếu vào, tờ giấy màu xanh sẽ trở thành vật sáng. Vì vậy ta nhìn thấy tờ giấy màu xanh và các vật đặt trên nó, kể cả miếng bìa màu đen.