Giải bài tập trang 111 bài 1 hình tròn - diện tích S xung quanh với thể tích hình tròn SGK toán 9 tập 2. Câu 5: Điền đầy đủ công dụng vào phần lớn ô trống của bảng sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 tập 2


Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán thù 9 tập 2

Bài 5. Điền tương đối đầy đủ tác dụng vào những ô trống của bảng sau:

*

Giải: 

Dòng 1: chu vi của đường tròn đáy: (C = 2pi r = 2pi ).

DIện tích một đáy: (S = pi r^2 = pi )

Diện tích xung quanh: (S_xq = 2pi rh = 20pi )

Thể tích: (V = S.h = 10pi )

Dòng 2 tương tự như cái 1

Dòng 3: Bán kính đáy: (C = 2pi r Rightarrow r = C over 2pi = 4pi over 2pi = 2)

*

 

 

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán thù 9 tập 2

Bài 6. Chiều cao của một hình tròn bằng nửa đường kính con đường tròn lòng. Diện tích xung quanh của hình trụ là (314) (cm^2)

Hãy tính nửa đường kính con đường tròn đáy với thể tích hình tròn (làm tròn công dụng mang đến số thập phân đồ vật hai).

Giải: 

Ta gồm (S_xq= 2πrh = 31)4 (cm2)

 (r^2) = (fracS_xq2Pi )

(=> r ≈ 7,07)

Thể tích của hình trụ:( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65) (cm3)

 

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán thù 9 tập 2

Bài 7 Một bóng đèn huỳnh quang đãng lâu năm (1,2m). 2 lần bán kính của mặt đường tròn đáy là (4cm), được đặt khít vào trong 1 ống giấy cứng dạng hình hộp (h82). Tính diện tích phần cứng sử dụng để làm vỏ hộp.

(Hộp msinh sống hai đầu, ngoại trừ lề với mnghiền dán).

*

Giải:

Diện tích phần giấy cứng đề nghị tính đó là diện tích bao quanh của một vỏ hộp chữ nhật tất cả lòng là hình vuông vắn cạnh (4cm), độ cao là (1,2m) = (1trăng tròn cm).

Diện tích xung quanh của hình hộp:

(S_xq) = (4.4.1trăng tròn = 1920) (cm2)

 

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán thù 9 tập 2

Bài 8.

Xem thêm: Top_List Các Món Ăn Mang Đi Tham Quan Nên Mang Đồ Ăn Gì, Đi Tham Quan Nên Mang Đồ Ăn Gì

Cho hình chữ nhật (ABCD) ((AB = 2a, BC = a)). Quay hình chữ nhật đó xung quanh (AB) thì được hình tròn có thể tích (V_1); quanh (BC) thì được hình tròn hoàn toàn có thể tích (V_2). Trong những đẳng thức sau đây, nên chọn đẳng thức đúng.