Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Language Focus trang 11-12

Loạt bài soạn, giải bài xích tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Language Focus để giúp Giáo viên, phú huynh có thêm tài liệu để lí giải các em học sinh lớp 9 dễ ợt chuẩn bị bài bác nhằm học tập giỏi môn Tiếng Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Giải language focus unit 1 lớp 9

*

Language focus (Trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekkết thúc. (Hãy thực hành với cùng một chúng ta cùng lớp. Hỏi với vấn đáp những thắc mắc về phần đông việc mà lại mọi cá nhân sẽ có tác dụng trong ngày vào ngày cuối tuần.)

Gợi ý:

Ba

- What did Ba vì on the weekend?

=> He went to see the movie called "Ghosts và Monsters".

- When did he see it?

=> He saw it on Saturday afternoon at two o"cloông xã.

Nga

- What did Nga vì on the weekend?

=> She went to a concert & listen khổng lồ Ha Noi singers.

- When did she go there?

=> She went there at 8 o"clochồng on Saturday evening.

Lan

- What did Lan bởi vì on the weekend?

=> She went camping with the Y & Y.

- How long did she go camping?

=> She went camping all the weekover.

Nam

- What did Nam bởi vì on the weekend?

=> He went to see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

=> He went there at 4 o"cloông chồng on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa bởi vì on the weekend?

=> She went to lớn see a play called "Much A vì chưng about Nothing".

- When did she see it?

=> She saw it at 7 o"cloông chồng on Sunday evening.

2. Lan and her friends are holding a farewell các buổi tiệc nhỏ for Maryam. Write the things they did lớn prepare for the các buổi tiệc nhỏ. Use the pictures & the words in the box. (Lan cùng các bạn của cô dự định tổ chức triển khai một buổi tiệc chia tay đến Maryam. Hãy viết các gì mà họ có tác dụng nhằm chuẩn bị mang lại buổi tiệc. Sử dụng toắt cùng hồ hết từ bỏ vào form.)

Gợi ý:

- They bought a lot of flowers.

- They made a big cake.

- They hung colorful lamps on the walls of the buổi tiệc nhỏ room.

- They painted a picture of Ha Noi.

Xem thêm: Bộ Đề Văn Lớp 7 Học Kì 2 Môn Ngữ Văn Lớp 7 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Ngữ Văn Lớp 7 Năm Học 2021

- They went shopping to lớn buy all things necessary for the các buổi tiệc nhỏ and a gift for Maryam.

3. Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations. (Thực hành với cùng 1 chúng ta cùng học tập. Viết đầy đủ lời ước nhưng bạn có nhu cầu trong số những tình huống này.)