Tính độ lâu năm x của các đoạn trực tiếp vào hình 1, biết rằng các số trên hình thuộc đơn vị chức năng đo là cm.

Giải:

 

*

a. Xem hình 1

Trong ∆ ABC, ta có: MN // BC

Suy ra: (AM over MB = AN over NC) (định lí Ta –lét)

Hay (17 over 10 = x over 9)

Vậy (x = 17.9 over 10 = 15,3) (cm)

 

*

b. Xem hình 2

 Trong ∆ PQR, ta có: EF // QR

Suy ra: (EP over PQ = PF over PR)

Hay (16 over x = 20 over PR)

Mà (truyền bá = PF + FR = trăng tròn + 15 = 35)

Vậy (x = 16.35 over 20 = 28) (cm)

phanphoicaphe.com
Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 8 tập 2

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Tân oán 8 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Hình Ảnh Cầu Sài Gòn Về Đêm, Cầu Thủ Thiêm Sài Gòn Về Đêm (Ảnh: St)

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp bắt buộc là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh phát âm Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp phanphoicaphe.com