Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Life stories chi tiết vừa đủ những phần theo văn bản Unit 1 lớp 12 góp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 12 dễ dàng rộng. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài xích tập trắc nghiệm gồm đáp án theo từng unit giúp học sinh học xuất sắc môn Tiếng Anh 12.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 12 unit 1


Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Life stories

Unit 1: Getting started (trang 6,7): Hung và Quang are talking...

Xem lời giải

Xem lời giải

Skills: có 4 phần

Unit 1: Reading (trang 11,12): Discuss with a partner...

Xem lời giải

Unit 1: Speaking (trang 12,13): Choose the correct sentences (a-d)...

Xem lời giải

Unit 1: Listening (trang 13): Why are people often interested in the life of ...

Xem lời giải

Unit 1: Writing (trang 14): Read the story of a champion swimmer...

Xem lời giải

Unit 1: Communication & Culture (trang 15): Listen to An"s story...

Xem lời giải

Unit 1: Looking Baông xã (trang 16,17): Tiông xã the word that does not have...

Xem thêm: Núi Rừng Tây Nguyên Tây Bắc Chào Mùa Hè Mới Nhất Nghe Cực Hay

Xem lời giải

Unit 1: Project (trang 17): Your group is going khổng lồ take part in the...

Xem lời giải

Unit 2: Urbanisation

Unit 3: The green movement

đánh giá 1: Unit 1-2-3

Unit 4: The mass media

Unit 5: Cultural identity1 120 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nkhô nóng lịch trình Lớp 12


Hóa học tập 12

Các dạng bài xích tập Hoá học tập lớp 12

Giải sbt Hóa học tập 12

Lý thuyết Hóa học tập 12

Giải sgk Hóa học tập 12


Toán thù 12

Đề thi Toán 12

Lý ttiết Tân oán 12

Các dạng bài tập Toán thù lớp 12

Giải sgk Tân oán 12


Ngữ văn uống 12

Tác giả tác phđộ ẩm Ngữ văn uống lớp 12

Soạn văn 12 (nđính nhất)

Soạn văn uống 12 (tốt nhất)

Tóm tắt tác phẩm Ngữ vnạp năng lượng 12


Tiếng Anh 12

Giải sbt Tiếng Anh 12 (thí điểm)

Giải sbt Tiếng Anh 12

Giải sgk Tiếng Anh 12

Giải sgk Tiếng Anh 12 (thí điểm)

Những bài tập Tiếng Anh 12 tất cả giải đáp

Đề thi Tiếng Anh 12


Sinc học tập 12

Lý thuyết Sinc học 12

Giải sgk Sinch học 12


Địa Lí 12

Giải Tập bản đồ dùng Địa Lí 12

Lý tmáu Địa Lí 12

Giải sgk Địa Lí 12


Vật Lí 12

Lý tngày tiết Vật Lí 12

Giải sbt Vật Lí 12

Giải sgk Vật Lí 12


Lịch Sử 12

Giải Tập bản trang bị Lịch sử 12

Giải sgk Lịch sử 12


giáo dục và đào tạo công dân 12

Lý tngày tiết Giáo dục đào tạo công dân 12

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 12


*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối