Câu hỏi: Hạt nhân tất cả độ hụt khối càng lớn thì

A.càng dễ phá vỡ.

Bạn đang xem: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

B.nănglượng liên kết lớn.

C.năng lượng liên kết nhỏ.

D.càng bền vững.

Lời giải:

Đáp án đúng:B.nănglượng liên kết lớn.

Giải thích:

Theo thuyết tương đối, hệ các nuclôn ban đầu có năng lượng E0= c2

Còn hạt nhân được tạo thành từ chúng thì gồm năng lượng E = mc20. Vì năng lượng toàn phần được bảo toàn, yêu cầu đã có một lượng năng lượng ΔE = E0– E = Δm.c2tỏa ra khi hệ các nuclôn tạo yêu cầu hạt nhân.

Ngược lại, nếu muốn tách bóc hạt nhân đó thành các nuclôn riêng rẽ, gồm tổng khối lượng ZmP+ N.mn> m, thì ta phải tốn năng lượng ΔE = Δm.c2để thắng lực tương tác giữa bọn chúng. ΔE càng lớn thì càng tốn nhiều năng lượng để phá vỡ liên kết giữa những nuclôn.

Cùng phanphoicaphe.com search hiểu về năng lượng liên kết của hạt nhân nhé

I. CẤU TẠO HẠT NHÂN, ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. Cấu tạo hạt nhân

* Nguim tử bao gồm cấu tạo rỗng gồm một hạt nhân với điện tích dương ở giữa và e chuyển động xung quanh

* Hạt nhân ngulặng tử được cấu tạo từ những hạt nhỏ gọi lànuclôn. Có hai loại nuclôn:

- Prôtôn kí hiệu làpvới điện tích nguyên ổn tố dương.

- Nơtrôn kí hiêu lànnăng lượng không có điện tích.

* Một nguyên tố bao gồm nguyên tử số Z thì:

- vỏ nguyên ổn tử có Z electron

- hạt nhân có N nơtron với Z prôtôn

* Tổng số A = Z + N gọi là số khối

*

2. Đồng vị

Đồng vị là những nguyên tử cơ mà hạt nhân chứa cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtron N không giống nhau bắt buộc số khối A cũng khác nhau.

*

3. Lực hạt nhân

Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân xuất xắc tương tác mạnh). Lực hạt nhân có tác dụng liên kết những nuclôn với nhau

Đặc điểm:

* Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh điện, nó không phụ thuộc vào điện tích các nuclôn.

* Lực hạt nhân là một loại lực mới truyền tương tác giữa những nuclôn trong hạt nhân, tất cả cường độ rất lớn, còn gọi làlực tương tác mạnh.

* Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng vào phạm vi kích thước hạt nhân (khoảng 10-15m).

II. KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN


1. Đơn vị khối lượng hạt nhân

*

*

♥Crúc ý:Khối lượng của các nuclon tính theo đơn vị u thường dùng

mP= 1,0073uvàmN= 1,0087u

2. Khối lượng với năng lượng hạt nhân

Theo Anh-xtanh, năng lượng E cùng khối lượng m tương ứng của cùng một vật luôn luôn luôn tồn tại đồng thời và tỉ lệ với nhau, hệ số tỉ lệ là c2theo biểu thức:E = mc2

c là tốc độ tia nắng vào chân không có giá bán trị c = 3.108m/s.

khi đó 1uc2= 931,5 MeV →1u = 931,5 MeV/c2

MeV/c2được xem như là 1đơn vị khối lượng hạt nhân.

♥Chú ý:

*

III. ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN

1. Độ hụt khối

*

* Sau lúc các nuclon liên kết thì hạt nhân bao gồm khối lượng làm cho, thực nghiệm chứng tỏ m 0– m, được gọi là độ hụt khối hạt nhân.

*

Hướng dẫn giải :

Hạt nhân bao gồm 2 proton cùng 2 nơtron.

Lúc đó m0= Z.mP+ N.mn= 2.mP+ 2.mn= 2.1,0073 + 2.1,0087 = 4,049527u

Độ hụt khối Δm = m0– m = 4,049527 – 4,0015 = 0,048027u

2. Năng lượng liên kết hạt nhân

a) Năng lượng liên kết hạt nhân

Theo thuyết tương đối, hệ các nuclôn ban đầu có năng lượng E0= c2

Còn hạt nhân được tạo thành từ bọn chúng thì gồm năng lượng E = mc20. Vì năng lượng toàn phần được bảo toàn, đề xuất đã có một lượng năng lượng ΔE = E0– E = Δm.c2tỏa ra lúc hệ những nuclôn tạo đề nghị hạt nhân.

Ngược lại, nếu muốn bóc hạt nhân đó thành những nuclôn riêng biệt rẽ, có tổng khối lượng ZmP+ N.mn> m, thì ta phải tốn năng lượng ΔE = Δm.c2để thắng lực tương tác giữa bọn chúng. ΔE càng lớn thì càng tốn nhiều năng lượng để phá vỡ liên kết giữa các nuclôn.

Vì vậy, đại lượng ΔE = Δm.c2được gọi là năng lượng liên kết những nuclôn vào hạt nhân, tốt gọn hơn, năng lượng liên kết hạt nhân.

Xem thêm: Hình Ảnh Du Lịch Đẹp Nhất Về Việt Nam & Thế Giới, 170 Du Lịch Ý Tưởng Trong 2021

*

b) Năng lượng liên kết riêng

- Là năng lượng liên kết tính mang lại một nuclôn, kí hiệu là ε và được mang đến bởi công thức ε = ΔE/A

- Đặc điểm:Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho sự bền vững của hạt nhân. Hạt nhân bao gồm năng lượng liên kết riêng càng lớn thì sẽ càng bền vững.