Câu hỏi vào đề: Bài tập Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic có giải chi tiết (cường độ áp dụng cao) !!


Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit

*

Đáp án A

*

*

Điện thoại tư vấn bí quyết X là

*

*

*

*


Hỗn vừa lòng X bao gồm hai axit cơ học no mạch hở, nhì lần axit (A) và axit không no (gồm một nối đôi) mạch hsinh hoạt, solo chức (B). Số nguyên ổn tử cacbon trong phân tử hóa học này gấp rất nhiều lần số nguim tử cacbon trong phân tử hóa học tê. Đốt cháy trọn vẹn 5,08 gam tất cả hổn hợp X được 4,704 lkhông nhiều CO2 (đo sinh hoạt đktc). Nếu trung hòa không còn 5,08 gam X nên 350 ml dung dịch NaOH 0,2 M được các thành phần hỗn hợp muối bột Y. Công thức kết cấu thu gọn gàng của A với B là:


Hỗn thích hợp A gồm 3 axit hữu cơ X, Y ,Z đều solo chức mạch hsinh sống, trong số ấy X là axit ko no, có 1 liên kết đôi C=C; Y với Z là hai axit no 1-1 chức là đồng đẳng liên tiếp ( Mx y). Cho 46,04 gam tất cả hổn hợp A công dụng với dung KOH toàn diện, chiếm được hỗn hợp B. Cô cạn hỗn hợp B, nhận được hóa học rắc khan D. Đốt cháy trọn vẹn D bằng O2 dư, chiếm được 63,48 gam K2CO3; 44,08 gam tất cả hổn hợp CO2 với H2O. % khối lượng của X tất cả trong hỗn hợp A có giá trị ngay gần cực hiếm như thế nào dưới đây nhất?


Cho tất cả hổn hợp M có nhì axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, bao gồm số mol đều nhau MXY) cùng một amino axit Z (phân tử có một tổ –NH2). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol các thành phần hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản nghịch ứng toàn vẹn với x mol dung dịch HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?


Hai phù hợp chất cơ học X, Y (đều đựng C, H, O còn chỉ chứa một loại đội chức), MX = 76 không có vòng benzen. Cho 1,14 gam X công dụng với Na dư, nhận được 336 ml H2 (đktc). Chất Z (bao gồm bí quyết phân tử trùng cùng với cách làm đơn giản dễ dàng nhất) được chế tạo ra thành Khi mang đến X công dụng với Y. Đốt cháy trả toàn1,12 gam Z bắt buộc 1,288 lkhông nhiều O2 (đktc), chiếm được CO2 cùng H2O có tỉ trọng mol tương ứng là 11 : 6. Mặt không giống 4,48 gam Z tác dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2 M. Số cách làm kết cấu phù hợp của Z là :


Đốt cháy trọn vẹn 0,13 mol hỗn hợp có một andehit và một ancol đa số mạch hở đề nghị nhiều hơn thế 0,27 mol O2 thu được 0,25 mol CO2 cùng 0,19 mol H2O. Mặt khác, cho X làm phản ứng trọn vẹn cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Biết số nguyên ổn tử H trong phân tử ancol bé dại hơn 8. Giá trị lớn nhất của m là?


Hiđrat hóa trọn vẹn 1,56g một ankin A chiếm được một anđehit B. Trộn B với 1 anđehit đơn chức C. Thêm nước và để được 0,1 lit hỗn hợp D cất B, C với mật độ tổng cộng là 0,8M. Thêm thong thả vào hỗn hợp D dung dịch AgNO3/NH3 dư được 21,6g kết tủa Ag. CTCT cùng số mol của B, C vào hỗn hợp D lần lư­ợt là:
Xem thêm: Soạn Bài Chuyển Đổi Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động Tiếp Theo

*