Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi Giữa kì 1 Toán 7- Đề thi Học kì 1 Toán 7- Đề thi Giữa kì 2 Toán 7- Đề thi Học kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Đại số chọn lọc, có đáp án (8 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Đại số chọn lọc, có đáp án (8 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Đại số chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Kiểm tra chương 2 đại số 7


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu hỏi: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất). Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là x, y, z (máy) (x, y, z ∈ N*).(1 điểm)

Vì đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai là 2 máy nên x - y = 2.(1 điểm)

Cùng một công việc, số máy và số giờ hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghich nên ta có

3x = 4y = 6z (1 điểm)

Suy ra

*
.(2 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
= 2 (1 điểm)

Suy ra x = 8(TM), y = 6(TM), z = 4(TM).(3 điểm)

Vậy số máy của mỗi đội lần lượt là 8 máy, 6 máy, 4 máy. (1 điểm)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Các giá trị tương ứng của hai đại lượng y và x được cho trong bảng sau:

x- 2- 369
y2718- 86

Hỏi hai đại lượng y và x có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Câu 2: Chia số 200 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 7, 4, 2. Tìm mỗi phần đó.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1:

Vì (-3).18 ≠ 6.(-8) nên hai đại lượng y và x không tỉ lệ nghịch với nhau.

(2 điểm:

- Trả lời: 1 điểm

- Giải thích: 1 điểm)

Câu 2: (8 điểm)

Gọi ba phần cần tìm là x, y, z (x, y, z > 0) (1 điểm)

Vì tổng ba phần là 200 nên x + y + z = 200. (1 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ nghịch với 7, 4, 2 nên ta có

7x = 4y = 2z

*
(1 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy ba phần cần tìm là 32, 56 và 112. (1 điểm)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = x thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ là:

A. 2

B. x

C.

D. -1

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(0) bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Nếu điểm M có hoành độ bằng 2, tung độ bằng -2 thì tọa độ điểm M là:

A. 0

B. (2 ;-2)

C. (-2 ;2)

D. (0 ;0)

Câu 4: Điểm M(m, 5) thuộc góc phần tư thứ II trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì:

A. m 0

D. M > 5

Câu 5: Trong các điểm M(1; 0), N(0; 1), P(1; 1), Q(-1; -1). Điểm thuộc trục tung là:

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Câu 6: Nếu đại lượng a tỉ lệ nghịch với đại lượng b theo hệ số tỉ lệ nghịch bằng 3 thì:

A. a = 3b

B. 3a = b

C. ab = 3

D.

*
= b


B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lương x. Biết yx = 60

a) Xác định hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.

b) Viết công thức biểu diễn tính y theo x rồi tính y khi x = 12.

Câu 2: (2 điểm). Trong một buổi lao động trồng cây tại trường, cứ 12 học sinh thì trồng được 60 cây xanh. Hỏi lớp 7A trồng được bao nhiêu cây xanh, biết rằng lớp 7A có 30 học sinh. (Biết số cây trồng được của mỗi học sinh là như nhau).

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = x có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy,

b) Điểm A(4; 2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

c) Tìm m để 3 điểm A(4; 2), B (6; 3) và D (16; m2 - 1) thẳng hàng.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu123456
Đáp ánCBBABC

Câu 1:

Chọn C

Câu 2:

Chọn B

f(0) = 2 . 0 + 1 = 0 + 1 = 1

Câu 3:

Chọn B

Câu 4:

Chọn A

Câu 5:

Chọn B

Các điểm thuộc trục tung có hoành độ bằng 0 nên các điểm thuộc trục tung là N.

Câu 6:

Chọn C

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a) Ta có yx = 60 nên hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x là 60 (1 điểm)

b) (1 điểm) Ta có y =

*
(1)

Thay x = 12 vào (1), ta có y =

*
= 5

Vậy x = 12 thì y = 5.

Câu 2:

Gọi số cây xanh lớp 7A trồng được là x (cây) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số cây xanh và số học sinh trồng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

*
= 150 (TM)(1 điểm)

Vậy số cây xạnh lớp 7A trồng được là 150 cây. (0,5 điểm)

Câu 3:

a) (1 điểm) Xét hàm số y = x.

Với x = 2 thì y = 1 ta có điểm C(2; 1)

Vậy đồ thì hàm số y = x (d) là đường thẳng đi qua hai điểm O và C.

*

b) (1 điểm) Điểm A(4; 2) nên x = 4, y = 2.

Thay x = 4, y = 2 vào y = x, ta có:

2 = .4 ⇒ 2 = 2 (luôn đúng)

Vậy điểm A(4; 2) thuộc đồ thị hàm số trên.

c) (1 điểm) Ta chứng minh được A, B đều thuộc (d): y = x

Để A, B, D thẳng hàng mà A, B thuộc (d) nên D thuộc (d).

Thay x = 16, y = m2 - 1 vào y = x, ta có:

m2 - 1 = .16

⇒ m2 - 1 = 8

⇒ m2 = 9

⇒ m2 = ()2

⇒ m =

Vậy m = thì ba điểm A, B, D thẳng hàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 2 thì y = -4. Vậy khi y = -15 thì x = ?

*

*

Câu 2: Biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -2,5. Lúc đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là:

*

*

Câu 3: Biết điểm A(0,5 ; b) thuộc đồ thị hàm số y = 4x. Giá trị của b là:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = 2x2 - . Giá trị của hàm số tại x = là:

A. 0

B. 1

C. 0,5

D. -0,5

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ và y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ . Chứng tỏ rằng x tỉ lệ nghịch với z và tìm hệ số tỉ lệ ?

Câu 2: (2 điểm). Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50 km/h mất 3 giờ 36 phút. Hỏi ô tô đó chạy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 45 km/h mất bao lâu ?

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = ax (a ≠ 0).

a) Xác định a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A

*
.

b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm.

Câu 4: (1 điểm) Biết

*
(a ≠ 5, b ≠ 6). Tìm
*
?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu1234
Đáp ánBCAA

Câu 1:

Chọn B

Ta có x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

*

Câu 2:

Chọn C

Câu 3:

Chọn A

Ta có b = 4.0,5 = 2

Câu 4:

Chọn A

*

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nên ta có x = y (1) (0,5 điểm)

Vì y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ nên

*
(2) (0,5 điểm)

Từ (1) và (2) ta có

*
(0,5 điểm)

Vậy x tỉ lệ nghịch với z và hệ số tỉ lệ là

*
(0,5 điểm)

Câu 2:

Gọi thời gian ô tô chạy từ tỉnh B đến tỉnh A là x (h) (x > 0) (0,5 điểm)

Đổi 3 giờ 36 phút =3,6 giờ.

Vì thời gian và vận tốc của ô tô đi trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

3,6.50 = x.45

*
= 4 (TM) (1 điểm)

Vậy thời gian ô tô đi với vận tốc 45 km/h đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 4 giờ. (0,5 điểm)

Câu 3:

*

b) (2 điểm) Với a = -1 ta có y = -x.

Với x = 1 thì y = -1 ta có được điểm B(1; -1).

Xem thêm: Sách Bài Tập Vật Lý 11 Nâng Cao, Để Học Tốt Vật Lí 11 Nâng Cao

Vậy đồ thị hàm số y = -x là đường thẳng đi qua O và B.

*

Câu 4: (1 điểm)

*

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, phanphoicaphe.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!