Bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 100 SBT Toán 7 tập 1

Bài 3: a. Vẽ góc xAy bao gồm số đo bởi 50°

b.Vẽ góc x’Ay’ đối dỉnh với góc xAy

c.Vẽ tia phân giác At của góc xAy

d.Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e.Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh?

Lời giải:

a. Vẽ ∠xAy = 50°

b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

Góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy

c. Hình vẽ

d. Vì ∠xAt với ∠x"At"là cặp góc đối đỉnh nên ∠xAt = ∠x"At"

∠tAy = ∠t"Ay"suy ra: ∠x"At" = ∠t"Ay"

Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x"Ay"

e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:∠xAy và ∠x"Ay"; ∠xAy" cùng ∠yAx"; ∠xAt cùng ∠ x"At" ; ∠t"Ay" cùng ∠tAy; ∠tAy" cùng ∠yAt"xAy cùng ∠x"Ay"; ∠xAy"với ∠yAx"; ∠xAt và ∠x"At" ; ∠t"Ay" và ∠tAy; ∠tAy"với ∠yAt"

Bài 4: Vẽ đường tròn trung tâm O nửa đường kính 2cm

b, Vẽ góc AOB gồm số đo góc bằng 60°. Hai điểm A,B nằm trên phố tròn (0;2)

c, Vẽ góc ∠BOC tất cả số đo bởi 60°. Điểm C thuộc mặt đường tròn (0;2)

d, Vẽ các tia OA’. OB’,OC’ theo thứ tự là tia đối của các tia OA.OB, OC. Các điểm A’,B’ ,C’ trực thuộc con đường tròn (0.2)

e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

g, viết tên năm cặp góc đều nhau mà lại không đối đỉnh

Lời giải:

a,b,c,d. Hình vẽ:

*

e, Tên 5 cặp góc đối đỉnh: ∠AOB cùng ∠A"OB"; ∠BOC với ∠B"OC";

∠AOCvới ∠A"OC"; ∠AOB" với ∠BOA"; ∠AOC" với ∠COA"

g, Vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA = 180°(kề bù)

suy ra ∠COA" = 180 - 60 - 60 = 60°

Tên 5 cặp góc đều bằng nhau cơ mà ko đối đỉnh:

∠AOB = ∠BOC = 60°; ∠COA" = ∠BOC = 60°; ∠AOB = ∠COA" = 60°;

∠A"OB" = ∠B"OC" = 60°

∠AOA" = ∠BOB" = 180°;

Bài 5: Vẽ hai đường trực tiếp xx’ với yy’ cắt nhau trên O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo những góc còn sót lại. nói rõ phương pháp lí luận.

Bạn đang xem: Làm bài tập toán hình lớp 7

Lời giải:

Giả sử vào hình bên, hai tuyến phố trực tiếp xx’ với yy’ giảm nhau trên O, góc xOy bởi 110°. Ta có: ∠xOy = ∠x"Oy" (nhị góc đối đỉnh)

Suy ra ∠x"Oy" = 110°.

∠xOy + ∠x"Oy" = 180° (nhì góc kề bù)

⇒ ∠x"Oy" = 180° - ∠xOy = 180° - 110° = 70°

∠xOy" = ∠x"Oy (hai góc đối đỉnh)

⇒ ∠x"Oy = 70°

Bài 6: Hai mặt đường thẳng MN và PQ cắt nhau trên A chế tạo thành góc MAP tất cả số đo góc bởi 33°

a. Tính số đo góc NAQ

b. Tính số đo góc MAQ

c. Viết thương hiệu những cặp góc đối đỉnh

d. Viết thương hiệu những cặp góc bù nhau

Lời giải:

a. Ta có:

∠NAQ với ∠PAM là hai góc đối đỉnh

Suy ra:∠NAQ = CPAM

nhưng mà ∠PAM = 33° yêu cầu ∠NAQ = 33°

*

b. ∠PAM và ∠MAQ là nhì góc kề bù đề xuất ∠PAM + ∠MAQ=180°

Suy ra: ∠MAQ = 180° - ∠PAM = 180° - 33° = 147°

c.

Xem thêm: Việc Làm Resort/ Khu Du Lịch Hồ Tràm Tuyển Dụng, Khu Du Lịch Hồ Tràm Beach Resort & Spa Tuyển Dụng

Các cặp góc đối đỉnh là: ∠PAM với ∠NAQ ; ∠PAN và ∠MAQ

d. Các cặp góc kề bù là: ∠PAM với ∠MAQ; ∠PAM với ∠PAN ; ∠NAQ cùng ∠PAN ; ∠NAQ cùng ∠QAM

Bài 7: Trong nhị câu sau, câu làm sao đúng, câu nào sai? Hãy chưng quăng quật câu không nên bằng hình vẽ.