Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm trong giờ đồng hồ Anh, cũng giống như ôn tập về cấu tạo đối chiếu rộng cùng đối chiếu hơn tốt nhất, bí quyết tạo thành câu so sánh. Bài viết hỗ trợ các từ vựng và kết cấu đề nghị để ý cũng tương tự giải đáp giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 16 e

*

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen and repeat (Lắng nghe và kể lại)

  

Television

Pleasure

Measure

Asia

Illusiion

Massage

Shop

Machine

Swedish

Washing

English

Special

Practise these sentences. (Thực hành phát âm các câu sau)

1. It’s his pleasure to visit Asia.2. You shouldn’t have any illusions about television.3. A mas sa can be a good measure to lớn help you relax.4. Does this siêu thị sell washing machines?5. Is he English or Swedish?6. Is there anything special on TV tonight?

GRAMMAR AND VOCABULARY (Ngữ pháp và từ vựng)

Comparatives and superlative (So sánh hơn với đối chiếu nhất)

Exercise 1. Write the comparative sầu and superlative sầu forms of the adjectives. (Viết dạng so sánh rộng với đối chiếu độc nhất của những tính trường đoản cú sau.)

AdjectiveComparativeSuperlative
1. cheapcheaperthe cheapest
2. expensivemore expensivethe most expensive
3. youngyoungerthe youngest
4. happyhappierthe happiest
5. bigbiggerthe biggest
6. busybusierthe busiest
7. intelligentmore intelligentthe most intelligent
8. beautifulmore beautifulthe most beautiful
9. badworsethe worst
10. farfarther/furtherthe farthest/furthest
11. newnewerthe newest
12. dangerousmore dangerousthe most dangerous

Exercise 2. Put the words in the correct order to make sentences or questions. (Hãy xếp các từ theo đúng máy trường đoản cú nhằm tạo ra thành câu hoặc thắc mắc có nghĩa.)

1. I am the oldest in my family. (Tôi là fan béo tuổi độc nhất vô nhị trong gia đình.)2. My sister is younger than me. (Em gái tôi ít tuổi rộng tôi.)3. Who is the oldest in class? (Ai là bạn phệ tuổi tốt nhất trong lớp?)4. Concord used khổng lồ be the fasthử nghiệm passenger plane in the world. (Concord từng là vật dụng cất cánh chở khách nkhô giòn tuyệt nhất trên thế giới.)5. Your book is more interesting than my book. (Quyển sách của bạn thú vui hơn cuốn sách của tôi.)6. Peter bought the most expensive watch in the siêu thị. (Peter cài đặt loại đồng hồ thời trang đắt duy nhất cửa hàng.)7. Did you buy the cheapest watch in the shop? (quý khách đang download chiếc đồng hồ thời trang cực rẻ cửa hàng sao?)8. German is more difficult than English. (Tiếng Đức khó rộng giờ Anh.)9. The weather today is much better than yesterday. (Thời máu từ bây giờ dễ chịu và thoải mái hơn trong ngày hôm qua.)

Making comparisons (Làm so sánh)

Exercise 3. Look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have sầu a word which should not be there. Put a tick (√) for each correct line. If a line has a word which should not be there, write the word in the space.

(Hãy xem kĩ từng loại. Một vài mẫu là đúng, cùng một vài ba loại gồm một tự không quan trọng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Mới Nhất 2021, Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Hộ Chiếu (Passport) Từ A

Tích dấu (√) cho mỗi loại đúng. Nếu một chiếc tất cả từ không cần thiết, viết tự kia vào nơi trống.)

Transport solutions (Giải pháp đến phương tiện đi lại đi lại)