Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện số đông cạnh a


*


Một mặt cầu tất cả trung ương phía trong tứ đọng diện đầy đủ cạnh a và mặt cầu đó xúc tiếp cùng với 6 cạnh của tứ đọng diện kia. Tính diện tích S S của khía cạnh cầu.

Bạn đang xem: Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đều

Một hình chóp tđọng giác đều có cạnh lòng bởi cạnh bên và bằng a. Tính diện tích S của khía cạnh cầu ngoại tiếp hình chóp


Một hình chóp tứ đọng giác đều phải có cạnh đáy bằng ở kề bên với bằng a. Tính diện tích S của khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình chóp.


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại khía cạnh cầu S : x − 1 2 + y 2 + z − 2 2 = 9 nước ngoài tiếp khối hận chén diện (H) được ghép từ bỏ hai kăn năn chóp tứ đọng giác đa số S.ABCD cùng S’.ABCD (đều phải sở hữu đáy là tđọng giác ABCD). Biết rằng con đường tròn nước ngoài tiếp của tứ giác ABCD là giao đường của khía cạnh cầu (S) với mặt phẳng Phường. : 2 x + 2 y − z − 8 = 0 . Tính thể tích khối chén diện (H)

A. V H = 34 9 .

B. V H = 665 81 .

C. V H = 68 9 .

D. V H = 1330 81 .

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tđọng giác đều phải có toàn bộ các cạnh bằng a có diện tích là:

A. S = 4 πa 2

B. S = 2 2 πa 2

C. S = 2 πa 2

D. S = 3 πa 2 2

Cho tứ diện ABCDgồm CD=a 2 , ∆ ABClà tam giác đều cạnh a, ∆ ACDvuông trên A.Mặt phẳng (BCD)vuông góc cùng với mặt phẳng (ABD). Thể tích kăn năn cầu ngoại tiếp tứ diện ABCDbằng


Diện tích khía cạnh cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bởi a


A. 2 πa 2 3

B. 2 πa 2

C. 4 πa 2 3

D. 4 πa 2

Cho tđọng diện ABCD gồm C D = a 2 , ∆ A B C là tam giác hầu hết cạnh a, ∆ A C D vuông trên A. Mặt phẳng (BCD) vuông góc cùng với phương diện phẳng (ABD). Thể tích của kăn năn cầu nước ngoài tiếp tứ đọng diện ABCD bằng


Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu như nó:

Trục nhiều giác lòng là mặt đường trực tiếp vuông góc cùng với khía cạnh phẳng lòng tại:

Tập thích hợp những điểm bí quyết rất nhiều nhì đầu mút ít của đoạn trực tiếp là:

Hình làm sao sau đây ko có mặt cầu nước ngoài tiếp?

Số mặt cầu nước ngoài tiếp tứ diện là:

Hình chóp như thế nào sau đây luôn nội tiếp được khía cạnh cầu?

Tâm phương diện cầu nước ngoài tiếp hình chóp tam giác hồ hết nằm ở vị trí đâu?

Công thức tính diện tích phương diện cầu là:

Khối hận cầu thể tích (V) thì nửa đường kính là:

Cho kân hận cầu tất cả bán kính (R = 6). Thể tích của kân hận cầu bằng

Một khía cạnh cầu gồm nửa đường kính bởi (a.) Diện tích của khía cạnh cầu kia là:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm lòng là hình vuông vắn cạnh (2sqrt 2 ). Cạnh bên (SA) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy cùng (SA = 3). Mặt phẳng (left( alpha ight)) qua (A) với vuông góc cùng với (SC) giảm cạnh (SB,,,SC,,,SD) theo lần lượt tại (M,,,N,,,P). Thể tích (V) của kân hận cầu ngoại tiếp tứ đọng diện (CMNP).


VietJachồng Bằng cách ĐK, các bạn đồng ý cùng với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Đáp án B.

H là trọng tâm của ΔBCD→AH⊥(BCD) . M là trung điểm của CD; N là trung điểm của AB.

Trong khía cạnh phẳng (ABM), kẻ mặt đường thẳng qua N, vuông góc với AB, cắt AH tại I. Khi kia, I là tâm mặt đường tròn ngoại tiếp tứ đọng diện ABCD


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Thể tích của khối mong tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của tứ diện ABCD bằng:

A.
.

B.
.

C.
.

D.
.

Đáp án với lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Bán kính mặt ước tiếp xúc với các cạnh của tứ diện là:
.

Vậy câu trả lời đúng là: B.

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Quý khách hàng vẫn muốn thi thử?

những bài tập trắc nghiệm 60 phút Mặt cầu ngoại tiếp kăn năn đa diện - Toán Học 12 - Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số thắc mắc không giống thuộc bài bác thi.Cho kăn năn cầu
ngoại tiếp tứ diện

với
đôi một vuông góc. Thể tích
bằng.

Cho hình chóp tđọng giác đều phải có góc thân phương diện mặt và mặt đáy bằng 60. Biết rằng mặtcầu ngoại tiếp hình chóp tđọng giác phần nhiều đó gồm buôn bán kính
. Tính độ nhiều năm cạnh đáy của hìnhchóp đó theo a.

Cho hìnhchóp
cóđáy
làhìnhvuôngcạnhbằng
,
vuônggócvớilòng. Biết
tạovớimặtphẳng
mộtgóc
. Tínhdiệntích
củamặtcầungoạitiếphìnhchóp
.

Cho hình chóp
gồm tam giác
vuông tại
,
vuông góc cùng với phương diện phẳng
.
. Tính nửa đường kính phương diện cầu ngoại tiếp hình chóp

Cho hình chóp
tất cả lòng
là hình vuông cạnh
, tam giác
hồ hết và bên trong khía cạnh phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích kăn năn cầu nước ngoài tiếp khối hận chóp
.

Một hình hộp chữ nhật tất cả tía kích thước là
. Call
là mặt cầu trải qua 8 đỉnh của hình vỏ hộp chữ nhật đó. Tính diện tích S của hình cầu
theo
.

Tính bán kính khía cạnh cầu tiếp xúc cùng với toàn bộ các cạnh của một hình lập pmùi hương cạnh
.

Cho hìnhchóp
cóđáy
là tam giácvuôngcântại
,
vàkhoảngcáchtừđiểm
đếnmặtphẳng
bằng
Tínhdiệntíchmặtcầungoạitiếphìnhchóp
theo

Cho hình chóp
tất cả đáy
là hình chữ nhật gồm
, cạnh bên
vuông góc cùng với phương diện phẳng lòng
. hotline M là trung điểm của cạnh BC. Tính bán kính hình cầu ngoại tiếp hình chóp
.

Trong toàn bộ những khối chóp tđọng giác phần đa nước ngoài tiếp khía cạnh cầu nửa đường kính bằng
, thể tích
của kăn năn chóp hoàn toàn có thể tích nhỏ độc nhất vô nhị.

Cho hình vuông ABCD cạnh 4a. Trên cạnh AB và AD lần lượt rước nhị điểm H và K sao cho BH = 3HA và AK = 3KD. Trên đường thẳng vuông góc tại H lấy điểm S làm thế nào cho
. Gọi E là giao điểm của CH và BK. Tính thể tích của khối ước ngoại tiếp của hình chóp SAHEK.

Cho hình chóp
gồm lòng là hình chữ nhật,
vuông góc với lòng,
Điểm
trực thuộc cạnh
sao để cho
. Tính theo
bán kính mặt cầu ngoại tiếp tđọng diện
.

Cho hình chóp
bao gồm đáy
là hình vuông vắn cạnh
,

. hotline
là trung điểm của cạnh
. Diện tích mặt cầu nước ngoài tiếp hình chóp
bằng

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có
. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là:

Cho hìnhchópS.ABCcótam giácABCvuôngtạiA, tam giácSACvuôngcântạiS. Biết
,
. TínhdiệntíchmặtcầungoạitiếphìnhchópS.ABC.


Cho hình chóp phần đông
bao gồm lòng là hình vuông cạnh
, ở kề bên sản xuất cùng với lòng góc
. Thể tích kăn năn nón ngoại tiếp hình chóp trên là:

Cho hình chóp tam giác đều sở hữu cạnh lòng bằng a cùng góc thân mặt bên với cạnh đáy là 600. Hỏi diện tích S mặt cầu (S) bao gồm tâm O cùng xúc tiếp cùng với các sát bên bằng bao nhiêu ? (O là vai trung phong mặt đáy):A.
B.
C.
D.

Cho tứ diện
gồm
; hai mặt phẳng

vuông góc với nhau. Diện tích phương diện cầu ngoại tiếp tđọng diện
bằng

Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông trên A tất cả SA vuông góc cùng với khía cạnh phẳng (ABC) và bao gồm
. Mặt cầu trải qua những đỉnh A, B, C, S bao gồm nửa đường kính r bằng:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình vuông vắn cùng
. gọi I, J, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A bên trên SB, SC, SD. Điểm như thế nào sau đây là vai trung phong của khía cạnh cầu qua bảy điểm A, B, C, D, I, J, K?

Cho hình chóp phần lớn
gồm đáy
là tam giác phần nhiều cạnh
, góc giữa mặt mặt cùng với mặt phẳng đáy bởi
. Tính nửa đường kính khía cạnh cầu đi qua tứ đỉnh của hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a và
. Kẻ AH vuông góc với SB với AK vuông góc cùng với SD. Mặt phẳng (AHK) giảm SC tại E. Tính thể tích khối hận cầu nước ngoài tiếp ABCDEHK.

Một kân hận trụ bao gồm nửa đường kính lòng là
, độ cao
. Tính thể tích V của kăn năn cầu nước ngoài tiếp kăn năn trụ vẫn cho ?

Cho hình chóp tđọng giác mọi
có cạnh lòng bằng a, ở kề bên phù hợp với dưới mặt đáy một góc
Thể tích kân hận cầu nước ngoài tiếp kăn năn chóp
là:

Cho hình chóp
bao gồm lòng là tam giác rất nhiều cạnh
, tam giác
đa số cùng bên trong khía cạnh phẳng vuông góc với mặt phẳng lòng. Tính thể tích của khối cầu nước ngoài tiếp hình chóp sẽ đến.

)Cho tứ diện
gồm
với
là các tam giác phần đa cạnh
,
. Tính nửa đường kính mặt cầu nước ngoài tiếp tứ đọng diện
.

Khối tđọng diện hầu như nằm trong loại khối hận đa diện như thế nào bên dưới đây?

Cho tđọng diện
gồm những cạnh
song một vuông góc với
Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tđọng diện

Hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật có
. Mặt bên (SAB) là tam giác đềuvà phía trong phương diện phẳng vuông góc cùng với đáy. Diện tích khía cạnh cầu ngoại tiếp hình chóp là :

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, mặt mặt (SAB) là tam giác đều và nằm vào mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a khoảng không bao phủ mặt ước ngoại tiếp S.ABC?

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Thể tích của khối cầu tiếp xúc với nhiều loại các cạnh của tứ diện ABCD bằng:

Cho nhị khía cạnh phẳng (P) với (Q) vuông góc cùng nhau theo giao đường  . Trên đường  lấy hai điểm A, B với AB  a . Trong khía cạnh phẳng (P) lấy điểm C với trong khía cạnh phẳng (Q) lấy điểm D thế nào cho AC, BD cùng vuông góc cùng với  và AC  BD  AB. Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp với tứ đọng diện ABCD là

Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm cha kích thước là
. Gọi
là khía cạnh cầu đi qua 8 đỉnh của hình vỏ hộp chữ nhật đó. Tính diện tích S của hình cầu
theo
.

Thể tích hình cầu ngoại tiếp tứ diện
bao gồm cạnh
với các cạnh còn sót lại những bởi

Hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh bởi 1, góc
. Hai khía cạnh phẳng (SAD) với (SAB) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Cạnh mặt SC tạo ra với khía cạnh phẳng (ABCD) góc
. Diện tích phương diện cầu nước ngoài tiếp tđọng diện SABD bởi

Cho hình chóp
bao gồm
là hình vuông cạnh
, tam giác
hầu hết với tam giác
vuông cân tại
. Tính diện tích mặt cầu nước ngoài tiếp hình chóp.

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân nặng trên A,
. Cạnh mặt SA vuông góc cùng với mặt đáy. Góc giữa SB với mặt dưới bởi
. Thể tích của kăn năn cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:

Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a. Mặt mặt SAB là tam giác vuông cân trên S và phía trong khía cạnh phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính nửa đường kính r của mặt cầu nước ngoài tiếp hình chóp S.ABCD.

Hình chén diện phần nhiều ở trong nhiều loại kăn năn nhiều diện phần lớn như thế nào sau đây?

Cho hình chóp
bao gồm lòng là tam giác các cạnh
, tam giác
các và phía trong khía cạnh phẳng vuông góc cùng với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của kân hận cầu nước ngoài tiếp hình chóp đang đến.

Một số câu hỏi khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm. Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz , mang lại điểm M(−2;0;1) cùng khía cạnh phẳng R:x−y−2z+5=0 . Khoảng biện pháp tự điểm M cho khía cạnh phẳng R là

Mạch giao động của một trang bị thu vô tuyến điện có một cuộn cảm
. Tụ năng lượng điện của mạch phải tất cả năng lượng điện dung bằng bao nhiêu để sản phẩm bắt được sóng 100 m?


bông hồng đỏ,
bông hồng rubi và
bông hồng Trắng, những bông hồng khác biệt từng song một. Hỏi tất cả bao nhiêu cách đem
bông hồng gồm đầy đủ bố color.

Trong giải pháp support di truyền và gạn lọc trước sinch, kĩ thuật nào sau đó là kết quả với thịnh hành duy nhất có thể tách tế bào, đối chiếu lan truyền sắc thể, phân tích ADoanh Nghiệp cũng tương tự những chỉ tiêu hóa sinch của phổi nhằm mục tiêu phạt hiện mau chóng những căn bệnh, tật DT nghỉ ngơi người?

Tìmcácsốthực
thỏamãn
với
làđơnvịảo.

Tìm tập xác định của hàm số
.

Cho hàm số y=fx bao gồm bảng đổi thay thiên như mẫu vẽ sau:
Hỏi vật dụng thị hàm số sẽ mang đến tất cả từng nào con đường tiệm cận?

Với
,
là hai số dương tùy ý,
bởi

Thủyphân trọn vẹn 20,3gam Gly-Ala-Glytronghỗn hợp NaOHdư thu đượcm gam muối bột. Giá trị củam là

Tìm toàn bộ những cực hiếm của
nhằm hàm số
(1) đồng thay đổi bên trên
.


Tải thêm tư liệu tương quan cho bài viết Cho tứ đọng diện mọi ABCD cạnh a thể tích của khối cầu ngoại tiếp tđọng diện ABCD bằng

*
Reply
*
8
*
0
*
Chia sẻ

Hướng dẫn trò chơi trò chơi of life

The Game of Life là 1 trong trò chơi mô phỏng cuộc sống đời thường kiểu như với Cờ tỷ phú. Với xây đắp đồ họa 3D, thì đấy là một tựa game đang rất được rất nhiều người ...


Mẹo HayHướng dẫnGameTrò chơi
Top đôi mươi siêu thị thanh toán giao dịch Huyện Kyên ổn Bôi Hòa Bình 2022

Bài viết Review Top trăng tròn siêu thị giao dịch Huyện Kim Bôi Hòa Bình 2022 theo cách nhìn cá thể của tác giả Thế Giới Di ...


ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng giao dịchKim BôiHòa Bình
Top đôi mươi shop thiên hòa Huyện Phong Điền Cần Thơ 2022

Bài viết nhận xét Top trăng tròn cửa hàng thiên hòa Huyện Phong Điền Cần Thơ 2022 theo cách nhìn cá nhân của tác giả Du kế hoạch sinh thái xanh vườn trái cây Phi ...


ToplistĐịa Điểm Hayshop thiên hòaPhong ĐiềnCần Thơ
Quy định tốc độ xe ô to lớn trong khu dân cư

Quy định vận tốc xe xe hơi 2022 tiên tiến nhất theo thông tư số 91/2016/TT-BGTVT cùng nút phạt quá vận tốc xe pháo ô tô theo Nghị định 100/2019. Các bạn đọc bài viết này ...


Which neurotransmitters are used with the sympathetic & parasympathetic nervous system?

Overview What is the sympathetic nervous system (SNS)?Your sympathetic nervous system is part of your autonomic nervous system. It could be called your “automatic” nervous system, as it is ...


Autonomic nervous systemParasympathetic nervous systemSympathetic and parasympathetic
Đất chưa xuất hiện sổ đỏ đã đạt được xây nhà ở không

Dù quá kế theo di thư tốt theo luật pháp thì quyền vượt kế sẽ không xẩy ra tước bỏ với lý do đất chưa tồn tại Sổ đỏ. Vậy, người quá kế đạt được phxay ...


Xây ĐựngXâyNhànghị định 43/2014/nđ-cp
sad kids là gì - Nghĩa của từ bỏ sad kids

sad kids có nghĩa làGoths. Những kẻ khốn bé dại thảm sợ mang quần áo đen, trang điểm đen, với mái tóc Đen, khóc nhè và chê bai về cuộc sống thường ngày của họ đau buồn ...


Là gìNghĩa của từsad kids
Top trăng tròn chuỗi siêu thị Huyện Chơn Thành Bình Phước 2022

Bài viết Review Top 20 chuỗi siêu thị Huyện Crộng Thành Bình Phước 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Điện Máy XANH Crộng ...


ToplistĐịa Điểm Haychuỗi cửa ngõ hàngCrộng ThànhBình Phước
Hệ thống đánh tan mùi cách xử lý nước thải

Trang chủ » Giải pháp và khối hệ thống » Xử lý hương thơm mang đến hệ thống cách xử lý nước thải cửa hàng xử trí hương thơm đến khối hệ thống cách xử lý nước thải Dr.Air – HSđất nước hình chữ S GLOBAL ...


Tháp khử mùi
Hàm số nào dưới đây nghịch biến đổi bên trên vô cùng vô cùng

Câu hỏi Nhận biết Hàm số nào tiếp sau đây nghịch biến trên (left( 0; + infty right)). A. B. C. (y = ln left( 1 + x^2 right)). D. ...


Quan điểm của Đảng với Nhà việt nam về tăng tốc pháp chế làng hội chủ nghĩa

Thực trạng mối quan hệ thân thực hành dân nhà cùng tăng tốc pháp dụng, đảm bảo kỷ cưng cửng xã hội Cho mặc dù mang đến Đại hội XIII, Đảng ta new thỏa thuận nêu ...


Xây ĐựngNhà
Tiếng anh lớp 4 bài bác 13

A.PHONICS (1) Complete & say the words aloud. 1. beef 2. fish 3. leaf 4. dish Unit 13. Would you lượt thích some milk? Bài 13. Quý khách hàng vẫn muốn uống chút ít sữa không? A. PHONICS - phân phát ...


Học TốtTiếng anh
Cách phân tách song screen a7 2023

Ngoại thất Trong lúc Mercedes-Benz new áp dụng một số ít mặt đường thẳng để tạo ra mọi sự mớ lạ và độc đáo đến CLS thì Audi sử dụng gần như là 100% phong thái này ...


programming2023
Giao duc gioi tính mang đến tre mam non 3-5 tuổi

Giáo dục đào tạo nam nữ mang đến tthấp mầm non ko mọi phòng tránh được các trường phù hợp ttốt bị xâm sợ hãi dục tình diễn ra hơi phổ biến hiện thời mà còn hỗ trợ ...


Ý nào tiếp sau đây không phải là ĐK để cải cách và phát triển nghề đánh bắt cá ngơi nghỉ Đông Nam Bộ
Top trăng tròn những shop fastfood Huyện Quế Phong Nghệ An 2022

Bài viết review Top đôi mươi những siêu thị fastfood Huyện Quế Phong Nghệ An 2022 theo ý kiến cá thể của tác giả KFC 160 tấn công ...


ToplistĐịa Điểm Haycác siêu thị fastfoodQuế PhongNghệ An
Bộ môn khoa học tất cả phiên bản Đại học Công đoàn
Học Tốt HọcĐại học
Which concept requires that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of account?

Introduction of Money Measurement ConceptThe money measurement concept is an accounting concept based on the principle that a business should record only suchoccurring transactions và events which ...


What is a characteristic of cloud computing it limits access?

Pay-as-you-goWith cloud computing, you don’t have sầu to lớn sign long-term contracts. You pay only for what you use, the duration of your use. You can pay in minutes, hours, or seconds.Auto-scalingBecause ...


Top 4 bitas shop Huyện Tdiệt Ngulặng TP Hải Phòng 2022

Bài viết nhận xét Top 4 bitas shop Huyện Tdiệt Ngulặng TPhường. Hải Phòng 2022 theo quan điểm cá thể của người sáng tác Bitas Nguyễn Đình ...

Xem thêm: Quán Chay Ngon Quận 5 Chinh Phục Giới 'Mê' Ẩm Thực Thiền Định


ToplistĐịa Điểm Haybitas cửa ngõ hàngTdiệt NguyênHải Phòng
Quảng cáo

Tương Tự


Ba của nguyễn kim trung thái là ai2 tháng trước. bởiKi_namhcm
Mối quan hệ nam nữ thân các cấp bậc quản ngại trị với các kĩ năng của phòng quản trị là gì2 mon trước. bởidangbaohn
Là học viên em thức hiện nay Quyền với nghĩa vụ lao rượu cồn của chính bản thân mình như thế nào2 mon trước. bởinguyenhien5
Tại sao tủ rét lại đổ mồ hôi2 tháng trước. bởitrantanlover
Lá neem ấn độ mua ngơi nghỉ đâu2 tháng trước. bởiphamchinh_2021

Toplist được quan tiền tâm


#1
Top 9 sơ thiết bị tứ duy về hiđro lớp 8 2022một tuần lễ trước
#2
Top 10 bài xích tập cloze chạy thử lớp 9 20224 ngày trước
#3
Top 10 trung cùng với nước, hiếu với dân trách nhiệm nào thì cũng ngừng 2022một tuần trước
#4
Top 10 nên lựa chọn phương pháp đúng trong các phương pháp sau 20226 ngày trước
#5
Top 9 tắt cả những hình học từ bỏ lớp 1 đến lớp 5 20226 ngày trước
#6
Top 10 câu chuyện về trầm tính học tập đường 20226 ngày trước
#7
Top 10 giáo án dạy múa nhà đề: gia đình 20225 ngày trước
#8
Top 10 kết cấu đề thi thpt nước nhà 2022 môn gdcd 20221 tuần trước
#9
Top 9 tiêu luận quản ngại trị mối cung cấp lực lượng lao động của th true milk 20224 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Các bước làm mềm gót chân trên nhà1 tuần trước. bởiLamtung4
red phone là gì - Nghĩa của tự red phone6 Từ lâu. bởiKianh_moi
Diện tích đất làm bên chiếm 45% diện tích mảnh đất. diện tích khu đất làm cho đơn vị là5 cách đây không lâu. bởiLamthuyet2
Top 2 geoproxy siêu thị chrome Huyện Ý Yên Nam Định 20226 Cách nay đã lâu. bởimit_ca2022
Đề violympic toán lớp 2một ngày trước. bởivoanh5
Mẫu tóc đầu đinc đẹp4 ngày trước. bởiKinhmy_1
Số nghiệm của pmùi hương trình cot x + 3 = 0 bên trên 0 2022π là2 cách đây không lâu. bởiDrngan1
Cho tam giác abc bao gồm A 1 2 − mặt đường cao ch xy 1 0 − đường phân giác trong bn xy 2 5 0 tọa độ điểm b là3 ngày trước. bởitranchinhkute
Which of the following assessments would make the nurse suspect that a child has strabismus6 những năm trước. bởimitmybmt

Chủ đề


Hỏi ĐápToplistLà gìĐịa Điểm HayMẹo HayCáchNghĩa của từHọc TốtCông NghệHọcReviewKhỏe ĐẹpTop ListCrytoMáyBài TậpSản phẩm tốtGiá Bao nhiêuNgôn ngữXây ĐựngTopỞ đâuNhàTiếng anhTại saoHướng dẫnDịch So SánhĐại họcBài tậpMáy tínhVì saoBao lâuLà aiSo sánhSách Thế nàoMón NgonKhoa HọcListPmùi hương trìnhLaptopThuốcNghĩa là gìĐánh giáHà NộiTkhô nóng HóaGiới TínhPhim
Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng thôn hội


Bản quyền © 2021 phanphoicaphe.com Inc.